<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Maj 2016

Nowości Czytelni - maj 2016


 

 

E-gatunki: dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania


Powstanie nowych mediów, a zwłaszcza tzw. nowych nowych mediów całkowicie zmienia podejście do kwestii kwalifikacji gatunkowych obecnych w nich przekazów. „Nowe nowe media” odróżnia od zwykłych „nowych mediów” ich społecznościowy charakter. Poza tym w przestrzeni stwarzanej przez Web 2.0 każdy może być producentem i zarazem konsumentem, a skoro „każdy” – to z pewnością nie tylko profesjonalista, ale także amator, co nie pozostaje bez wpływu na jakość przekazów. Wybór medium zależy od indywidualnych upodobań konsumenta.
[cyt www.empik.pl]

Sygn. 44837/w


Syska Rafał - Filmowy neomodernizm

Film nie musi pędzić naprzód i naśladować zwariowane tempo życia. Może zwolnić, stać się enklawą spokoju, kontemplacji i nostalgii. Coraz częściej pojawiają się więc na naszych ekranach filmy, których energia jest skierowana do wewnątrz, wyrażają się nie w bezruchu (jak fotografia), lecz w trwaniu i intensywnym odczuciu czasu. To kino milczenia, emocjonalnego dystansu, melancholii i osamotnienia. „Filmowy neomodernizm” jest książką, która wskazuje na korzenie tendencji (zwanej też slow cinema), mechanizmy produkcyjne i dystrybucyjne, a także na jego główne cechy narracyjne i tematyczne.  
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44838/wPawluśkiewicz Jan Kanty - Jan Kanty Osobny


„Jan Kanty Osobny” to niewyczerpana opowieść o Janie Kantym Pawluśkiewiczu. Prawdziwy wywiad rzeka, która płynie niespiesznie od anegdoty do anegdoty, dając czytelnikowi niezapomniane widoki na prywatne i artystyczne życie Jana Kantego Pawluśkiewicza. A jest co podziwiać.
[cyt.  www.lubimyczytac. pl]

 

Sygn. 44839/wLasch Christopher  - Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań


Książka Christophera Lascha (…) stała się bestsellerem dziennika „New York Times”. Odwołując się do teorii psychoanalitycznych i analizy historycznej, Lasch wyraża zatroskanie stanem społeczeństwa amerykańskiego (polityki, gospodarki i kultury) i ogólniej, cywilizacji zachodniej. Dostrzega powszechny sprzeciw wobec polityki postrzeganej jako organizowany spektakl, zauważa pierwsze próby samoorganizacji obywateli w lokalnych wspólnotach w celu obrony swoich praw wobec organów państwa i korporacji. Dotychczasowy kult liberalizmu utożsamianego z indywidualizmem doprowadził do powstania osobowości narcystycznej oznaczającej niepohamowaną pogoń za szczęściem, chorobliwe skupienie na własnym „ja”.
[cyt.  www.wydawnictwosedno.pll]

Sygn.44840/wNowosielski Jerzy - Listy i zapomniane wywiady


Wybór rozmów, wywiadów i zapomnianych wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego, pieczołowicie dobrany przez jego biografkę Krystynę Czerni. Korespondencja artysty z przyjaciółmi, a zarazem współtowarzyszami w filozoficznym i artystycznym poszukiwaniu (m. in: z Tadeuszem Różewiczem, Jerzym Turowiczem Ryszardem Przybylskim czy księdzem Henrykiem Paprockim) ukazuje podstawy, na których opiera się kunszt myśli filozoficznej Jerzego Nowosielskiego. Listy wymieniane z żoną Zofią na przestrzeni dziesięcioleci pozwalają zobaczyć mistrza w prywatnej odsłonie. Z zapomnianych już wywiadów i po raz pierwszy publikowanych listów wyłania się obraz niezwykłego mistyka, wrażliwego artysty i dociekliwego obserwatora rzeczywistości.
[cyt. empik.pl]

Sygn.44841/wGiedroyc Jerzy - Listy 1957-1985


Korespondencja Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera z lat 1957-1985 jest świadectwem bezprecedensowym. Ponad 200 listów redaktora „Kultury” i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układa się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach; opozycji politycznej lat 70., „Solidarności”, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które listy obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnego zdania, nawet za cenę konfliktu.
[cyt.  www.nck.pl]

