<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Wrzesień 2014

Nowości Czytelni - wrzesień 2014

 

 

Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 2, W blasku i w cieniu historii


Kolejny, sążnisty i z rozmachem zaplanowany tom z serii „Żydzi wschodniej Polski” -  podobnie jak poprzedni – przynosi rozbudowaną problematykę złożonych dziejów sąsiedztwa narodów polskiego i  żydowskiego. Publikacja imponuje wieloaspektowym ujęciem i szerokością spojrzenia.
[cyt.  Okładka]
Sygn.44355


Polak Grzegorz – Jan Paweł II: historie męskich przyjaźni

Druga część książki poświęconej przyjaźniom Jana Pawła II, tym razem o mężczyznach.  Karol Wojtyła pozostał wierny swoim przyjaźniom, nawet wtedy, gdy był już papieżem. I choć w powszechnej opinii więcej dawał innym, niż od nich brał, do końca swego życia zachował wdzięczność wobec tych ludzi, z którymi w istotny sposób splotły się jego dzieje. Książka przedstawia sylwetki zwyczajnych i niezwykłych kolegów, przyjaciół, mentorów Karola Wojtyły, ludzi, którzy wywarli wpływ na jego wybory życiowe, myślenie, formację intelektualną i moralną. Sportretowani są także ci koledzy, których z późniejszym papieżem łączyły wspólne przeżycia i doświadczenia.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44356Jan Paweł II teolog: komentarze do encyklik


Wśród różnych dokumentów nauczania papieskiego encykliki zajmują szczególne miejsce. Jan Paweł II napisał ich wiele, ale bardziej niż ich liczba, uderza nas waga podejmowanych tematów. (...) Celem tej książki jest przybliżenie jego nadzwyczajnego i pełnego głębi nauczania szerokiej publiczności, jednocześnie autorzy nie rezygnują z wymogów rzetelności teologicznej. Nauczanie papieża nie ogranicza się jedynie do wyjaśnienia skomplikowanych i trudnych problemów teologicznych, ale dostarcza także licznych impulsów, by obudzić w każdym chrześcijanie poczucie życia i misji.
[cyt.  www.matras .pl]

Sygn.44357Miłować ludzką miłość: dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie 


„Człowiek nie może żyć bez miłości” – pisał Jan Paweł II w otwierające jego pontyfikat encyklice Redemptor homini. W „Przekroczyć próg nadziei” natomiast wyznał: „Jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką miłość. […] Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz «pięknej miłości». Bo miłość jest piękna”. W tym świetle staje się zrozumiałym, dlaczego papież tak wiele i tak sugestywnie nauczał o ludzkiej miłości. Przekonuje o tym tom „Miłować ludzką miłość”. Stanowi on zbiór artykułów rzetelnie prezentujących nauczanie papieża na temat małżeństwa i rodziny.
[cyt.  www.empik .pl]

Sygn.44358Wyrok na Galileusza i inne mity o nauce i religii


Książka ukazała się po raz pierwszy w 2009 r. nakładem Harvard University Press. Obecnie – dzięki Centrum Myśli Jana Pawła II – jest dostępna także dla polskiego czytelnika. W 25 krótkich esejach autorzy podejmują rozmaite naukowo-religijne wątki. To nie tylko wciągająca lektura, ale także prawdziwa podręczna kopalnia wiedzy!
[cyt. www. lubimyczytac.pl]


Sygn.44359Waldstein Michael - Sens ciała: wokół filozofii seksualności Jana Pawła II


Jest to kolejny - szósty - tom serii "Teologia ciała". Oscyluje on pomiędzy nurtem popularnym i naukowym, ponieważ mimo niewielkiej objętości zawiera niełatwą treść: naukowe wprowadzenie do dzieła Jana Pawła II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Autorem opracowania jest Michael Waldstein - tłumacz "Mężczyzną i niewiastą..." na język angielski, profesor uważany jest za jednego z najwybitniejszych znawców papieskiej teologii ciała.
[cyt.   www.empik.pl]


