<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Wypożyczalnia Nr 97 > "Kulturowy wypas człowieka" - relacja ze spotkania w Wypożyczalni nr 97
"Kulturowy wypas człowieka" - relacja ze spotkania w Wypożyczalni nr 97

W dniu 15 września 2011 roku odbyło się spotkanie pt. „Kulturowy wypas człowieka czyli dlaczego nie można głodzić duszy” Naszymi gośćmi byli Teresa Wójcik SJK - specjalista teologii ekumenicznej oraz dr Tomasz Bartel - historyk filozofii chrześcijańskiej.

Temat spotkania został podzielony na dwie części. Część pierwsza została poświęcona teologicznemu aspektowi zagadnienia, a część druga filozoficznemu. Teresa Wójcik opowiadała o biblijnej koncepcji człowieka. Przedstawiła pokarm człowieka ukazanego w Biblii. Drugi aspekt kulturowego wypasu człowieka przedstawił dr Bartel. Wiara jest źródłem poznania świata duchowego. Filozofia i rozum pozwalają poznawać świat realny. Jest to dar Boga by poznawać rzeczywistość. Człowiek socjologiczny uczestniczy w świecie dokonując wyborów zmysłowych i emocjonalnych. Karmi się doznaniami. Jednak osiągnięcie szczęścia przez człowieka jest możliwe tylko poprzez połączenie obu aspektów wypasu kulturowego.