Książka na Telefon

Kierownik
Ludmiła Milc
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 11:00-13:00
O placówce

Oddział biblioteczny stworzony dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. 
"Książka na Telefon" jest pośrednikiem między biblioteką a osobami, które do niej przyjść nie mogą. Wypożyczamy i przywozimy bezpłatnie do domu książki i audiobooki ze zbiorów własnych Biblioteki Śródmieście oraz - na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych - z BUW. 
Z usług KNT mogą korzystać również, na określonych w regulaminie warunkach, inni czytelnicy. Książka Na Telefon istnieje od listopada 2001 r.
Nasz Oddział Książka na Telefon został wyróżniony certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom".

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Rozdział VI, dotyczący punktu bibliotecznego "Książka Na Telefon", znajduje się na stronach 8-9

Cennik

Czytaj wiecej
Rodzaj usługi Opłata normalna Osoby niepełnosprawne 
i osoby powyżej 70 roku życia
Dowóz zbiorów do miejsca zamieszkania Czytelnika na terenie Dzielnicy Śródmieścia Brak usługi
 
0,00
Dowóz materiałów bibliotecznych do miejsca zamieszkania Czytelnika poza Dzielnicę Śródmieście Brak usługi
 
0,00
Sprowadzenie i wypożyczenie zbiorów
 
7,00 zł
 
0,00
Usługi kserograficzne zbiorów pochodzących z innych bibliotek
 
5,00 zł koszt zamówienia + wykonanie kserokopii zgodnie z cennikiem danej biblioteki
 
Wykonanie kserokopii zgodnie z cennikiem danej biblioteki
 
Kaucja Odpowiadająca wartości zbioru
 
Odpowiadająca wartości zbioru

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!