<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Wypożyczalnia Nr 97 > „...Miesiąc dla Polaków niebezpieczny" - relacja ze spotkania w Wypożyczalni nr 97
„...Miesiąc dla Polaków niebezpieczny" - relacja ze spotkania w Wypożyczalni nr 97 PDF Drukuj Email

8 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie „...Miesiąc dla Polaków niebezpieczny”, poświęcony tradycjom naszych powstań narodowych. Naszym gościem byli: Ernest Bryll oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Arsenał”. Na wstępie Ernest Bryll przedstawił swój punkt widzenia, dokonując porównania powstań listopadowego i styczniowego, wskazując na sytuację międzynarodową i wewnętrzną Polski przed ich wybuchem oraz nastroje panujące w społeczeństwie; zauważył, że powstańcy, ruszając do walki, nie mieli często sprecyzowanej wizji przyszłego ustroju kraju, podkreślał także rolę, jaką w popularyzowaniu polskich idei za granicą odegrała poezja romantyczna. Następnie głos zabrali przedstawiciele stowarzyszenia „Arsenał”. Opowiadali oni o tym, dlaczego zajmują się rekonstruowaniem wojsk z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego, pragnąc jak najpełniej doświadczyć historii i traktując przyświecające ówczesnym żołnierzom ideały jako wzór oraz punkt odniesienia w teraźniejszości. Wykazywali także, iż historia może współczesnych łączyć, a nie dzielić, pozwalając znaleźć wspólny język z ludźmi z innych krajów o podobnych zainteresowaniach. W rozpoczętej później dyskusji z publicznością poruszano kwestię miejsca historii zarówno w naszym życiu publicznym, jak i w kontaktach z ludźmi innych narodowości, zwłaszcza jeśli dotyczy ona wspólnych dziejów.

Spotkanie prowadził Gabriel Michalik.