<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Kwiecień 2016

Nowości Czytelni - kwiecień 2016

 

 

Literacka legenda Łazienek Królewskich


Antologia literackich tekstów źródłowych dotyczących Łazienek Królewskich w Warszawie, począwszy od Odprawy posłów greckich Jana na Kochanowskiego, po wspomnienia wojenne takich poetów, jak Leopold Staff czy Antoni Słonimski. Książka ukazuje bogatą przeszłość rezydencji i jej znaczenie w kulturze – od premiery pierwszego polskiego dramatu, przez działalność ośrodka myśli oświeceniowej króla Stanisława Augusta, rządy zaborców i zrywy narodowe, po doświadczenia II wojny światowej. W książce znajdziemy zarówno utwory poetyckie zaangażowane politycznie, jak i sławiące urodę ogrodu, przeczytamy osiemnastowieczne opisy podróżnych odwiedzających letnią rezydencję króla Polski, a także fragmenty tych powieści, których akcja toczyła się w Łazienkach Królewskich.
[cyt www.lazienki-krolewskie.pl]

Sygn.44825/w


Pawlak Grażyna - Literatura rosyjska w teatrze telewizji w latach 1953-2003: dokumentacja

Książka Grażyny Pawlak jest ewenementem na naszym rynku wydawniczym, bowiem nikt wcześniej nie pokusił się o tak bogato udokumentowane opracowanie, które zawierałoby mnóstwo jakże istotnych szczegółów co do rossiców w repertuarze polskiego Teatru Telewizji, niegdyś źródła głębokich wzruszeń oraz wiedzy nie tylko i nie przede wszystkim o naszych sąsiadach. Wnikliwa lektura skłania do ważnych pytań, chociażby takich jak: dlaczego rezygnujemy w polskiej telewizji z przedstawień dorobku myśli ludzkiej, z refleksji utalentowanych rosyjskich humanistów? Z jakich powodów ignorujemy mądre słowo A. Czechowa, L. Tołstoja, F. Dostojewskiego, ale i wielu współczesnych autorów,  którzy mogliby nas nie tylko wzruszać, ale i „namówić” do poszukiwań trudnych odpowiedzi?  
[cyt. www.wydawnictwo.ibl.waw.pl]

Sygn.44826/wMiędzy rozumieniem a porozumieniem: eseje o demokracji niekonsensualnej


Rozmawiać należy z każdym, ale czy też z terrorystą, z wrogiem, który chce zniszczyć demokrację? Dialog jest rdzeniem każdego społeczeństwa demokratycznego. Jakie są jednak granice dialogu i kiedy przestaje być on potrzebny?
[cyt.  www.merlin.pl]

 

 

Sygn.44827/wNorwid - spotkania kultur


Zjawisko obecności kultury oraz wzajemnych relacji cywilizacyjnych i kulturowych wpisanych w proces dziejów  powraca wielokrotnie w opracowaniach poświęconych twórczości Norwida. Nie pojawiła się jednak dotąd próba całościowego oglądu tego zjawiska czy też zespołu tego typu zjawisk. Stąd też wydało się ze wszech miar słuszne, by refleksję nad międzykulturowymi relacjami i kulturą w ogóle w dziele Norwida i pogłębić, i poszerzyć, i zarazem podsumować. Na książkę składa się szesnaście studiów różnego autoramentu metodologicznego oraz problemowego. Rzecz została podzielona na dwa zasadnicze działy. Pierwszy gromadzi teksty o charakterze syntetycznym, starające się ująć tytułowe „spotkania kultur” w sposób całościowy, dążące wyraźnie do zasadniczych uogólnień. Dział drugi składa się z artykułów skupionych na zagadnieniach bardziej szczegółowych, dotąd nieobecnych w badaniach.
[cyt.  www.tnkul.pl]

Sygn.44828/wNorwid wobec historii


„Norwid wobec historii” wychodzi odważnie i wielostronnie naprzeciw najważniejszych pytań współczesnej humanistyki w zakresie refleksji o dziejach. Kompozycja książki oparta została na bliskiej samemu Norwidowi idei „przybliżeń", budując rzecz głównie poprzez cztery „oglądy" Norwidowskiej problematyki historycznej: spojrzenie syntetyczne, spojrzenie aspektowe, hermeneutykę wybranych dzieł  Norwida i wreszcie badanie kontekstów historycznych, uruchamianych przez tę twórczość, jak nieodzowny kontekst romantyczny, kontekst pozytywistyczny czy kontekst modernistyczny. Nie brakło tu -jak w dobrze pomyślanej puencie - najogólniejszej Norwidowskiej perspektywy historiozoficznej.
[cyt.  www.tnkul.pl]

