Dla uczczenia Roku Polskich Olimpijczyków

17.06.2024, 18:00

Spontaniczna Grupa Dzielny Kolektyw z Wypożyczalni Nr 86 z ul. Nowogrodzkiej 43 pojawi się na gościnnych występach w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W ramach Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca i Powiśla, zapraszamy na olimpiadę, dla uczczenia Roku Polskich Olimpijczyków.

Zapraszamy do Wypożyczalni Nr 97 (ul. Czerniakowska 178a) w dniu 17 czerwca o godzinie 18:00.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!