<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Październik 2014

Nowości Czytelni - październik 2014

 

 

Dzbeńska-Karpińska Marta – Matki - mężne czy szalone?


Zdecydowały się urodzić dziecko (pierwsze lub kolejne) albo kilkoro dzieci – jak wiele kobiet. Tyle że w ich przypadku oznaczało to poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Podejmowały jednak dramatyczne decyzje, czasem dlatego, że bardzo chciały być matkami, czasem – pragnąc za wszelką cenę obronić poczęte w nich istnienie. Fotografka Marta Dzbeńska-Karpińska dotarła do nich, sfotografowała je i opisała ich historie. Tak powstała ta książka – poruszająca opowieść o odwadze, miłości, nadziei i zwycięstwie życia.
[cyt.  www.empik.com]

Sygn.44368


Samsel Karol – Więdnice

„Więdnice”, choć patronują im ostatnie wersy Celanowskiego „Tenebrae”, nie są modlitwą bluźniercy. Przekleństwom odpowiada cisza. "Boże mojego serca, już mnie nie wysłuchasz". Pustka, w której przemawia poeta, odbiera miarę i znaczenie nawet profanacji. Profanowanie pustki jest zaś tylko szaleństwem. Szaleńcem jest także ten, kto szuka ocalenia w literaturze. Wszak "ojcem kłamstwa jest pisarz i jego diabelski orszak". Czym jest słowo, gdy nie może bluźnić? "Dorastaniem do włóczni" - odpowiada poeta - ciągłym "stroszeniem grotu".
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.443569Alī ibn Abī Tālib - Nahdż Al-Balagha


Iman Ali Ibn Abi Talib to po Proroku Muhammadzie najwybitniejsza postać wczesnego islamu, będąca źródłem inspiracji dla wszystkich nurtów muzułmańskich. Największy status ma on w szyizmie, w którym pełni rolę pierwszego z dwunastu Imamów – najwyższych autorytetów duchowych, politycznych i moralnych.
[cyt.  Okładka]Sygn.44370Sakowicz Eugeniusz - Muzułmańska edukacja i wychowanie: pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena 


„Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena” to książka podejmująca ważne i oryginalne zagadnienie pedagogii islamu w ujęciu jednego z najwybitniejszych współczesnych autorytetów świata muzułmańskiego M.F. Gülena. Publikacja ukazuje otwartość tureckiego intelektualisty na demokrację, jego akceptację pluralizmu kulturowego i religijnego, a także zaangażowanie w dialog religijny w jego rożnych formach i wyrazach. Nadto akcentuje uniwersalizm islamu stanowiący kontekst dla islamskiej pedagogii oraz poddaje analizie pojęcie edukacji i jej podstawy.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44371Sharp Gene - Od dyktatury do demokracji:drogi do wolności


Esej „Od dyktatury do demokracji: drogi do wolności” po raz pierwszy został wydany w Bangkoku w 1993 roku przez Komitet Na Rzecz Przywrócenia Demokracji w Birmie.
[cyt. Okładka]

Sygn.44372Pawelec Radosław - Ciemne zwierciadło: semantyka antywartości


Zdrada i herezja, podłość, nierząd, kłamstwo, fałsz i manipulacja, hańba, głupota, brzydota, bezbożność. Co znaczyły te wyrazy w historii języka polskiego, jak zmieniały się odpowiadające im pojęcia? „Ciemne zwierciadło…” to książka o językowym obrazie antywartości, ponurym i bolesnym, ale niejednokrotnie prawdziwszym niż ten, który odbija się w słowach piękno, szczęście i miłość. O świecie paradoksów i nierozerwalnego splotu zła z dobrem - naszym świecie.
[cyt.   www.naukowa.pl]


Sygn.44373Jakubowski Wojciech Jerzy – Historia do 1918 roku: perspektywa kulturowo-cywilizacyjna 


Praca stanowi syntetyczną panoramę dziejów świata i Polski a nie ich szczegółową analizę. Książka ma układ chronologiczny – zarysowany w perspektywie kulturowo-cywilizacyjnej, na tle której ukazano wydarzenia polityczne.
[cyt.  Wstęp]Sygn.44374Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu


Niniejsza publikacja jest efektem pracy badaczy nauk politycznych – absolwentów, doktorantów i naukowców z różnych ośrodków naukowych. (…) Autorzy przedstawili dylematy irańskiego programu nuklearnego w polityce podmiotów (państw i organizacji międzynarodowych), które są w największym stopniu zaangażowane w próby jego zatrzymania bądź wspierania.
[cyt.  Wstęp]

Sygn.44375Jakubowski Wojciech Jerzy - Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku: wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne


W niniejszym opracowaniu, poza syntetyczną analizą problematyki Sede vacante i wyboru papieża w obowiązującym prawie kościelnym zamieszczono podstawowe akty prawne normujące problematykę wakansu Stolicy Rzymskiej w 2013 roku.
[cyt.  Okładka]Sygn.44376Tomczyk Kamil - Wielokulturowość a demokracja liberalna: o granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich


Celem niniejszej książki jest analiza i ocena zjawiska wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarło na współczesny liberalizm. Pytania, z jakimi przyszło się zmierzyć autorowi, koncentrują się wokół kształtu samego liberalizmu, kwestii obywatelstwa i jego obecnego znaczenia, a także możliwości tolerowania przez społeczeństwa zachodnie niektórych praktyk wspólnot mniejszościowych.
[cyt.  www.naukowa.pl]

Sygn.44377Sonczyk Wiesław - Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego: próba charakterystyki i oceny


W pierwszej części książki zostały przedstawione formuła wydawnicza oraz okoliczności powstania i przyczyny upadku czterech różnych czasopism, które nie zdołały utrzymać się na rynku prasowym. Dwa z nich to typowe efemerydy, istniały bowiem zaledwie kilka tygodni lub miesięcy, pozostałe nieco dłużej. (…) Z pewnością ich indywidualne losy można uważać za symboliczne dla sytuacji, która zaistniała na polskim rynku prasowym w pierwszych kilkunastu latach procesu transformacji.
[cyt.  Wstęp]

Sygn.44378Calhoun John C. - Filozofia polityki Johna C. Calhouna: zbiór tekstów


Sygn. 44379        Calhoun John C. - Filozofia polityki Johna C. Calhouna: zbiór tekstów
Napisana w 1849 roku, tj. w rok przed śmiercią autora praca stała się najszerzej znaną i najczęściej cytowaną spośród dzieł Calhouna. Stanowi ona kwintesencję koncepcji, myśli czy idei politycznych głoszonych przez niego w ostatnim okresie działalności w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Tekst rozprawy otwiera partia teoretyczna, w której autor - opisując genezę państwa - nawiązuje do arystotelowskiej koncepcji zoon politicon i przedstawia człowieka jako jednostkę społeczną.
[cyt.  www.naukowa.pl]

Sygn.44379