<< >>
Strona główna > Spotkania

Przeciętny mieszkaniec Warszawy niezbyt wiele wie o jej zabytkach. Jeśli już, to jego wiedza ogranicza się do historii obiektów sakralnych i publicznych. A przecież Warszawę tworzyło przede wszystkim mieszczaństwo – kupcy i rzemieślnicy. Poprzez cykl gawęd o staromiejskich kamienicach chcemy zaciekawić odbiorców nie tylko historią obiektów, ale także ich mieszkańców. Zwłaszcza, że literatura na ten temat jest dość ogólnikowa i zazwyczaj ogranicza się do suchych danych historycznych i architektonicznych. Niewiele można się z nich dowiedzieć o mieszkańcach. Turyści, warszawiacy, ba, nawet zawodowi przewodnicy często narzekają na brak informacji, jak się w takiej kamienicy mieszkało, kto był jej właścicielem, a kto lokatorem. Stąd pomysł na gawędy wybitnego varsavianisty, Andrzeja Sołtana oraz Sebastiana Lenarta, o poszczególnych budynkach, ich mieszkańcach oraz stosunkach i zależnościach pomiędzy użytkownikami.
Spotkania obejmują, oprócz podstawowej wiedzy o losach budynków, informacje o mieszkańcach (często wcale nie najbardziej znanych), ciekawostki architektoniczne, informacje o aprowizacji, higienie i codziennym życiu lokatorów. Prowadzący prześledzą zmiany cywilizacyjne warszawskiej struktury miejskiej. Na podstawie wieloletnich badań własnych, źródeł historycznych i prasy powstaną gawędy o śródmiejskich kamienicach, urozmaicone anegdotami, tekstami literackimi i materiałami reporterskimi. Opowieści o historii poszczególnych kamienic są punktem wyjścia do opowiedzenia losu ludzi, miasta i szerszych rozważań historycznych. Każda z kamienic związana jest z losami wielu rodzin mieszczańskich wrastających w Warszawę z pokolenia na pokolenie i tworzących historię miasta. Gawędy o kamienicach są pretekstem do opisu dziejów rodów związanych z dworem królewskim, a jednocześnie silnie budujących tradycje o patriotycznym charakterze. Wyjątkowość projektu polega na tym, że Andrzej Sołtan jest uznaną postacią w gronie profesjonalistów, zajmujących się tematyką varsavianistyczną. Jest specjalistą najwyższej klasy, posiada dar edukatorski i potrafi w sposób gawędziarski przekazywać wiedzę. Ponadto uczestnicy mogą poszerzać swą wiedzę nie tylko biernie, ale również w sposób czynny, korzystając z możliwości włączenia się do rozmowy. Można by to porównać do kultowych rozmów o kinie (w TVP przed laty) Zygmunta Kałużyńskiego i Tomasza Raczka, z tym, że my damy również pole do aktywności uczestników.