Sygn.44842/wAssmann Aleida- Między historią a pamięcią : antologia


Aleida Assmann należy do najwybitniejszych przedstawicielek współczesnej humanistyki europejskiej. Jest autorką dwunastu książek i ponad czterystu artykułów naukowych oraz (współ)redaktorką około trzydziestu tomów zbiorowych. Wykładała na wielu europejskich i amerykańskich uniwersytetach, obecnie jest profesorem Uniwersytetu w Konstancji. Karierę rozpoczynała od badań egiptologicznych, później skierowała się w stronę literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem literatur anglojęzycznych. Przede wszystkim należy jednak do twórców współczesnego niemieckiego kulturoznawstwa, pojmowanego jako transdyscyplinarny obszar badawczy. W tych ramach osadzone są jej badania pamięci zbiorowej i kulturowej.
[cyt.  www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44843/wSzydłowska Agata  - Paneuropa, Kometa, Hel: szkice z historii projektowania liter w Polsce


Dlaczego pierwszą na świecie czcionkę cyrylicką odlali Niemcy w Krakowie? Czy litery mogą być narodowe, a może powinny być uniwersalne? Co robi solidaryca na sztandarach na Węgrzech? I dlaczego niektórzy kochają krzywe napisy na budkach z piwem, a inni ich nienawidzą? Historyczka dizajnu Agata Szydłowska oraz projektant i typograf Marian Misiak udowadniają, że za pozornie neutralnymi literami kryją się pasjonujące historie, wielkie debaty i zajadłe konflikty. Jednocześnie pokazują, jak litery odzwierciedlają przemiany społeczne, etniczne i polityczne na terenie Polski. Ta bogato ilustrowana książka to barwna i przystępnie napisana opowieść o najciekawszych zjawiskach z liczącej ponad pięćset lat historii polskiego projektowania liter.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44844/wWidzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie


Blisko czterdzieści tekstów, zwięzły przegląd teorii i historii dizajnu ostatnich stu lat, lecz tak naprawdę – niezbędnik każdego projektanta i niewyczerpane źródło inspiracji. To nie jest kolejna książka z obrazkami. To eseje, apele i polemiki najważniejszych teoretyków i  praktyków projektowania graficznego. Jedyne, co może zirytować bardziej niż zapomnienie lub zignorowanie cię przez następne pokolenia, to przyglądanie się, jak powtarzają twoje głupie błędy – pisze Jeffery Keedy. Po raz pierwszy polscy czytelnicy mają okazję prześledzić gorące dyskusje towarzyszące kształtowaniu się nowoczesnego dizajnu.
[cyt.  www.karakter.pl]

Sygn.44845/wWspółczesne kino izraelskie


Film izraelski ma swój początek  w Polsce, jeszcze przed powstaniem Państwa Izrael. Dziś niewielu pamięta, że twórcą jednego z pierwszych filmów hebrajskich – Sabry powstałej w 1933 roku – był późniejszy reżyser Krzyżaków Aleksander Ford. A jednak na temat współczesnej izraelskiej kinematografii wiemy niewiele, choć izraelskie filmy od kilku lat pojawiają się w polskich kinach, telewizji, a nawet można zakupić je w Empiku. Dlatego też z wielką radością i satysfakcją witam książkę pod redakcją Joanny Preizner „Współczesne kino izraelskie”. Znajdziemy tu dwanaście pasjonujących, często wręcz błyskotliwych, esejów o najciekawszych filmach i twórcach izraelskiej kinematografii. W tej pionierskiej książce młodzi polscy badacze mierzą się z wieloma wyzwaniami związanymi ze współczesnym izraelskim kinem.
[cyt.  www.austeria.eu

Sygn.44846/wSienkiewicz Karol - Zatańczą ci, co drżeli: polska sztuka krytyczna


Brawurowa opowieść o grupie najbardziej znanych dziś polskich artystów, którzy wchodzili w świat sztuki na początku lat 90. Bohaterami książki, której akcja toczy się w Warszawie, a także w Budapeszcie, Kairze, Sopocie i Wenecji, są m.in.: Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Paweł Althamer, Artur Żmijewski. Karol Sienkiewicz opowiada o ich artystycznej działalności, pokazując nie tylko postawy i twórczość, ale także realia społeczne i obyczajowe zmieniającej się w oka mgnieniu Polski. Bardziej od dzieł sztuki interesują go wydarzenia, których sztuka była bohaterem lub sprawcą, i sposób, w jaki artyści określali się wobec rzeczywistości i kształtowali dyskusję. Odsłania też okoliczności powstania wielu głośnych dzieł, takich jak Piramida zwierząt czy Lego. Obóz koncentracyjny. Ta prowadzona ze swadą i dowcipem opowieść zachowuje nerw i rytm czasu zmian.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44847/wLubelski Tadeusz - Historia kina polskiego 1895-2014


Pod koniec 2008 roku ukazała się książka Tadeusza Lubelskiego "Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty" – zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematograficznego. Przedmiotem analizy były najwybitniejsze polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, przedstawione zostały biografie twórców i najważniejsze konteksty kina, a wszystko to znalazło się w obrębie jednolitej narracji historycznofilmowej
[cyt.  www.empik.pl]

Sygn.44848/w