<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Czerwiec 2015

Nowości Czytelni - czerwiec 2015

 

 

Zabielski Łukasz - Meandry antyromantyczności: Kajetan Koźmian i romantycy polscy


[Autor] podjął się ambitnego planu podważenia stereotypu myślowego o wzajemnej i konsekwentnej wrogości między romantykami a autorem „Ziemiaństwa polskiego”.
[cyt.  Okładka]

 

 

Sygn.44704


Olizarowski Tomasz August – Poematy

Tomasz August Olizarowski , polski poeta, dramatopisarz, uczeń Liceum Krzemienieckiego. Brał udział w powstaniu listopadowym. Przebywał następnie w Londynie, Paryżu, Wielkopolsce i Belgii. Od 1864  r. przebywał w polskim przytułku w Ivry pod Paryżem. Działacz polityczny związany z Hôtel Lambert. Znaczna część jego dorobku twórczego pozostaje w rękopisach.
[cyt.  www.poema.pl]

Sygn.44705Bajko Marcin - Sny niezwykłe o Polsce i o Europie: diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu pierwszej wojny światowej


Marcin Bajka stawia sobie za cel odtworzenie poglądów Micińskiego na temat poszczególnych kultur narodowych, celem jego jest również przypomnienie najważniejszych zadawanych przez poetę pytań (…) „o kondycję Polski i Europy na początku XX wieku”.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44706Żeromski: tradycja i eksperyment


W prezentowanych, bardzo różnych w tonacji, głosach pobrzmiewa jedna myśl – Żeromski jest pisarzem pokolenia, które tworzyło współczesność.
[cyt.  Okładka]Sygn.44707Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 3, Kobieta żydowska


Kolejny tom cyklu "Żydzi wschodniej Polski", wydany z inicjatywy białostockich badaczy, przykuwa uwagę przemyślanym połączeniem perspektywy historycznej, literaturoznawczej, socjologicznej, z perspektywą gender, inspirowaną z jednej strony - dokonaniami krytyki feministycznej, z drugiej - ustaleniami biografistyki i obserwacjami życia codziennego.
[cyt.  www.antykwariat-ksiazki.pl]

Sygn.44708Wolność i…


W czwartym tomie (…) gromadzimy sztuki napisane w różnych krajach dotkniętych doświadczeniem totalitaryzmu, ale skupione nie tyle na walce z reżymami, ile na różnych implikacjach, skutkach i kosztach indywidualnej wolności.
[cyt.   Okładka]

 

Sygn.44709Zadura Bohdan - Najlepsze lata


Bohdan Zadura - studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z miesięcznikami "Twórczość" oraz "Literatura na Świecie", publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Otrzymał wiele nagród, m. in. nagrodę im. W. Piętaka (1994). Jako poeta debiutował w 1962 na łamach dwutygodnika "Kamena"; prócz pisania wierszy uprawia też prozę i krytykę literacka oraz zajmuje się tłumaczeniami z języka rosyjskiego, węgierskiego i angielskiego.
[www.empik.com.pl ]

Sygn.44710Bstan-'dzin-rgya-mtsho - Buddyzm: jeden nauczyciel, wiele tradycji


Buddyzm jest praktykowany przez setki milionów ludzi na całym świecie, od jaskiń Tybetu poprzez świątynie Tokio aż do ośrodków odosobnieniowych w lasach sekwojowych. Wszystkie te tradycje wywodzą się z nauk jednego człowieka z Indii. Żył on 2500 lat temu. Jego nauki rozprzestrzeniły się we wszystkich kierunkach świata, przełożono je na liczne języki. To sprawia, że buddyzm jest dziś jedną z najbardziej wpływowych religii. W książce, Jego Świątobliwość Dalaj Lama i amerykańska mniszka buddyjska Tubten Cziedryn, ukazują dwie główne tradycje buddyzmu- sanskrycką z Tybetu i Azji Wschodniej oraz palijską ze Śri Lanki i Azji Południowo-Wschodniej, kreślą też mapę wzajemnego zbliżania się i rozchodzenia tych dwóch wielkich nurtów buddyzmu. Autorzy rozważają główne praktyki i założenia buddyzmu, takie jak cztery szlachetne prawdy, medytacja, kultywowanie miłującej dobroci, pojęcie stanu nirwany oraz to, jak obie tradycje czasem zgadzają sie w swoich interpretacjach tych pojęć a czasem różnią.
[cyt.  www.empik.com.pl]

Sygn.44712Karwowski Piotr - Czytanie Miłosza: o trzech postaciach ideologii estetycznej


Praca nowatorska, wręcz obrazoburcza, wnosząca nowe odczytania Miłosza-poety, wprowadzająca zamieszanie w badania nad jego twórczością, ożywiająca je, wnosząca nowe wątki, prowokująca do dyskusji i myślenia. Pierwsza próba zastosowania koncepcji de Mana w analizie polskiej literatury modernizmu pojętego jako formacja kulturowa. Właściwości i osobliwości tekstów Miłosza rozważane są przede wszystkim na gruncie teoretycznym, a nie na płaszczyźnie poetyki historycznej.
[cyt.  www.nieprzeczytane.pl]

Sygn.44713Fenomen Facebooka: społeczne konteksty edukacji


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Facebook jest tak popularny w Polsce, ani pewności, że w dłuższej perspektywie czasowej tendencja ta się utrzyma. W 2013 roku wieszczono rychły upadek tego portalu społecznościowego, jednak prognozy się nie sprawdziły, a popularność Facebooka stale rośnie. [...] Polska zajmuje drugie miejsce na świecie, po Indiach, pod względem liczby rekrutowanych programistów przez Facebooka. Jednym z najważniejszych powodów popularności tego serwisu społecznościowego jest jego wielokontekstowa struktura pozwalająca na łączenie różnych funkcji i ról społecznych, w tym sfery prywatnej i publicznej.
[cyt.  www.wnkatedra.pl]

Sygn.44714Okołowski Paweł - Filozofia i los: szkice tychiczne


Tychizm to filozofia losu: pogląd i osadzona na nim potężna tradycja – głoszące, że los włada nami, nie odwrotnie. Jedni tychiści pozostawiają go w rękach Boga, inni nie. Nie zmienia to faktu, że nie od ludzi on zależy. Każdy z zebranych w książce szkiców jest migawkowym wglądem w ideę losu. Ale łącznie stanowią już dość szeroką, metafizyczną perspektywę patrzenia na ludzkie życie. Te teksty adresowane zostały do wolnych ludzi, którzy – niczym Grecy i Rzymianie z kart Diogenesa Laertiosa – łakną racjonalności i pragną się jeszcze spierać o to, jaki jest świat.
Poprzez czterdzieści dziewięć artykułów czytelnik może zbliżyć się do takich geniuszy, jak Platon, Lukrecjusz, św. Augustyn, Kartezjusz, Leibniz, Hume, Kant, Schopenhauer, Wittgenstein; do takich sław, jak Russell, Popper, Heidegger, Whitehead, Bierdiajew, Bauman czy Benjamin; do wielkich Polaków, jak Gumplowicz, Kotarbiński, Czeżowski, Elzenberg, Miłosz, Lem i Wolniewicz.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn.44715