O Bibliotece

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

jest samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych całego społeczeństwa Warszawy. Do jej podstawowych zadań, oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, należy popularyzacja książki i czytelnictwa, pomoc w kształceniu i dokształcaniu oraz integracja lokalnego środowiska. 
Ogólne zasady działania bibliotek w Polsce określa Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 ze zm.).

 

Bibliotekę tworzą następujące filie:

 • Czytelnia Naukowa Nr VII (profil humanistyczny),

 • Oddział „Wypożyczalnia kompletów Książek” (WKK),

 • Oddział „Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 54”,

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 7 z Oddziałem dla Dzieci,

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 – Centrum Informacji im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego,

 • 13 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży,

 • 10 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży,

 • Oddział „Książka Na Telefon” (KNT).

 

Biblioteka oferuje:

 • na bieżąco aktualizowane, bogate zbiory z zakresu literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy,
 • literaturę obcojęzyczną,
 • literaturę fachową,
 • podręczniki akademickie,
 • podręczniki do nauki języków obcych,
 • przewodniki turystyczne,
 • albumy malarstwa,
 • duży wybór czasopism,
 • wydawnictwa multimedialne,
 • filmy dla dzieci i dorosłych,
 • muzykę na płytach winylowych i CD,
 • książkę mówioną,
 • gry planszowe, 
 • bezpłatny dostęp do sieci Internet,
 • usługi reprograficzne, 
 • bogatą ofertę zajęć dla dzieci,
 • ciekawą ofertę kulturalną dla dorosłych,
 • "Książkę Na Telefon" - dedykowaną dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

 

Historia Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do 1953 roku wchodziła w strukturę Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej z siedzibą przy ul. Koszykowej 26/28. 

Po 1953 roku  nastąpił proces decentralizacji bibliotek publicznych i z dniem 1 kwietnia 1956 roku powołano pierwszego kierownika Zespołu Bibliotek Dzielnicy Śródmieście - Panią Melanię Bezulską, która kierowała śródmiejską siecią do 31 maja 1970 roku. 

Istotne zmiany w strukturze organizacji bibliotek publicznych wprowadziła Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 1994 roku obowiązująca do 26 października 2002 roku (Dz.U. z 1994 r., Nr 48, poz. 195), na mocy której Warszawa została związkiem komunalnym, który tworzyło 11 gmin. Na mocy tej ustawy rozdzielono biblioteki do różnych szczebli samorządu warszawskiego.

Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy z 15 marca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz.361) wprowadziła nowy podział administracyjny Warszawy, który miał wpływ na zmiany w organizacji bibliotek publicznych. Stały się one bibliotekami dzielnicowymi, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

 

Dyrektorzy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Nie zapominamy o osobach, które tworzyły Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Śródmieście. To dzięki ich determinacji i odważnym decyzjom możemy dzisiaj wypełniać swoją misję i - będąc dumnymi z naszej historii, otwierać się na nowe wyzwania. 
 

 • Melania Julia Bezulska (IV-XI 1956), (1958-1970)

 • Izabela Grużewska (XI 1956- III 1958)

 • Kazimiera Zabrocka (VI 1970 – XII 1985)

 • Julianna Wójcicka (1986-1992)

 • Teresa Tomczyk-Hajduk (1992-2001)

 

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!