Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Tytuł sekcji
Patron

Jan Nowak-Jeziorański 
(1914–2005)

Tytuł sekcji
Adres Centrum

Czerniakowska 178A
00-440 Warszawa

Tytuł sekcji
Kontakt

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Jest wiele miejsc w Polsce, w których jest czczona pamięć o Janie Nowaku-Jeziorańskim, jednakże miejsce, CJNJ jest miejscem szczególnym na mapie kulturalnej Warszawy. Tu przypominamy Jego dzieło i Jego zasługi dla Polski. 

Rzadko zdarza się, żeby jedna osoba odcisnęła tak wielkie piętno na historii całego kraju. I tak jak całe życie Jana Nowaka-Jeziorańskiego było nierozerwalnie związane z historią Polski, tak jego ostatnie trzy lata życia na zawsze splotły się z naszą biblioteką. Po ostatecznym powrocie do Polski, w 2002 roku, Jan Nowak- Jeziorański zamieszkał na Powiślu i pewnego razu stanął w drzwiach naszej wypożyczalni przy ul. Górnośląskiej 1. Od razu też został oficjalnie naszym Czytelnikiem i odwiedzał nas później często - czasem nawet dwa razy w tygodniu, wypożyczając książki głównie o polskiej historii i polityce.  

Włączał się żywo w działalność na rzecz społeczności lokalnej Powiśla, wiele osób ciągle go pamięta, miał wielu zaprzyjaźnionych sąsiadów. Popierał starania Biblioteki w pozyskaniu nowego lokalu.

To środowisko lokalne odegrało tu największą rolę w otwieraniu wszystkich „ważnych drzwi” w Warszawie przyczyniając się do powstania tego miejsca.

Jan Nowak-Jeziorański zmarł 20 stycznia 2005 roku i niestety, nie dowiedział się, że nasza wspólna prośba została spełniona. 

W dniu 19 października 2006 roku przy ul. Czerniakowskiej 178A nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika i otwarcie Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Działanie pod takim nazwiskiem to wielki zaszczyt i duma, ale też ogromne zobowiązanie. Jego myśl przyświeca nam, gdy organizujemy spotkania oraz wydarzenia kulturalne. Naszymi gośćmi byli premier Tadeusz Mazowiecki, profesor Władysław Bartoszewski, Wiesław Chrzanowski, Jacek Bocheński, Aleksander Hall, Paweł Śpiewak oraz Norman Davis.

Zapraszamy socjologów, polityków, kulturoznawców, historyków, publicystów, ludzi, którzy mają ważny głos w dyskusji o naszym państwie i społeczeństwie. 

Jako bibliotekarze doceniamy rolę dostępu do rzetelnej informacji i utożsamiamy ją  z wolnością. Tak jak nasz Patron.

Jesteśmy wdzięczni i dumni, że mogliśmy poznać tak wybitnego Polaka i patriotę, ale dla nas przede wszystkim – ciepłego, serdecznego i życzliwego Człowieka.

 

Centrum pełni następujące funkcje:

  • Edukacyjną - jako ośrodek ustawicznego kształcenia, którego głównym celem jest wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia
  • Informacyjną - jako lokalne centrum informacji, którego głównym zadaniem jest rozbudowa sfery specjalnych usług informacyjnych, m.in. poprzez dostarczanie odpowiednich serwisów informacyjnych wszystkim zainteresowanym użytkownikom biblioteki
  • Kulturalno-oświatową - jako lokalne centrum kultury, które organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalne ukierunkowane na różne grupy czytelników przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków wyrazu (wystawy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, wykłady, projekcje, lekcje biblioteczne, itp.)

Nasz patron - Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) - życiorys

Jan Nowak-Jeziorański (właściwie Zdzisław Jeziorański) urodził się 2 października 1914 roku w Berlinie. Jego ojciec zmarł w 1918 roku. Wychowywały go matka i ciotki.

To właśnie im zawdzięczał pierwsze lekcje patriotyzmu. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Następnie rozpoczął studia ekonomiczne i w 1936 roku został starszym asystentem katedry ekonomiki uniwersytetu w Poznaniu.

W 1937 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim.

Portret Jana Nowaka Jeziorańskiego

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!