<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Maj 2015

Nowości Czytelni - maj 2015

 

 

Włodarczyk Jarosław - Szkice z Powstania Styczniowego w Puszczy Kampinoskiej


Bardzo ładnie edytorsko wydany tom na temat walk w okolicach Bud Zaborowskich w roku 1863. Autor wprowadza nas w atmosferę tamtych dni oraz poznaję z dużą ilością ciekawostek, które sam odnalazł i wydobył na wierzch z zapomnienia.
[cyt. www.ksiazkihistoryczne.pl]

Sygn. 44692


Ritter Laurencje - Ormiańskie losy: historia i przyszłość diaspory

Książka (…)  stanowi kopalnię wiedzy opartej na sumiennie zebranych i wnikliwie przeanalizowanych materiałach dotyczących życia Ormian w Republice Armenii i na emigracji, ich problemów, zwłaszcza wiążących się z tragicznym dziedzictwem ludobójstwa, którego ofiarą padła ormiańska ludność w Turcji w 1915 r.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44694Ritter Laurencje - Ormiańskie losy: historia i przyszłość diaspory


Książka (…)  stanowi kopalnię wiedzy opartej na sumiennie zebranych i wnikliwie przeanalizowanych materiałach dotyczących życia Ormian w Republice Armenii i na emigracji, ich problemów, zwłaszcza wiążących się z tragicznym dziedzictwem ludobójstwa, którego ofiarą padła ormiańska ludność w Turcji w 1915 r.
[cyt.  Okładka]

Sygn. 44694Tokarczyk Roman Andrzej – Antologia anegdoty akademickiej


Uczelnie wyższe są bardzo wdzięcznymi obiektami dla powstawania i funkcjonowania anegdot. Te ciekawe i barwne wspólnoty tworzą ludzie inteligentni, błyskotliwi, krytyczni, nierzadko złośliwi, za to często obdarzeni poczuciem humoru. Zebrane w niniejszej „Antologii…” anegdoty akademickie pochodzą z bardzo wielu różnych źródeł: książek, czasopism, internetu, rękopisów i przekazów ustnych.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44695Judycka Agata - Polonia: słownik biograficzny


Pomysł opracowania niniejszego słownika zrodziło rosnące zainteresowanie dziejami Polonii, a wraz z nim szczególna potrzeba prac dokumentujących obecność i osiągnięcia Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających w różnych krajach świata.
[cyt. www.merlin.pl]

 

Sygn.Podr. 929(438) BiografieGawroński Bohdan - Witkacy: twórca wizjoner


Sygn. 44697      
Witkacy – wizjoner wyprzedzający epokę, a zarazem prześmiewca. Przenikliwość jego sądów i katastroficznych przepowiedni pozwala potomnym odkrywać go wciąż na nowo.
[cyt.   Wstęp]

 

Sygn.44697Gülen Fethullah - W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji


Książka podejmuje szereg aktualnych, ważnych i społecznie potrzebnych tematów. Jasnym i zrozumiałym językiem przybliża wiele prawd o islamie. Wyzwala czytelnika z niemal wszechobecnego w dzisiejszej kulturze lęku przed spotkaniem z muzułmanami i ich religią – zawsze wierną woli Allach.
[cyt. Okładka ]

Sygn.44698Zrozumieć Fethullaha Gülena


Fethullah Gülen jest wpływowym tureckim znawcą islamu, opiniotwórczym uczonym oraz aktywistą wspierającym idee dialogu międzykulturowego, demokracji, prawa i duchowości człowieka.
[cyt.  Przedmowa]


Sygn.44699Holstein-Beck Maria - Życie streszczone 1923-2013


"Życie streszczone 1923–2013" – to biografia autorki zapisywana przez 90 lat jej zwykłego i niezwykłego życia, które zostało przedstawione w dziesięciu rozdziałach. To nie jest powieść romantyczna ani kryminalna, ani tym bardziej opowiastka o zmyślonych dziejach jakiejś nieistniejącej bohaterki w nieistniejącej rzeczywistości. To autentyk wzbogacony licznymi faktami i dokumentami, listami, dialogami, raportami, recenzjami, snami i fotografiami ważnych osób oraz zdarzeń, w których musiała uczestniczyć w czasach turbulencji dziejowych i takich, które świadomie wybierała, planowała i realizowała, zgodnie z wytyczonymi sobie celami, z zaangażowaniem, z poczuciem wielkiej odpowiedzialności, ale „nie po trupach”.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44700Pichalski Ryszard - Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych


Monografia prof. dra hab. Ryszarda Pichalskiego pt. „Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych” zawiera sześć rozdziałów, w których są prezentowane najważniejsze pozycje teoretyczne, z zakresu pedagogiki kultury i wychowania estetycznego, pozwalające na dokonanie pogłębionej analizy osobowości twórców i ich dzieł – utworów literackich, zdjęć, rysunków.
[cyt.  www.marszałek.com.pl]

Sygn.44701Dramat w nowych ujęciach teoretycznych: studia slawistyczne


Książka jest zbiorem studiów pisanych w ostatnich trzech latach. Jej autorami są znani badacze literatury i kultury, pochodzący z Rosji, Ukrainy i Polski.
[cyt.  Okładka]

 

Sygn.44702Kraszewski i wiek XIX: studia


Życie Józefa Ignacego Kraszewskiego obejmuje swoim zasięgiem cały wiek XIX, a jego twórczość jest żywym obrazem idei "dziewiętnastowieczności", zdobywającej obecnie popularność w badaniach. Urodzony w pamiętnym 1812 r. w Warszawie, zmarły pod koniec wieku w Genewie, pisarz był człowiekiem dawnych wschodnich kresów Rzeczypospolitej, ale i Warszawianinem, Europejczykiem i Polakiem w najlepszym słów tych znaczeniu. Autor 232 powieści, tysięcy listów, pism krytycznoliterackich i podróżopisarskich oraz licznych artykułów, krytycznie bądź afirmatywnie odniósł się w swych pracach do wszystkich idei wieku XIX, dając w swej twórczości iście malarski portret całej XIX-wiecznej kultury europejskiej.
[cyt.  www.antykwariat.ksiazki.pl]

Sygn.44703