Sokratejskie pytania. Filozofia polityczna według Pawła Śpiewaka

05.06.2024, 18:00

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie z Walerią Szydłowską-Hmissi i Kazimierzem Wóycickim pt. "Sokratejskie pytania. Filozofia polityczna według Pawła Śpiewaka".
Spotkanie odbędzie się 5 czerwca o godzinie 18:00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego przy ulicy Czerniakowskiej 178A.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!