<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Luty 2016

Nowości Czytelni - luty 2016

 

 

Przyłuska-Urbanowicz Katarzyna- Pupilla: metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku


Słowo pupilla oznaczało w łacinie laleczkę, dziewczynkę, sierotę, osobę nieletnią znajdującą się pod czyjąś kuratelą – a zarazem źrenicę, pierwotnie nazywaną tak z powodu maleńkiego obrazu nas samych („laleczki”), jaki dostrzegamy w oku osoby, na którą patrzymy. Jednak pupa to po łacinie również poczwarka, czyli stadium rozwojowe owadów, które podlegają przeobrażeniu zupełnemu. W miękko brzmiącym słowie pupilla tkwi już zatem zapowiedź radykalnej metamorfozy. Namysł nad figurą dwudziestowiecznej nimfetki to opowieść o tym szczególnym splocie znaczeń; o zaskakującym aliansie etymologii, entomologii i optyki.
[cyt www.matras.pl]

Sygn.44801/w


Bojarski Artur - Rozebrać Warszawę: historie niektórych wyburzeń po roku 1945


Wyburzenia w Warszawie po roku 1945 to temat  wstydliwy i w wielu środowiskach skrzętnie pomijany. Dominuje pogląd, że Warszawę po wojnie  odbudowano w sposób właściwy i zrobiono wszystko, co można było wówczas zrobić.  Różne są przyczyny takich poglądów. Przeważa jednak pewien tandem myślowy wiążący działalność Biura Odbudowy Stolicy z odbudowanymi  po ostatniej wojnie historycznymi fragmentami miasta oraz z szeroko rozumianą zasługą przywracania Warszawy po 1945 roku na powrót do życia.
[cyt. Wstęp]

Sygn.44802Michnik Adam- Rozmowy w Awinionie


Założyciel organizacji  „Lekarze bez Granic” Bernard Kouchner i  redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik w fascynującej rozmowie o dojrzewaniu intelektualnym i walce o wartości.
[cyt.  Okładka]

 

 

Sygn.44803/wFoucault Michel - Rządzenie żywymi: wykłady w Collège de France 1979-1980


IX tom wykładów Michela Foucaulta w Collège de France i zarazem tom szczególny. Wykłady w roku akademickim 1979–1980 Foucault poświęcił bowiem teoretycznemu i historycznemu opracowaniu pojęcia „reżimu prawdy" – pojęcia, które wyznaczało główną oś jego zainteresowań podczas całego okresu pracy w Collège de France.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44804/wSacrum na nowo poszukiwane: o literaturze polskiej po 1989 roku


Żaden nurt, żadna epoka i żadne konkretne dzieło nie jest obojętne wobec aksjologii. Obecnie w kulturze odrzucana jest oficjalność i to, co sformalizowane. W dobie twórców outsiderów, poetów niezaangażowanych, zainteresowanych własnymi przemyśleniami, własną historią, indywidualizm stał się wartością wysuwaną ponad wszystkie inne.
[cyt.  Okładka]

 

Sygn.44805/wCzech Franciszek - Spiskowe narracje i metanarracje


Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ale także środowiska naukowe, jest gorącym tematem i w polityce i w jej interpretacjach, jest więc ważnym
intelektualnym wkładem Autora w rozwój refleksji i badań nad teoriami spiskowymi. Na gruncie polskim, jeśli nie liczyć umieszczanej w filozoficznym nurcie badania idei pracy Lecha Zdybla z 2002 r., jest bodaj pierwszym, niemal kompletnym, kompetentnym, krytycznym i prezentującym wysoki poziom analizy socjologicznym i kulturoznawczym opracowaniem na temat narracji i metanarracji spiskowych, wzbogaconym ponadto o odniesienia empiryczne. Po drugie jest napisana jasną, klarowną, ale naukową a nie uproszczoną, publicystyczną polszczyzną.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44806/wLubelski Jakub - Ssanie: głód sacrum w literaturze polskiej


Tom uderza oryginalnością. Trudno znaleźć dla niego odpowiednik. Autor szkicuje tu nową - wielce pomysłową - mapę współczesnej literatury polskiej. Jest w swym ujęciu niezależny i inspirujący. Ogromną zaletą jego pisarstwa jest żywy i lekki styl. Choć pisze o sprawach niełatwych - wymagających skupienia i namysłu - czyni to zawsze klarownie, inteligentnie i dowcipnie. Eseje Jakuba Lubelskiego same stają się literaturą, i to pasjonującą. Pozycja, na którą czekało się od lat. - Antoni Libera
[cyt.  Okładka ]

