<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Listopad 2015

Nowości Czytelni - listopad 2015

 

 

Gombrowicz Witold – Konfrontacje


Tom prezentuje po raz pierwszy pełną korespondencja Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza a także pisane w języku francuskim dopiski i listy wymieniane w tym samym czasie przez noblistę z Ritą Gombrowicz. Książka pomyślana jest jako portret podwójny, listy pisarzy są zatem uzupełnione o teksty, które ich autorzy wzajemnie o sobie pisali, m.in. polemiki z łamów paryskiej „Kultury”, „Dziennika” Gombrowicza a także listy kierowane do innych adresatów rzucające światło na ich wzajemne relacje.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44764


Santayana George - Rozum w sztuce

Wydany w 1905 roku Rozum w sztuce to druga, oprócz wcześniejszego Poczucia piękna, rozprawa estetyczna amerykańskiego filozofa George'a Santayany . Stanowi ona jedną z części cyklu zatytułowanego „Życie Rozumu”, ukazującego proces wyłaniania się ludzkiej rozumności z przenikniętego ślepymi impulsami życia. Łącząc naturalizm z przekonaniem o obiektywnym statusie ludzkich ideałów, Santayana dokonuje oryginalnej systematyzacji sztuk pięknych, wskazując przy tym na zasadnicze znaczenie, jakie ma dla człowieka zmysłowe przedstawienie tworzonych przezeń wartości.
[cyt.  www.wydawnictwoumk.pl]

Sygn. 44765Sielski Krzysztof - Społeczeństwo otwarte na wartości: propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego


(…) jest to bardzo ciekawy i ważny filozoficznie projekt. Za jego wiodącą cechę uznaję śmiałość intelektualną autora. Podjął się on niebagatelnego zadania, jakim jest istotna korekta i uzupełnienie ważkiego projektu w obszarze filozofii politycznej.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44766Tanewski Paweł – Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia


Książka ukazuje historie wybranych domów i gmachów znajdujących się w obrębie ulic: Batorego, Puławskiej, Madalińskiego, św. A. Boboli. Jej celem jest jednak przypomnienie nam właścicieli tych nieruchomości, inwestorów i ich losów.
[cyt.  Wstęp]

 

Sygn.44767 T.1Tanewski Paweł – Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia


Autor postawił sobie za cel książki ukazanie otoczenia historycznego kampusu SGH, który powstawał etapami na przedmieściach ówczesnej Warszawy.
[cyt. Wstęp]

 

 

Sygn.44767 T.2Trębska-Kerntopf Anna - Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego


Celem niniejszej publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania aforyzmu jako dobrego tekstu autentycznego w nauczaniu obcokrajowców.
[cyt.   www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl]

 

Sygn.44769Rolińska Joanna– Ale jest Warszawa: rozmowy 


Żadne chyba miasto w Polsce nie budzi tylu niechętnych uczuć, co Warszawa. Żadne nie jest też tak bardzo kochane. I żadne nie przeżyło własnej śmierci. Miasto Feniks. Zbiór rozmów Joanny Rolińskiej „Ale jest Warszawa”, to rozpisany na głosy portret miasta. Portret pisany sercem, pełen pasji, ale nie wolny od refleksji i krytycznego spojrzenia.
[www.lubimy.czytac.pl]

Sygn.44770Feliksiak Elżbieta - Antropologia literatury : interpretacje i studia


Dominantą, która spaja pola badawcze książki, jest hermeneutyczna komparatystyka. Autorka zaprasza do budowania mostów między przestrzenią wyobrażoną w świecie literackim a światem przeżywanym w przestrzeni rzeczywistej. Nie o literaturę chodzi, lecz o człowieka i o prawdę bycia. Dlatego spośród trzech głównych słów kluczy pierwszym i najważniejszym jest tu „przestrzeń antropologiczna”. W niej odbija się echem każdy przejaw naszych dokonań, a jako atrybuty towarzyszą jej: „ethos” i „katharsis”...
[cyt.  www.empik.com.]

Sygn.44771Kuciak Agnieszka - Dante romantyków: recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida


Praca omawia recepcję Dantego, szczególnie „Boskiej Komedii” przez czterech polskich romantyków: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida oraz los czterech postaci u Dantego: Wirgilusza i Beatrycze oraz Ugolina i Franceskę da Rimini w dziełach oraz motyw dantejskiego piekła, który jest często przenoszony na ziemię. Osobna część książki zajmuje się analizą fragmentarycznych tłumaczeń tego średniowiecznego dzieła przez Mickiewicza i Norwida i jest próbą interpretacji wiersza Mickiewicza „Śniła mi się zima” w kontekście dantejskim.
[cyt.  www.empik.com.]

Sygn.44772Gondowicz Jan - Duch opowieści


W jednym z błyskotliwych esejów, które wypełniają karty „Ducha opowieści”, Jan Gondowicz konstatuje z żalem, że należy do ginącego plemienia czytaczy, a więc - dopowiedzmy za niego - czytelników-erudytów, dla których książki to środowisko naturalne, Sprawa, miłość i powołanie. Wypada mieć nadzieję, że diagnoza autora jest grubo przesadzona, a plemię wciąż trzyma się mocno: czyta i krytykuje, analizuje i toczy spory, szermuje cytatami i pojedynkuje się na interpretacje.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44773Frisch Max - Dziennik 1946-1949, 1966-1971


Max Frisch nie należy do autorów, z których twórczością większość polskich czytelników jest za pan brat: do znajomości jego najsłynniejszych powieści, „Homo Faber” i „Powiedzmy, Gantenbein”, przyznaje się ledwie od kilkudziesięciorga do kilkuset użytkowników czołowych portali czytelniczych, a są to przecież ludzie z założenia czytający więcej niż ogół społeczeństwa. Winien może tu być ogólnie niski stopień popularności w Polsce literatury niemieckojęzycznej (w tym – szwajcarskiej), i to, że Frisch urodził się zbyt późno, by można go było zaliczyć do klasyków, lecz na tyle wcześnie, by świat, o którym pisze, nie stał się już naszym osobistym doświadczeniem.
[cyt.  www.biblionetka.pl]

Sygn.44774Kuźmicz Krzysztof - E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci


Żyjemy w epoce świata medialnego, w cyfrowym środowisku komunikacyjnym. Spora część naszego życia toczy się w przestrzeni wirtualnej, a nieustanny rozwój technologii informacyjnej na każdym kroku niepostrzeżenie warunkuje naszą codzienność. Online budujemy i podtrzymujemy relacje, robimy zakupy, płacimy rachunki, planujemy też wakacje. Dlaczego zatem nie włączyć do tych różnorodnych wirtualnych nawyków również edukacji?
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44775