<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Lipiec 2015

Nowości Czytelni - lipiec 2015

 

 

I cień i światło... : o twórczości Adama Zagajewskiego


Ta wyjątkowa książka, zredagowana przez prof. Annę Czabanowską-Wróbel, gromadzi ponad dwadzieścia tekstów autorów różnych narodowości i pokoleń, których łączy jedno - fascynacja dziełem Zagajewskiego. Obok esejów poetów tej klasy, co Derek Walcott , Edward Hirsch, C. K. Williams i Michael Kruger znajdziemy tu także niepublikowane nigdy wcześniej teksty Clare Cavanagh i Xaviera Farré, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą nad przekładaniem wierszy Zagajewskiego, co pozwala czytelnikowi podejrzeć warsztat tłumaczy.
[cyt.  www.wydawnictwo5.pl]

Sygn.44716


Kariera pisarza w PRL-u

Teksty, które złożyły się na tom zbiorowy zatytułowany „Kariera pisarza w PRL-u”, cechuje merytoryczna dojrzałość i interpretacyjna odkrywczość. Różnorodność perspektyw badawczych uwyraźnia przeglądowy charakter tomu, zbliżający go do ujęcia monograficznego. Poszczególne artykuły poszerzają wiedzę o pomijanych wcześniej obszarach badawczych lub przypominają o zjawiskach usuwanych dziś z głównego nurtu badań historycznoliterackich.
[cyt.  www.empik.com.pl]


Sygn.44717Pratchett Terry - Kiksy klawiatury: eseje i nie tylko


Terry Pratchett trafił do serc czytelników na całym świecie dzięki swojemu bestsellerowemu cyklowi o Świecie Dysku. Jednak w ostatnich latach zyskał równie wielką sławę i szacunek jako zaangażowany bojownik o takie sprawy, jak problem choroby Alzheimera czy prawa zwierząt. W „Kiksach klawiatury” po raz pierwszy zebrano najlepsze przykłady niebeletrystycznych tekstów Pratchetta, zarówno poważnych, jak i surrealistycznych: od rozważań o grzybach po tłumaczenie, co to znaczy być pisarzem (i dlaczego tak ważne są bananowe daiquiri); od wspomnień pratchettowej babci po spekulacje na temat intymnego życia Gandalfa, oraz namiętną obronę spraw, które są dla niego istotne.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44718Pseudo-Philo – Księga starożytności biblijnych


W Biblii wiele miejsc jest niejasnych lub niedopowiedzianych. Te fragmenty pobudzały wyobraźnie, skłaniały do refleksji, były też punktem wyjścia do tworzenia apokryfów, które pisano głównie w starożytności i średniowieczu. Wśród tego rodzaju tekstów znaleźć można "Księgę starożytności biblijnych", wydaną po raz pierwszy w roku 1527.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44719Literatura kryminalna: śledztwo w sprawie gatunków


Na obszerny tom studiów (...) składają się artykuły - rozprawy naukowe i eseje - poświęcone przede wszystkim współczesnej literaturze kryminalnej, pomnożonej, jak się okazuje, bardzo licznymi nowymi utworami, pióra kobiet i mężczyzn. Autorzy artykułów łatwo zauważyli, iż znacznie różnią się one od wzorców Conan Doyle`a, Christie, Chandlera i ich następców i że w dużym stopniu wolne są od klasycznych, wydawałoby się nienaruszalnych zasad konstruowania utworów. Taka postawa badawcza stanowi główną zaletę recenzowanego zbioru.
prof. dr hab. Tadeusz Żabski
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44720Brzeziński Dariusz - Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana


Zygmunt Bauman należy do wąskiego światowego grona najwybitniejszych współczesnych intelektualistów. W trakcie trwającej już ponad sześć dekad aktywności naukowej opublikował siedemdziesiąt książek, około dwieście artykułów naukowych, a także niezliczoną ilość esejów i felietonów. Jest cytowany przez przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych, a wpływ jego twórczości już dawno wykroczył poza świat akademicki. Dariusz Brzeziński przekonuje, że tym, co stanowi kamień węgielny całej twórczości Baumana, jest utopijne ukierunkowanie - myślenie o rzeczywistości jako o otwartym projekcie.
[cyt.   www.gandalf.com.pl]

Sygn.44721Ferguson Niell - Niebezpieczne związki: pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000


Czy są rzeczy bardziej pożądane w polityce niż pieniądze i władza?
Bestseller Fergusona to książka o przemianach cywilizacyjnych zachodzących w ostatnich trzech stuleciach, analiza współczesności i jej ekonomicznych kryzysów. Ferguson sprzeciwia się popularnej tezie, jakoby pieniądze napędzały przemiany kulturowe i polityczne – dowodzi, że jest raczej przeciwnie.
[cyt. www.empik.com.]

Sygn.44722Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie: studia


Seria "Dziennikarze - Twórcy - Naukowcy" podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania tych środowisk w systemie totalitarnym. Władza w PRL dbała o swój wizerunek, a wszelkie odstępstwa od zadekretowanego odpowiednimi regułami kanonu były źle widziane, a często też dotkliwie karane.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44723Od New Orleans do Mississauga: polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej: (najnowsze badania)
Sygn.  44724       
Monografię zbiorową (…) traktuje w kategoriach cezury, jako gest nowego otwarcia: inicjacji nowej perspektywy badań nad literaturą emigracyjną
[cyt.  Okładka]

 

Sygn.44724Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku


Studia zawarte w niniejszym zbiorze poświęcone są kwestii odradzania się mitów w literaturze powszechnej XX i XXI wieku. Ich autorzy, analizując najciekawsze reinterpretacje najbardziej znanych mitów, poszukują odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: dlaczego mityczne historie wciąż inspirują pisarzy, w jaki sposób mity funkcjonują w dziełach literackich i czy współczesna literatura, stawiająca pod znakiem zapytania tradycyjne przesłanie mitycznych opowieści, jest rzeczywiście, jak twierdzą niektórzy badacze, przestrzenią palingenezy mitu.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44725Podróże i podróżopisarstwo w polskiej literaturze i kulturze XIX wieku: studia i szkice


Książka zaprasza do odbycia podróży romantycznej wraz z dziewiętnastowiecznymi wojażerami. Wprowadza w niezwykły świat romantycznych podróży i ich zapisów, które sytuują się na pograniczu literatury pięknej i literatury faktu. Będą to więc diariusze, pamiętniki, wspomnienia z podróży, listy i szkice podróżnicze. Doświadczenie podróży w odniesieniu do kategorii polskości i obcości pozwala zarówno w wędrówkach "po ziemi naszej", jak i w zagranicznych wojażach i przymusowych zsyłkach dostrzec bogatą i złożoną problematykę, która dotyczy kreacji miejsc wyjątkowych na symbolicznej mapie Rzeczypospolitej (Wawel i Puławy) i na obcym terytorium (np kirgiska terra exotica).
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44726Szczęsna Justyna - Poetyckie światy wojny: studia o poezji polskiej po roku 1939


Książka jest próbą nowego spojrzenia na poezję polską  uwikłaną w doświadczenia wojenne.  Część I „Wysłowić wojnę” koncentruje się na problemach artykulacji wojennej traumy, z którymi mierzyli się poeci tworzący w środku wojennego tygla. Część II „Udźwignąć wojnę „ rekonstruuje sposoby radzenia sobie z wojennym okaleczeniem poetów ocalałych.
[cyt.  www.wydawnictwo-silvarerum.eu.]

Sygn.44727