Sygn.44807/wSzlachetko Paweł - STS: tu wszystko się zaczęło


STS - Studencki Teatr Satyryków - jeden z najbardziej zasłużonych zespołów artystycznych PRL. Teatr dał 55 premier i aż 3210 przedstawień – pierwsze 2 maja 1954, ostatnie 14 marca 1975.
STS wyrósł na fali ogromnego fermentu, jaki pojawił się w sztuce wraz z ustępowaniem socrealizmu. Jego specjalnością stały się tak zwane rewie satyryczne. Artyści sprzeciwiali się wypaczeniom systemu żartem, ironią i parodią. Stali się pionierami zmian politycznych 1956 roku. Obnażali absurdy władzy i konformizm jednostek. Wyśmiewali bezsens pompatycznego stylu oficjalnych akademii i narodowe kompleksy. Odważnie komentowali aktualne problemy społeczne, umiejętnie łącząc satyrę polityczną z liryką.
[cyt.  www.ksiegarnia.proszynskipl]]

Sygn.44808/wFrisch Max - Szkice do trzeciego dziennika


rzecia część niezwykłych dzienników jednego z najwybitniejszych umysłów Europy XX wieku! To mozaika zaskakująca różnorodnością elementów. Tłem jest podroż po Europie, dopiero podnoszącej się z gruzów po niedawno zakończonej wojnie. Są tu refleksje mierzące się z wojennym spustoszeniem, jak i przemyślenia o najprostszych prawdach życiowych. Aforystyczne anegdoty, wątki autobiograficzne, wzmianki o sytuacji politycznej, listy – to kolejne elementy tej układanki. Pomiędzy nimi są wplecione fragmenty fikcji literackiej – szkice dzieł później wydanych oraz tych, na które pomysł mógł zaistnieć tylko w tym dzienniku. Spontaniczne, ale pełne głębi zapiski wielkiego twórcy.
[cyt.  www.sklep.polityka.pl]

Sygn.44774 T. 2La Cecla, Franco- Szorstkim być: antropologia mężczyzny


W jaki sposób stajemy się mężczyzną?  Na to pytanie - które dziś wydaje się niezbyt politycznie poprawne - odpowiada antropolog, Franco La Cecla, zabierając nas w podróż po różnych kulturach. We wszystkich różnica płciowa jest podstawą społeczności ludzkiej. Tożsamość mężczyzny, podobnie jak tożsamość kobiety, jest kulturowym konstruktem, tak samo jak języki, którymi się posługujemy, Renesans, czy indyjska muzyka. Tożsamość mężczyzny często jest konstruowana z męskiej zazdrości o kobiecą zdolność dawania życia. Podczas gdy kobiety doskonale wiedzą, do czego są zdolne, mężczyźni muszą to cały czas udowadniać, stąd tożsamość męska jest bardziej płynna, niestała, w stanie kruchej równowagi. To z kolei tłumaczy mechanizmy dominacji, które mężczyźni uruchamiają w wielu społeczeństwach.
[cyt.www.empik.com]

Sygn.44810Terroryzm wczoraj i dziś: księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas


Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas już od dekady obecne jest w polskim świecie naukowym. Od dziesięciu lat prowadzi działalność nie tylko o charakterze badawczym, ale i o charakterze dydaktycznym. Zajmowanie się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom stanowi dla większości członków CBnT nie tylko zawód, ale także życiową pasję płynącą z przekonania, że nie ma większej odpowiedzialności niż odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo.
[cyt.  www.ksiegarnia.diffin.pl]

Sygn.44811/wGondowicz Jan - Trans-Autentyk: nie-czyste formy Brunona Schulza


Bruno Schulz opisał świat dla niego samego miniony, nieobecny i zamknięty. Także i dziś świat, w którym pisał, jest miniony, nieobecny i zamknięty. Czytając Schulza, wkraczamy więc w świat miniony, nieobecny i zamknięty w dwójnasób. Do regionów jego wielkiej herezji, w kresce i słowie, przekradać się więc trzeba sposobem, wypatrując, co przemawia z ich wnętrza. Co podszywa się pod styl epoki, mitologie popularne, poglądy ówczesnej nauki, koncepty filozoficzne. To, co u Schulza ukryte, zarazem maskuje się i odsłania. Jak dysymulacje chłopca, który opowiadając o ojcu, przeinacza go i ochrania. Ale tak, by nie do końca zamknąć czytelnikowi drogę..
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44812/w