Sygn.44361Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II 


Książka przedstawia portret polskiego społeczeństwa i polskiej religijności AD 2007, ale jest to portret "w ruchu"- społeczeństwa przechodzącego proces wielkiej zmiany. Mimo to wciąż żyjemy w obszarze "polskiej triady" : w rodzinie, we wspólnocie narodowej i w kościele. Autorzy zadają istotne pytania. W jakim stopniu wiara religijna jest dziś formatywna? Czy zachowa tę zdolność także jutro? Czy dziedzictwo Jana Pawła II zachowa moc przemawiania do nas?
[cyt.  www.matras.pl]

Sygn.44362Haneman Eugeniusz – Fotografia


Czy w postmodernistycznej rzeczywistości da się jeszcze obronić wartość osoby? Czy przesłanie chrześcijańskie może być odpowiedzią na niepokoje współczesnego człowieka? Czy ludzie potrzebują Boga i czy Bóg potrzebuje ludzi? Książka „Dialog o wartości człowieka” zachęca do rozmowy na te i podobne ważkie tematy. A przewodnikami po nich stają się nie lada znawcy: Angelo Scola i Giovanni Reale.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44363Kobiety w Chrystusie: w stronę nowego feminizmu


„Kobiety w Chrystusie” to kolejny tom – tym razem w nurcie naukowym – serii „Teologia ciała”. Jest to jedna z pierwszych (i, jak się wydaje, najlepsza z dotychczas wydanych) zbiorowych prac naukowych poświęconych nowemu feminizmowi inspirowanemu nauczaniem Jana Pawła II. Książka zdobyła duży rozgłos i uznanie w oczach krytyków. Składają się na nią niezwykle interesujące artykuły dotyczące m.in. problematyki kobiecości, płci biologicznej i społeczno-kulturowej, kwestii równości i różnicy między płciami, cielesności itp.
[cyt.  www.centrumjp2.pl]

Sygn.44364Reale Giovanni - Karol Wojtyła:  Pielgrzym Absolutu


To nie jest po prostu kolejna książka o papieżu. To mądra, głęboka i zajmująca opowieść o człowieku, który zmierzał do Boga trzema ścieżkami: poezji, filozofii i teologii. To próba odkrycia osoby przez pryzmat jej pisarskiej spuścizny. Część pierwsza ukazuje duchową sylwetkę Wojtyły jako poety, filozofa i teologa, zgłębia obecne w tym pisarstwie związki między wiarą a rozumem, objaśnia kluczowe pojęcia Wojtyłowej myśli (osoba, miłość, solidarność, wspólnota), śledzi wątki autobiograficzne w jego tekstach. Część druga to studium „Pamięci i tożsamości” – jej analiza jako dzieła zwieńczającego całość dokonań filozoficzno-teologicznych papieża.
[cyt.  www.centrumjp2.pl]

Sygn.44365Burgos Juan Manuel - Personalizm: autorzy i tematy nowej filozofii


Książka Juana Manuela Burgosa stanowi cenne kompendium personalizmu – filozofii, która w centrum stawia osobę. Godząc zaś erudycję z jasnością przekazu, jest przystępna nie tylko dla grona znawców, ale także dla mniej wprawnego filozoficznie odbiorcy.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl ]
Sygn.44366Świetlisty szlak: Karol Wojtyła - Jan Paweł II o miłosierdziu: dramat "Brat naszego Boga" i encyklikę "Dives in misericordia"


Publikacja zawiera dramat Karola Wojtyły "Brat naszego Boga" napisany w latach 1945-1950 oraz encyklikę "Dives in misericordia" (łac. „Bogaty w miłosierdzie”) ogłoszoną w Watykanie 30 listopada 1980 roku już przez papieża - Jana Pawła II. Dodatkowo do obu tekstów zamieszczone zostały komentarze osób reprezentujących rozmaite profesje czy powołania: komentarz aktorki - Ewy Błaszczyk, poety - Ernesta Brylla, siostry zakonnej - s. Małgorzaty Chmielewskiej, kompozytora - Michała Lorenca, teologa - o. Jacka Salij, filozofa - Zbigniewa Stawrowskiego, dziennikarza - Marka Zająca.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44367