Book Club - cykl spotkań poświęconych klasykom literatury amerykańskiej

16.10.2023,

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i wolontariuszka Karolina Kowalska zapraszają do BOOK CLUB na cykl spotkań poświęconych klasykom literatury amerykańskiej prowadzonych w języku angielskim w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie BOOK CLUB połączone z wykładem The Great American Novel już 16 października (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A.   

Book Club - harmonogram:

16.10.2023 (poniedziałek) godz. 18.00
Spotkanie inauguracyjne 
Zapoznanie uczestników z harmonogramem spotkań BOOK CLUB
Wykład – wprowadzenie do ogólnej historii literatury Stanów Zjednoczonych Czym jest The Great American Novel

13.11.2023 (poniedziałek) godz. 18.00
COLONIAL AMERICA
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter (1850) 
Założenia doktryny purytańskiej i ich wpływ na życie codzienne w koloniach
Droga do Niepodległości

11.12.2023 (poniedziałek) godz. 18.00
THE FIRST AMERICAN NOVELS
Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (1884) (fragmenty)
Znaczenie powstawania ściśle "amerykańskiej" literatury
Różnice regionalne i zabawa językiem
Życie na Południu

15.01.2023 (poniedziałek) godz. 18.00
BLACK AMERICA
Toni Morrison,  Beloved (1987)
Literatura afroamerykańska
Zarys historii niewolnictwa oraz emancypacji ludności czarnoskórej; historia dyskryminacji rasowej

12.02.2024 (poniedziałek) godz. 18.00
WOMAN & THE CIVIL WAR
Little Women, reż. Gerwig (2019)
Wpływ Wojny Secesyjnej na rozwój literatury kobiecej sentymentalizmu

18.03.2024 (poniedziałek) godz. 18.00
THE ROARING 20 s
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925)
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises (1926)
Różne sposoby przedstawiania życia elit amerykańskich po I Wojnie Światowej
Style modernizmu

15.04.2024 (poniedziałek) godz. 18.00
THE GREAT DEPRESSION
John Steinbeck, Of Mice and Men (1937)
Przedstawienia skutków kryzysu gospodarczego w latach 30-tych XX w.
Pozycja klasy robotniczej

13.05.2024 (poniedziałek) godz. 18.00
THE COLD WAR
Alan Moore, Watchmen (1986)
Analiza nastrojów społecznych podczas Zimnej Wojny
Wpływ Zimnej Wojny na nowatorskie nurty w sztuce amerykańskiej
Rozszerzenie kanonu literackiego o nowe formy, takie jak komiks

10.06.2024 (poniedziałek) godz. 18.00
Prezentacje uczestników na temat wybranego przez siebie tekstu kultury.
Podsumowanie cyklu spotkań

Tytuł sekcji
Karolina Kowalska - prowadząca spotkania

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Warszawskim, jak również nauczycielem języka angielskiego jako obcego (EFL) z wieloletnim stażem. 
Specjalizuje się w dziedzinie literatury amerykańskiej modernizmu oraz jest autorką badań z dziedziny comic book studies. 
Od 2023 roku pracuje w redakcji anglojęzycznej magazynu popularnonaukowego Second Thoughts jako edytor.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.