<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Kwiecień 2015

Nowości Czytelni - kwiecień 2015

 

 

Jędrzejewski Marek - Młodzi poeci w PRL: młoda poezja jako wyraz świadomości pokolenia lat 1976-1980


Książka Marka Jędrzejewskiego stanowi próbę rekonstrukcji procesu krystalizowania się świadomości historycznoliterackiej pewnego odłamu ruchu młodoliterackiego w połowie lat 70. Zarazem stanowi opis tego ruchu, tak w życiu literackim i w jego diachronicznym ujęciu – starsi poeci, jak i we własnej synchronii – inne grupy rówieśnicze i ich roli w życiu społeczno-politycznym tego okresu.
[cyt.  www.marszalek.com.pl]

Sygn.44680


Nowy słownik komunałów

Na zbiór „Nowy słownik komunałów” składa się kilkadziesiąt tekstów stanowiących oryginalną, wnikliwą charakterystykę współczesnego języka i współczesnej mentalności. NSK nawiązuje do „Słownika komunałów” Gustave'a Flauberta, składa się jednak nie z haseł, lecz rozbudowanych esejów poświęconych krążącym frazesom, utartym formułkom czy pseudomądrościom. To "literacka krytyka społeczna", wykraczająca poza doraźną publicystykę czy politykierstwo.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44681Kluba Agnieszka – Poemat prozą w Polsce


Poemat prozą wiódł dotąd w Polsce żywot utajony. Pozostawał formą rozpoznawaną i podejmowaną przez nielicznych wtajemniczonych, zazwyczaj znawców poezji francuskiej, która ten sposób pisania wynalazła w XIX wieku. Dla pozostałych był czymś w pewnym sensie niewidocznym, nie dość wyczuwalnym i nierzadko mylonym z innymi formami literackimi.
[cyt.  www.wydawnictwoumk.pl]

 

Sygn.44683Małochleb Paulina - Przepisywanie historii :powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej


Jest to próba przedstawienia nurtu prozatorskiego poświęconego wydarzeniom 1863 r., obejmująca utwory powstałe na przestrzeni dziesięcioleci, aż do lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorka stara się także odpowiedzieć na pytanie o specyfikę polskiej tożsamości narodowej, filary naszej pamięci i wyobrażenie przeszłości. Mit walki zbrojnej oraz ciągła gotowość do instrukcji to najważniejszy aspekt podjętej tu refleksji badawczej.
[cyt.  www.wydawnictwoumk.pl]

Sygn.44684Kaniecki Przemysław  - Samospalenia Konwickiego


Samobójstwa głównych bohaterów zaczynają pojawiać się w twórczości Konwickiego po Październiku 1956. W sugestii dotyczącej przyczyn domniemywanego utonięcia mężczyzny z „Ostatniego dnia lata”, a  tym bardziej śmierci tajemniczego przybysza z „Dziury w niebie”, wieszającego się – wskazywana jest bezsilność. Trudno żyć w świecie, gdzie nie znajduje się drogowskazów aksjologicznych.
[cyt.   www.sublupa.pl]

Sygn.44685Janabi Hatif- Teatr arabski: źródła, historia, poszukiwania


Studium o teatrze i dramacie arabskim od początków po czasy współczesne. Praca stanowi owoc wieloletnich badań autora, znanego również z wydanych u nas tomików wierszy, i uwzględnia różne aspekty problematyki, która do tej pory nie doczekała się tak wnikliwej analizy ani w Polsce, ani na Zachodzie.
[www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn.44686Eagleton Terry - Teoria literatury: wprowadzenie


To wprowadzenie do teorii literatury określiło na całe pokolenie recepcję literatury wśród brytyjskich przynajmniej studentów i badaczy. Bestseller sprzedany w liczbie ponad miliona egzemplarzy, który napisał najbardziej dziś wpływowy brytyjski literaturoznawca Terry Eagleton (ur. 1943), ma długą historię. Opublikowany na początku lat 80. XX wieku, był potem dwukrotnie aktualizowany i poszerzany, stając się swoistym dokumentem epoki.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44687Teoria obrazu w naukach humanistycznych


Wśród tekstów zgromadzonych w niniejszym zbiorze mamy bardzo szeroki zakres dyscyplin humanistycznych: od filozofii, poprzez socjologię, psychologię, antropologię, aż po refleksję nad sztuką, filmoznawstwo i medioznawstwo. Zakres problemowy książki może znaleźć czytelnika zarówno w kręgach specjalistów zajmujących się mediami wizualnymi (fotografią, filmem i mediami elektronicznymi), ale również wśród studentów kulturoznawstwa, historii sztuki, a nawet socjologii i psychologii.
[cyt.  www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44688Kaniecki Przemysław - Wniebowstąpienia Konwickiego


Książka przedstawia prozę i  filmy Tadeusza Konwickiego przede wszystkim z okresu od połowy lat 40-tych do początku lat 70-tych. Skupia się na płaszczyźnie egzystencjalnej utworów: pokazuje sposoby ujmowania przez pisarza i reżysera problematyki miłości oraz śmierci, a także formułowaną przez Konwickiego autoironiczną refleksję na temat uprawiania twórczości. Szczegółowej analizie poddane zostają między innymi „Zaduszki”, „Sennik współczesny”, „Salto” i „Wniebowstąpienie”.
[cyt. www.sublupa.pl]

Sygn.44689Assmann Alida - Wprowadzenie do kulturoznawstwa: podstawowe terminy, problemy, pytania


Książka Aleidy Assmann to niezwykle interesująca i erudycyjna wyprawa przez kluczowe tematy i problemy badań o kulturze. Omawiane zagadnienia autorka bogato ilustruje przykładami literackimi od Szekspira i Miltona począwszy, przez J. Joyce’a i T. S. Eliota, na współczesnej karaibskiej pisarce J. Kincaid skończywszy. Poszczególne rozdziały zorganizowane są tematycznie wokół takich kwestii, jak: „znaki”, stanowiące „podstawę antropologiczną”, „media”, czyli nośniki znaków, „czas i przestrzeń”, czyli dwie podstawowe i kulturowo kształtowane kategorie poznawcze i egzystencjalne, wreszcie „pamięć” i „tożsamość”, będące kluczowymi tematami współczesnych analiz kulturoznawczych.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44690Składanek Maria- Zrozumieć Iran: ze studiów nad literaturą perską


Wielowątkowe studium przedstawiające różne zjawiska w literaturze perskiej, od czasów legendarnych po najnowsze, od starodawnych mitów poprzez teksty religijne, narodowe eposy, poematy wielkich mistrzów aż po utwory renesansu nowoperskiego.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44691