Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Tytuł sekcji
Patron

Jan Nowak-Jeziorański 
(1914–2005)

Tytuł sekcji
Adres Centrum

Czerniakowska 178A
00-440 Warszawa

Tytuł sekcji
Kontakt

Drodzy czytelnicy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy informuje, że 19 października 2006 roku przy ul. Czerniakowskiej 178A nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika i otwarcie Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Biblioteka ta powstała dzięki staraniom władz dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy, jak również dzięki wsparciu czytelników Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 97 i mieszkańców Powiśla.

Głównym celem Biblioteki jest stworzenie nowoczesnej placówki, która aktywnie i profesjonalnie będzie prowadziła swoją działalność oferując swoim użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.

W naszych działaniach planowane jest również rozwinięcie współpracy z różnymi instytucjami mającymi siedzibę na terenie dzielnicy Śródmieście i m.st. Warszawy, m.in.: Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Towarzystwem Miłośników Historii, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz środowiskiem kombatantów.

Chcemy powołać do życia atrakcyjną, tętniącą życiem instytucję kultury, która będzie skupiać środowisko ludzi zaangażowanych w jej bieżące działania, będzie miejscem spotkań z historią i przyszłością miasta.

 

Fakt, że filia biblioteki będzie nosić imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Jan Nowak-Jeziorański do końca życia mieszkał w budynku przy ul. Czerniakowskiej 178A, był czytelnikiem Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 przy ul. Górnośląskiej 1 i popierał starania Biblioteki w pozyskaniu nowego lokalu.

Biblioteka otrzymała od Fundacji Jadwigi i Jana Nowaków-Jeziorańskich część księgozbioru należącego do "Kuriera z Warszawy" ( 523 książki), który został opracowany i będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym czytelnikom na miejscu w wypożyczalni.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zaprasza wszystkich Czytelników do korzystania z usług Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A.

Nowa placówka biblioteczna gromadzi i udostępnia książki oraz materiały biblioteczne na różnych nośnikach pełniąc następujące funkcje:

  • Edukacyjną - jako ośrodek ustawicznego kształcenia, którego głównym celem jest wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia
  • Informacyjną - poprzez utworzenie lokalnego centrum informacji, którego głównym zadaniem będzie rozbudowa sfery specjalnych usług informacyjnych, m.in. poprzez dostarczanie odpowiednich serwisów informacyjnych wszystkim zainteresowanym użytkownikom biblioteki
  • Kulturalno-oświatową - poprzez utworzenie lokalnego centrum kultury, które będzie organizowało różnorodne przedsięwzięcia kulturalne ukierunkowane na różne grupy czytelników przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków wyrazu (wystawy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, wykłady, projekcje, lekcje biblioteczne, itp.)

Nasz patron - Jan Nowak Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański (właściwie Zdzisław Jeziorański) urodził się 2 października 1914 roku w Berlinie. Jego ojciec zmarł w 1918 roku. Wychowywały go matka i ciotki.

To właśnie im zawdzięczał pierwsze lekcje patriotyzmu. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Następnie rozpoczął studia ekonomiczne i w 1936 roku został starszym asystentem katedry ekonomiki uniwersytetu w Poznaniu.

W 1937 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim.

Portret Jana Nowaka Jeziorańskiego

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.