<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Grudzień 2014

Nowości Czytelni - grudzień 2014

 

 

Szczepanowski Jan - Paradygmat cywilizacyjny jako zasadniczy element koncepcji historiozoficznych Feliksa Konecznego i Oswalda Spenglera


Podjęcie niniejszych rozważań zostało sprowokowane pragnieniem dowiedzenia, że porządek międzynarodowy nie jest stanem rzeczy  wywodzącym się z losowości i przypadkowości, iż nie ma charakteru przyczynowego, lecz można dostrzec w nim pewne racjonalnie podjęte schematy i dążenia składające się na logiczny, posiadający charakter kierunkowy proces, którego kształt wywodzi się i jest zdeterminowany przez fundamenty cywilizacyjne będące owocem abstraktów kulturowych i cywilizacyjnych.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44394


Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku: ujęcie geopolityczne

Polityka zagraniczna państwa determinowana jest czynnikami wewnętrznymi takimi, jak ustrój polityczny, gospodarka, poziom kultury politycznej, demografia oraz czynnikami zewnętrznymi.
[cyt.  Wstęp]

 

Sygn. 44395Szymanderski Jacek - Badanie ukrytych przyczyn konfliktów


Konflikty są najczęściej rozumiane jako konkurencja o ograniczone zasoby. Są to przede wszystkim zasoby rynku pracy. Badanie tych konfliktów opiera się na badaniach polskiej opinii publicznej, polskich pracodawców.
[cyt.  Wstęp]
Sygn.44396Szymanderski Jacek – Badanie zjawiska integracji obywateli państw trzecich w zakresie dostępu do publicznej opieki medycznej


Integracja kulturowa była określana jako podstawa niezbędna dla zaspokojenia potrzeb wyższych przez imigranta. A więc prestiżu, samorealizacji, szacunku do samego siebie.
[cyt.  Wstęp]
Sygn.44397n jak nowa: od wolnego słowa do wolności: 1977-1989


n to znak symbolizujący wolne słowo. To droga, jaką przebyliśmy od wolnego słowa do wolności. Od pierwszych publikacji przepisywanych na przebitkach przy użyciu maszyny do pisania, wydawnictw drukowanych na prymitywnych powielaczach spirytusowych aż do wyborów czerwcowych 1989 r. i odzyskania przez Polskę wolności.
[cyt. Wstęp]

Sygn.44398Księga anegdot polskich


„Księga anegdot polskich” stanowi uzupełnienie wydanej wcześniej „Księgi anegdot świata”. Zawiera ponad 1000 utworów, poświęconych tak interesującym zagadnieniom jak: polityka, biznes, literatura, sztuka, mass media, sport, rozrywka czy seks.
[cyt.   Okładka]
Sygn.44400Zubelewicz Jan - Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga 


Henryk Józef Maria Elzenberg (1887-1967) polski filozof i historyk filozofii. Długo pracował nad całościowym wykładem swego systemu aksjologicznego, którego ostatecznie nie ukończył, przez całe życie zabierając na łamach czasopism i podczas konferencji filozoficznych, głos w sprawach filozoficznych, a także krytyczno-literackich. Pod koniec życia wydał trzy książki.: „Kłopot z istnieniem”, unikatowy w polskim piśmiennictwie dziennik filozoficzny, prowadzony przez prawie 56 lat (w latach 1907-1964) oraz  „Próby kontaktu” i „Wartość i człowiek”.
[na podst. Wstępu ]

Sygn.44401Burska Lidia - Kłopotliwe dziedzictwo: szkice o literaturze i historii


Nie ulega wątpliwości, że pewien typ historycznego myślenia o polskim losie wyczerpał się u progu lat dziewięćdziesiątych, tworząc z dzieł, które jeszcze wczoraj budziły namiętności, zamknięty rozdział polskiej kultury. Lidia Burska dostrzegła tę przemianę z błyskotliwą przenikliwością i nadała jej przekonujący kształt intelektualny – z recenzji Grażyny Borkowskiej.
[cyt.  Okładka]Sygn.44402Zdunkiewicz-Jedynak Dorota - Wykłady ze stylistyki


Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik do stylistyki:  nowoczesny, przystępnie napisany,  obejmujący całość zagadnień stylistycznych,  wprowadzający w historię, zakres tematyczny i metody badawcze stylistyki,  zbierający i porządkujący informacje o najnowszych badaniach nad tekstami internetowymi, etyką wypowiedzi czy językiem religijnym,  zawierający liczne przykłady, syntetyczne zestawienia i porównania oraz obszerną bibliografię. Książkę polecamy studentom filologii i dziennikarstwa, maturzystom, nauczycielom polonistom oraz lektorom języka polskiego, a także osobom zawodowo zajmującym się pisaniem i redagowaniem tekstów.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44413Archikonfraternia Literacka: w pięćsetną rocznicę istnienia


Jest to książka przedstawiająca zarys historii jednego z najstarszych arcybractw w Polsce. Konfraternia założona w roku 1507 przy nieistniejącym dziś kościele św. Jerzego, od roku 1669 nieprzerwanie działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie, gdzie otrzymaliśmy do dyspozycji Kaplicę Literacką.  
[cyt.  Okładka]


Sygn.44415Szymańska Adriana - Wtedy - dziś


Poezja dla Szymańskiej jest mową, w której można wypowiedzieć wszystkie pragnienia i która może przywołać to, co zostało wyparte z codzienności. Jest to śpiew światu, śpiew temu, co przeminęło i co nadejdzie (...) W metaforach, a przede wszystkim w porównaniach wyraża się bogactwo poezji Szymańskiej. Porównania równoważą napięcia, rozładowują lęki, mają funkcję łagodzącą, sprzyjają harmonii, współtworzą estetykę zanurzoną w dobru. To dzięki nim można być i tutaj i tam, czuć się wszędzie sobą. To dzięki nim można stać się dobrą drogą, poezją, wartością.
[cyt.  www.ksiegarniaalfa.osdw.pl]

Sygn.44421Bieńkowska Katarzyna - Działania na ułamkach


Jest to debiut poetycki autorki. W roku 2007 został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie poetyckim "Dać świadectwo". Te wiersze robią wrażenie skrótowością, ba gwałtownością. Jak rysunek naprędce wykonany na skrawku papieru, jak notatka , błyskawiczny szkic, żeby coś istotnego nie umknęło. Wysoka temperatura utworów Katarzyny Bieńkowskiej bierze się wprost z tego, co je zrodziło: głodu emocjonalnego, wewnętrznej szarpaniny, owej rozhuśtanej amplitudy uczuć, która musi, poprzez poetycką refleksję ,znaleźć ujście.
[cyt.  www.merlin.pl]Sygn. 44422