Korpus Wsparcia Seniora - pomoc dla Seniorów

01.01.2023,

Centrum Pomocy Społecznej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora" realizuje wolontariat skierowany do osób starszych. Wolontariusze wspierają seniorów w sprawach życia codziennego, m.in. dostarczaniu podstawowych zakupów spożywczych, realizacji recept, opłacaniu rachunków na poczcie, pomocy w dotarciu do lekarza. Zgodnie z założeniami programu pomoc dedykowana jest osobom starszym, samotnym w wieku 65 lat i więcej, doświadczającym w codziennym życiu trudności z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia i potrzebującym w nich pomocy. 
Drogi Seniorze, jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się pod numer 607 825 475. 

Tytuł sekcji
Zgłoszenia

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!