<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Sierpień 2014

Nowości Czytelni - sierpień 2014

 

 

Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu


Wrzesień 1939 (…)  to bez wątpienia jedna  z ważniejszych sekwencji wydarzeń w najnowszych dziejach Polski.  Zrozumiałe zatem, że nadal stanowi przedmiot rozlicznych badań, publicystyki, wspomnień i relacji, a także sfery kultury.
[cyt.  Okładka]
Sygn.44342


Alfons Kułakowski - Okna do Boga: informator wystawy monograficznej

Alfons Kułakowski. Malarz krajobrazu, kolorysta, ekspresjonista – tymi definicjami określają artystę krytycy sztuki. Kresowiak,  Sybirak, wieczny tułacz – tak nazywają go biografowie.
[cyt.   Fragm.  książki]Sygn.44343Jan Paweł II: droga do świętości


Album, który prezentujemy czytelnikom ma zachować w pamięci najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
[cyt.  Fragm. książki]
Sygn.44344Nieodzowność konserwatyzmu: księga pamięci Tomasza Merty


Książka upamiętnia postać Tomasza Merty,  historyka, publicysty, urzędnika państwowego.


Sygn.44345Wasilewski Leon - Piłsudski jakim go znałem


Leon Wasilewski należał do przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego od połowy lat 90-tych XIX w. do końca zmagań o granice już niepodległego państwa. Był wśród najbardziej znanych i szanowanych postaci Dwudziestolecia, napisał kilkadziesiąt książek i broszur oraz kilkaset artykułów, w których uzasadniał politykę swojego obozu, przekonywał do jego racji, analizował problemy narodowościowe środkowej i wschodniej Europy. Uważany był słusznie za jednego z najwybitniejszych znawców problematyki narodowościowej w Drugiej Rzeczypospolitej. Można go także uznać za jednego z najważniejszych historyków ruchu niepodległościowego.
[cyt. www. merlin.pl]

Sygn.44346Praga Gada: o wojnie!


Zilustrowane wspomnienia mieszkańców warszawskiej Pragi w formie komiksu "Praga Gada. O wojnie!" wydała Fundacja Animacja. W publikacji zamieszczono opowieści dotyczące głównie II wojny światowej – okresu, kiedy Pragę opanowały najpierw wojska niemieckie, a potem sowieckie. Publikację zilustrowali znani polscy i zagraniczni rysownicy - Michał Śledziński, Maciej Szymanowicz, Krzysztof Ostrowski, Przemysław Truściński, a także Alberto Pagliaro z Włoch, Tony Sandoval z Meksyku i Konstantin Komardin z Rosji. Do komiksu dołączono najlepsze obrazkowe adaptacje wspomnień prażan, wyłonione w drodze konkursu.
[cyt.   www.historia.focus.pl]

Sygn.44347Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce 


Wznoszone były jako siedziby rodów szlacheckich. Budowane jako ich stałe lub czasowe rezydencje, stanowiły zarazem w większości przypadków ośrodki dóbr ziemskich liczących niekiedy kilka lub kilkanaście wsi. W zależności od wielkości tych majątków – a tym samym zasobów finansowych oraz ambicji właścicieli, ich wymogów i pozycji społecznej – różna była skala założenia, forma i sposób wyposażenia znajdujących się tam obiektów, od skromnych dworów aż po wspaniałe rezydencje.
[cyt. Wstęp]

Sygn. Podr. 72.03(438)(091)Historia architektury polskiejHaneman Eugeniusz – Fotografia


Album zdjęć wielkiego artysty Eugeniusza Hanemana. Unikatowe wydanie albumu związane jest z 90-tymi urodzinami twórcy i towarzyszy licznym wystawom prezentującym jego dokonania.
[cyt.  Fragm. książki]
Sygn. Podr. 77 Fotografia. KinematografiaJabłońska Teresa - Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza


Styl zakopiański był fenomenem w historii polskiej architektury i sztuki użytkowej. Jego twórca – Stanisław Witkiewicz – na przełomie XIX i XX wieku, w Zakopanem – małej wówczas wiosce pod Tatrami – formułował teoretyczne zasady swej nowej idei i projektował piękne, drewniane wille, obiekty sakralne i rzemiosło artystyczne. (…) Styl zakopiański miał objąć różne dziedziny życia, do dziś zachowało się jednak niewiele jego przykładów. Te, które przetrwały, są zatem szczególnie cenne i one właśnie są bohaterami albumu.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn. Podr. 72.03(438)(091) Historia architektury polskiejBudziarek Marek - Łódź: miasto czterech kultur


Łódź była aż po drugą wojnę światową miastem wielonarodowościowym. To dość typowe dla Środkowej Europy. Niewiele znajdziemy jednak ośrodków, gdzie obecność zróżnicowanej etnicznie i religijnie społeczności dała tak konkretne, wyraziste rezultaty.
[cyt. Wstęp]Sygn. Podr. 72(438)A/Z  Architektura miast polskichRembrandt: rysunki i ryciny w zbiorach polskich


Album ten powstał w związku z wystawą, poświęconą rysunkom i rycinom Rembrandta w zbiorach polskich, jaką Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało z okazji 400-setnej rocznicy urodzin artysty.
[cyt.  www.empik.pl ]


Sygn. Sygn. Podr. 76 GrafikaBratkowski Daniel - Świat po części przejrzany


„Świat po części przejrzany” to liczący ponad 500 epigramatów zbiór z końca XVII wieku. Autor był pochodzącym z Wołynia zubożałym szlachcicem z rodziny prawosławnej, którego status społeczny wpłynął na krytyczną postawę wobec rzeczywistości.
[cyt.  Okładka]
Sygn.44354