Sygn.44829/wRymuszko Marek - 111 filmów z duszą: metafizyka w kinieJ


Pierwszy na polskim rynku wydawniczym przewodnik po filmach, które nie kończą się wraz z ostatnim kadrem, lecz żyją swoim drugim życiem podczas kolejnych rozważań, dyskusji, analiz i prób wyjaśnień, zwracając nasze oczy tam, gdzie na co dzień nie patrzymy. Magia kina to nie tylko dobry scenariusz, poruszające kreacje aktorów czy doskonałe efekty specjalne. To również, a może przede wszystkim przekaz ukryty w treści obrazu, w jego dialogach, subtelnej grze świateł i cieni, niedopowiedzeniach oraz pytaniach, które nas widzów nie pozostawiają obojętnymi po zakończonym seansie.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl

Sygn.44830/wCrary Jonathan - 24/7: późny kapitalizm i koniec snu


Dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Od kilku lat Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przeznacza ogromne środki na badania nad pewnym gatunkiem ptaków. Pasówka białobrewa jest w stanie latać przez kilka dni i nocy bez przerwy na sen. Badania mają doprowadzić do odkrycia metody pozwalającej utrzymać długotrwałą, niewymagającą snu aktywność także u ludzi. Stawką jest stworzenie żołnierza, a w dalszej perspektywie również pracownika i konsumenta, który przez wiele dni może się obyć bez snu.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn.44831/wAforyzm europejski: studia i szkice


Szczególną zaletę tomu stanowi rozmaitość uruchomionych perspektyw badawczych przy jednoczesnym skupieniu uwagi na istocie przywołanego w tytule problemu. Autorzy artykułów stosując rozmaite metody oglądu w celu wnikliwego zbadania tak szerokiego i wieloaspektowego zjawiska, jakim jest tradycja i współczesność europejskiego aforyzmu, nie tracili z pola widzenia nadrzędnych celów
[cyt.  www.motyleksiazkowe.pl]

 

Sygn.44832/wAntologia studiów nad traumą


Pojęcie traumy upowszechniło się jako narzędzie opisu w psychoterapii, literaturoznawstwie, badaniach kulturowych, historiografii, badaniach nad wizualnością, czy badaniach Zagłady. Ponadto pewne przejawy traumy stały się kapitałem kulturowym, podstawą tożsamości czy też powodem do dumy. Niniejszy tom przedstawia wybrane aspekty pola badań nazywanego studiami nad traumą czy też teorią traumy rozwijanego w kontekście anglo-amerykańskim
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44833/wRoyce Anya Peterson - Antropologia tańca


Jest to pozycja „założycielska” dla nowoczesnego myślenia o tańcu. Będzie stanowić znakomitą całość z inną książką tej samej autorki „"Antropologią sztuk widowiskowych.  Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej"”, opublikowaną wcześniej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach nad tańcem, prowadzonych z perspektywy antropologicznej, Royce łączy własne doświadczenia, związane z tańcem, z wiedzą etnograficzną i wiedzą o kulturze, co pozwala jej sytuować taniec w obrębie innych sztuk performatywnych.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44834/wKornhauser Jakub - Całkowita rewolucja: status przedmiotów w poezji surrealizmu


Książka Jakuba Kornhausera „Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu” należy do tych prac, które czyta się z autentyczną przyjemnością. Jest to bowiem rozprawa dojrzała, przemyślana, dobrze skonstruowana i sprawnie napisana, bogata materiałowo, obfitująca w interesujące obserwacje i wnioski. Jej autor nie tylko doskonale zna opracowania dotyczące surrealizmu, ale też porusza się swobodnie zarówno po najnowszej teorii literatury, jak i po wielu obszarach współczesnej humanistyki, dowodząc zwłaszcza dobrej znajomości filozofii i antropologii, a szczególnie opracowań dotyczących materialności, rzeczy, przedmiotów i teorii obrazu. Co najważniejsze, ta erudycja mu nie ciąży i nie przeszkadza. Niniejsza monografia ma wiele niepodważalnych zalet. Jest rzetelna pod względem analitycznym, pomysłowa w zakresie interpretacyjnym, cechuje ją także teoretyczna inwencja. Autor wyraźnie dobrze czuje się w precyzyjnych analizach utworów poetyckich i ich specyficznego języka.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44835/wRybczyński Witold - Dom: krótka historia idei


Jak w ciągu wieków w zachodnim świecie zmieniały się sposoby zamieszkiwania? Co wpływało na ewolucję takich pojęć, jak prywatność, domowość, komfort, swoboda, i w jaki sposób odbijały się one w codziennym życiu mieszkańców miast? W ciekawej książce Witold Rybczyński śledzi przeobrażenia zarówno samej idei domu, jak i jego wyglądu oraz wyposażenia. Pokazuje zmieniające się przyzwyczajenia i mody – od dawnego zamiłowania do przepychu aż po współczesne upodobanie do minimalizmu i prostoty – oraz analizuje przyczyny ewolucji stylu życia zachodniego mieszczaństwa.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44836/w