Radość czytania poezji

10.02.2023, 10:00 - 19:00

Od 10 lutego 2023 r. zapraszamy do Wypożyczalni nr 43 przy ul. Świętojańskiej 5 na wystawę pt. "Radość czytania poezji". W pomieszczeniach biblioteki na I piętrze można obejrzeć i wypożyczyć tomiki poezji noblistki, a także pozycje książkowe poświęcone samej autorce i jej twórczości.

Ze spuścizny literackiej poetki bibliotekarze wybrali ok. stu najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych utworów, których wydruki można zabrać ze sobą. Prezentowane są także reprodukcje fotografii poetki, fragmenty odręcznie pisanych listów i kolaże tworzone przez autorkę od końca lat sześćdziesiątych XX wieku przez okres ok. czterdziestu lat.

Czytelnicy będą mogli zapoznać się także z krótką informacją na temat jej  twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej i pozaliterackiej - plastycznej.

Udostępnione zdjęcia, listy i kolaże pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.                 

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!