<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Październik 2015

Nowości Czytelni - październik 2015

 

 

Paul Celan: język i Zagłada


Zbiór piętnastu esejów poświęconych twórczości jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Przyjmując rozmaite perspektywy, autorzy szkiców – badacze skupieni wokół Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki – starają się ustalić, co może zdziałać język poetycki w przestrzeni określanej przez historyczną katastrofę Zagłady.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44752


Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor

Książka przedstawia twórczość najważniejszych współczesnych pisarzy indiańskich i udowadnia, że jest ona nie tylko ciekawostką literacką, ale ważnym nurtem, bez znajomości którego nie można zrozumieć współczesnej prozy północnoamerykańskiej.
Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor to postacie nietuzinkowe na współczesnej scenie literackiej. Ich proza łączy ducha indiańskich wierzeń i tradycji z amerykańską popkulturą i obyczajowością sięgającą korzeniami ojców założycieli. Burzy stereotypowe przekonania o amerykańskich Indianach, a jednocześnie pokazuje jak bogata kultura rdzennych Amerykanów stanowi źródło literackich inspiracji.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.443753Paryż Marek - Przestrzenie kanonu: szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych


Autor omawia i przybliża utwory pisarzy amerykańskich XX i XXI wieku - dzieła włączone do kanonu twórczości literackiej. Zachęca do zastanowienia się, jak funkcjonują pojedyncze teksty jako elementy składowe dorobku danego autora, nurtu, tradycji gatunkowej albo tematycznej. Nie mówi jednak o kanonie jako o czymś ustalonym i utrwalonym, tylko o jego przestrzeniach – głównych i niszowych, względnie trwałych i przemijających. Podsuwa pytania o czynniki decydujące o rozpoznawalności dzieł literackich i o to, na jakich zasadach taka rozpoznawalność podlega uhistorycznieniu.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44754Sadkowska-Mokkas Lidia – Przystanek Warszawa: subiektywny przewodnik literacki


Opowieść o ludziach pióra - poetach i pisarzach, którzy w Warszawie odnosili sukcesy, ale także ponosili porażki. Dojrzewali, nabywali życiowych doświadczeń, zawierali przyjaźnie. Przeżywali chwile radosne, a także momenty trudne. Mieli swoje ulubione miejsca: uliczki, skwery, kawiarnie. Dla niektórych z nich Warszawa była rodzinnym miastem, dla innych stanowiła swoistą ziemię obiecaną, do której przyjechali pełni nadziei na lepsze jutro.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44755Drzewucki Janusz - Stan skupienia:  teksty o prozieS


„Stan skupienia” to rzetelna książka krytycznoliteracka, prezentująca krytyka, który nie ulega naciskom wytwarzanym przez coraz bardziej sprawne i agresywne działy PR wydawnictw, nie podporządkowuje się literackim modom, lecz wyszukuje ważnych według niego pisarzy, szuka ich wytrwale na własną rękę i odpowiedzialność.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44756Kot Wiesław - Sto najważniejszych scen filmu polskiego


Jedyna na rynku taka książka, to rodzaj przewodnika po dorobku polskiego filmu. Nie jest przeznaczona do lektury jednokrotnej – to przystępny kurs, po który sięga się w miarę potrzeb przez lata, pomoc dla każdego, kto próbuje poznać bogactwo polskiego filmu. Sceny są tu swego rodzaju „zapłonem”, „wyzwalaczem” wspomnień lub zachętą do odkrycia dzieła filmowego, które ciągnie za sobą pasjonującą historię.
[cyt.   www.lubimyczytac.pl]

Sygn.Podr. 791 Film. Kino. Widowisko publiczneToniak Ewa– Śmierć bohatera: motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861J


Interdyscyplinarna rozprawa Ewy Toniak obiera za przedmiot analiz i interpretacji dzieła literackie należące do kanonu tyrtejskiego polskiej literatury romantycznej, a także wybrane dzieła sztuki XIX wieku, w tym fotografie, przedstawiające topos śmierci bohatera. Uzupełnieniem tego wyboru są prace współczesnych polskich artystek i artystów, takich jak Anna Baumgart, Zofia Kulik czy Tomasz Kozak, krytycznych wobec stale obecnych w polskiej kulturze romantycznych fantazmatów.
[cyt. www.matras.pl]

Sygn.447558Hocke Gustav René - Świat jako labirynt. 2, Manieryzm w literaturze


Książka ta stanowi kontynuację studiów o manieryzmie w sztuce. Oba tomy dzieli materiał badawczy, łączy zaś problematyka człowieka nowoczesnego. Hocke, posługując się ważnymi dla kultury dziełami literackimi, stara się ukazać istotne cechy pewnego typu ludzkiego – homo europeus. W tym celu zapuszcza się w mało dostępne obszary historii ducha, skupia się na tym, co w tożsamości europejskiej problematyczne, nieregularne i niejasne, penetruje dziedzictwo obrazów i myśli, żywiąc przekonanie, że źródeł formacji homo europeus należy szukać w dysharmonii, po – jak pisze – „nocnej, zaludnionej przez demony” stronie Europy.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44759Dobrowolski Jacek - Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego


Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czy starożytne hasło "poznaj samego siebie" jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44760Frąckiewicz Sebastian - Żeby było ładnie: rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce


„Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce” to pierwszy w Polsce zbiór obszernych rozmów z polskimi twórcami street artu i murali. Pozycja obowiązkowa dla każdego zainteresowanego tematyką street artu i sztuki w przestrzeni publicznej, ale również cenna publikacja dla wszystkich, którzy interesują się problematyką przestrzeni publicznej.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44761Majewski, Piotr - "(Re)konstrukcje narodu: odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku


O świecie, w którym przyszło nam żyć, opowiada się w najrozmaitszy sposób. Wśród różnych konkurencyjnych opowieści o naszym jednostkowym i zbiorowym losie jedną z najważniejszych jest ta, która dotyczy naszej tożsamości. Jeśli nawet nie wiemy, kim w istocie jesteśmy, staramy się poszukiwać naszych korzeni, wierząc, że przeszłość w jakiś sposób wytłumaczy teraźniejszość.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44762Hostyński Lesław - Karnawał czy post?: o moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji


Tematyka książki należy do najważniejszych problemów współczesnej kultury. Logikę kultury stanowią wartości. Ludzkie zachowania w świecie realnym opierają się na orientacji wartościującej. Konsumpcja dóbr stanowi podstawę życia, fundament, na którym może rozwijać się i rozwija mniej lub bardziej wyrafinowana orientacja konsumpcjonistyczna, plasująca konsumpcyjny sposób i styl życia za główny wskaźnik sensu i sukcesu życia.
[cyt.  www.ksiegarniapwn.pl]

Sygn.44763