Wyniki konkursu „Świat utworu literackiego zapisany w komiksie"

06.06.2024,

Rozstrzygnięty został konkurs „Świat utworu literackiego zapisany w komiksie".

Organizatorami Konkursu byli: CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 19.

Patronat nad Konkursem objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Warszawie.

Konkurs okazał się dość wymagający.

Laureatami konkursu „Świat utworu literackiego zapisany w komiksie" zostali:

I miejsce – Paweł Mieszkowski, CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie

II miejsce – Zuzanna Głowala, CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie

III miejsce – Michalina Grabowska, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie 

Zwycięskie prace odznaczają się wysokim walorem artystycznym, literackim, plastycznym.

Gratulacje dla Laureatów!

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!