We wtorki wydłużamy godziny otwarcia naszych filii bibliotecznych

26.02.2024,

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, realizując projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego, wydłuża do końca 2024 roku godziny otwarcia naszych filii bibliotecznych we wtorki do godziny 20:00. Wyjątek stanowi Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 86, która znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście i działa w jego godzinach pracy. 
Wydłużone godziny obowiązują od dnia 5 marca.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!