<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Grudzień 2015

Nowości Czytelni - grudzień 2015

 

 

Krynicki Ryszard - Haiku, haiku mistrzów


Pierwszy od ośmiu lat tom z nowymi utworami Ryszarda Krynickiego zawiera niepublikowane, powstające na przestrzeni kilkunastu lat haiku, jak również wiersze będące świadectwem dochodzenia do tej formy wypowiedzi poetyckiej, oraz przekłady japońskich mistrzów. Wydanie zostało przygotowane z wielką starannością edytorską, z zastosowaniem szlachetnego papieru i subtelnych faktur.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44776


Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury

(…) Czytelnik znajdzie na kartach tej książki artykuły, które odwołują się do rozmaicie interpretowanego przekazu powieści Rowling, ich związków z różnymi gałęziami kultury oraz łączącego się z Harrym Potterem fenomenu społecznego właśnie z perspektywy całości serii.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl

Sygn. 44777Historia ciała.T. 1, Od renesansu do oświecenia„Historia ciała”, monumentalne dzieło francuskich historyków, pokazuje, w jaki sposób ciało staje się przedmiotem historii.
Autorzy nie pomijają żadnej sfery: mówią o religii, medycynie, seksualności, sztuce i innych dziedzinach życia. Ewolucję wyobrażeń ciała w kolejnych stuleciach ukazują w perspektywie "konkretnego" człowieka danej epoki.
[cyt.  www.matras.pl]

Sygn.44778 T. 1Historia ciała.T. 3, Różne spojrzenia, wiek XX


W żadnym innym stuleciu ciało ludzkie nie doświadczyło takich zmian. To w wieku XX zmienił się związek pomiędzy zdrowiem a chorobą, pomiędzy ciałem zgodnym z normami a ciałem niefunkcjonującym prawidłowo, pomiędzy życiem a śmiercią w zmedykalizowanym społeczeństwie. Autorzy trzeciego tomu monumentalnej i bogato ilustrowanej „Historii ciała” przyglądają się również ciału w masowym dobrobycie i ciału poddanemu masowej przemocy i eksterminacji.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44778 T. 3Ziejka Franciszek – Jan Paweł II i polski świat akademicki


Książka „Jan Paweł II a polski świat akademicki” jest próbą przypomnienia więzów łączących Ojca Świętego ze środowiskiem akademickim polskim. W oparciu o kwerendy archiwalne w Polsce i w Watykanie autor ukazuje Papieża utrzymującego przez wszystkie lata swego pontyfikatu bardzo ścisły kontakt ze światem polskich uczonych.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44780Przedpełska-Trzeciakowska Anna - Jane Austen i jej racjonalne romanse


Biografia jednej z najsłynniejszych angielskich pisarek, autorki m.in. „Rozważnej i romantycznej”. Opowieść o życiu Jane Austen, jednej z najpopularniejszych angielskich autorek, której książki były wielokrotnie przenoszone na ekran.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn.44781Koenig Jerzy – Kto ma mieć pomysły?: szkice i felietony teatralne z lat 1978-2008


Jerzy Koenig (…) ocenia sytuację teatru w Polsce, wspomina wybitnych ludzi kultury, komentuje, przypomina, żartuje, prowokuje, czasem zrzędzi. Przenikliwe opinie Jerzego Koeniga są znakomitym kontekstem dla współczesnych debat o polskiej kulturze.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

 

Sygn.44782Eagleton Terry - Kultura a śmierć Boga


Książkę tę Terry Eagleton, światowej sławy brytyjski teoretyk literatury i filozof społeczny,  opublikował w półwiecze początków swej aktywności publicznej. Zaczynał w 1964 roku jako rewolucyjny socjalistyczny katolik i do dziś bada zmienne losy Boga w ludzkiej kulturze. W tym eseju rozważa, na ile Boga martwego, jak zakłada, od trzystu lat zdołała lub nie zdołała zastąpić kultura.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

Sygn.44783Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu: raport z badań


Niniejszy raport z badań powstał w ramach projektu  „Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu”. (…) Nadrzędnym celem projektu był naukowy opis dwudziestu pięciu lat rozwoju pola literackiego w Polsce i zachowań jego głównych aktorów (pisarzy i pisarek, wydawców, agentów literackich i tak dalej) za pomocą teoretycznych narzędzi zaproponowanych przez francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44784Miasto (post)socjalistyczne: przestrzeń władzy.T. 1


Celem dwutomowej zbiorowej monografii „Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy” jest interdyscyplinarna refleksja nad fenomenem socjalistycznego miasta – jego genezą i specyfiką oraz spadkiem po nim. Eksperyment radziecki, będąc zjawiskiem zamkniętym w wyraźnych granicach chronologicznych, pozwala już na obiektywną analizę i ocenę. Okazuje się jednak, że jest to ważne nie tylko jako historyczna ciekawostka – autorzy publikacji ukazali miasto socjalistyczne jako źródło wielu zjawisk, które obserwujemy w naszych miastach do dziś.
[cyt.  www.nomis.pl]

Sygn.44785Dabert Dobrochna - Między wizją a spełnieniem: profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym: 1982-1989


Po wprowadzeniu stanu wojennego, wśród masowo drukowanej w podziemnym obiegu wydawniczym prasy informacyjnej, czasopism politycznych i społeczno-historycznych istotne miejsce zajęły czasopisma literackie i społeczno-kulturalne, które współuczestniczyły w tworzeniu niezależnego życia artystycznego i kulturalnego, stając się alternatywnym forum dyskusyjnym dla oficjalnych mediów. Książka poświęcona jest literackim periodykom, wpisanym w ówczesne konteksty ideowe, artystyczne i aksjologiczne, wydawanym poza zasięgiem cenzury w latach osiemdziesiątych, i stanowi próbę całościowego ujęcia tego zjawiska..
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44786Osęka Piotr - My, ludzie z Marca: autoportret pokolenia '68


Dla tysięcy młodych ludzi, którzy w marcu 1968 roku zaprotestowali przeciwko partyjnej dyktaturze, udział w buncie był doświadczeniem przełomowym. Studenckie strajki i manifestacje zmieniły ich sposób widzenia świata i ukształtowały życiowe ścieżki. W ten sposób wyłoniła się generacja, która później stworzyła KOR i uformowała oblicze Solidarności.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44787