<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > "Dominikanie - klasztor na przedmieściu północnym"- spotkanie w Wypożyczalni nr 7 - 17.11.2022 - relacja
"Dominikanie - klasztor na przedmieściu północnym"- spotkanie w Wypożyczalni nr 7 - 17.11.2022 - relacja
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
w chłodny, już właściwie zimowy wieczór, ale w przytulnym i gościnnym miejscu przy placu Konstytucji (Wypożyczalnia nr 7)
mieliśmy okazję przyjrzenia się dziejom zakonu Dominikanów, poczynając od czasów najdawniejszych, to znaczy od jego założenia
przez św. Dominika Guzmána. Następnie, przedstawione zostały początki związków tego zakonu z Polską, głównie poprzez osobę
św. Jacka Odrowąża. Potem nakreślony został rozwój działalności i burzliwe dzieje zwłaszcza w okresie 17 i 18 wieku. Podkreślana
była zaradność mnichów i ich prospołeczna aktywność, ale z drugiej strony przytoczono przykłady licznych konfliktów, które wyrastały
na gruncie nie zawsze harmonijnych relacji społecznych. 19 i 20 wiek to czasy dynamicznych zmian i wyzwań cywilizacyjnych
i kulturowych, którym to wyzwaniom jak się okazuje, Dominikanie sprostali, działają w Warszawie do dzisiaj, jak zwykle bardzo
praktyczni i otwarci na pomoc najbardziej potrzebującym. Prezentację zakończyły interesujące pytania uczestników, które jeszcze
bardziej wzbogaciły i tak już pełen ciekawostek przekaz historii zakonu Dominikanów w Polsce a szczególnie w Warszawie.
Zapraszamy na następne spotkanie z cyklu „Dwaj panowie na spacerze” zatytułowane „Jezuici i szkoły dla szlachetnie urodzonych”,
które odbędzie się 1 grudnia o godzinie 17:00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178A
w Warszawie.
Projekt Dwaj Panowie na spacerze realizowany jest przez Fundację Bez Wizy we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy
– Czytelnia Naukowa Nr VII i Oddziałem Stare Miasto Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a finansowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy.