<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Lipiec 2014

Nowości Czytelni - lipiec 2014

 

 

Wałęsa Lech – Droga do prawdy


Sygn. 44330        Wałęsa Lech – Droga do prawdy
Lech Wałęsa ze swadą opowiada o całym swoim życiu na szerokim tle wszystkich ważnych wydarzeń, w jakich uczestniczył - począwszy od grudnia 1970 r. Wiele faktów ujawnia po raz pierwszy, dementuje plotki. Spojrzenie Wałęsy na siebie i historię poszerzają wspomnienia Danuty Wałęsowej oraz wypowiedzi wielu innych osób, m.in. Vaclava Havla, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, kardynałów Glempa i Dziwisza, historyków, dziennikarzy.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44330


Eagleton Terry – Jak czytać literaturę

Nie tylko „zwykły”, lecz także „zaawansowany” czytelnik dowie się wiele z kompetentnego źródła, jakim przesądom i uprzedzeniom ulega podczas lektury, a także czym cechują się podstawowe formacje literackie, takie jak powieść realistyczna, modernistyczna czy postmodernistyczna. Jeśli nawet nie otrzymujemy algorytmu oceny, co jest dobrą literaturą, a co nią nie jest, to w każdym razie otwierają się nam – dobrze pouczonym przez tę lekturę – szerzej oczy na niuanse literackiej treści i formy. A sarkastyczne poczucie humoru Eagletona będzie dodatkowym bonusem, sugerując na przykład, że Otello zda się świadomie przemawiać białym szekspirowskim wierszem.  
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44331Solecki, Mariusz – Literackie portrety żołnierzy wyklętych: esej o literaturze polskiej lat 1948-2010


Książka Soleckiego zajmuje się historią zakłamywania i (niezbyt niestety budującą, objętościowo skromną) historią odkłamywania naszych dziejów przez literaturę. […] Dobrym, znakomicie pogłębiającym pracę zabiegiem Soleckiego jest połączenie analizy literackiej z przypomnieniem historycznego tła wydarzeń. Unaocznia to ogrom fałszu i pogardę literatów propagandzistów nie tylko dla prawdy, ale także dla czytelników. Nic nie jest tak zabójcze dla kłamców i ich dzieł jak przypomnienie faktów i słów. Solecki to właśnie robi.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44332Janusiewicz Małgorzata - Literatura doby internetu: interaktywność i multimedialność tekstu


Autorka książki wnikliwie przedstawia aktualny obraz literatury Internetu wraz z szerokimi odwołaniami do tradycji kultury, a także pokazuje najnowsze zjawiska literackie na przykładzie różnorodnych odmian tekstów. Udowadnia, że zmiany w sposobie istnienia tekstu literackiego okazują się fundamentalne i tworzą „nową literackość” XXI wieku, kształtując tym samym odmienny od dotychczasowych wzorców paradygmat kultury.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44333Chudoba Ewa – Literatura i homoseksualność


Nie jest łatwo napisać książkę o literaturze i homoseksualności, jednakże Ewa Chudoba podjęła się tego trudnego zadania. Jej książka stanowi wprowadzenie do badań genderowych nad kanonem światowym i polskim, a ona sama demaskuje i nazywa szyfry, za pomocą których pisarki i pisarze ukrywali wieloznaczną seksualność. Literaci często posługiwali się kodem, którego źródła sięgają czasów kultury antycznej, a który stosowany przez stulecia szczególnie rozwinął się w XIX wieku. Kodowanie homoseksualności jest obecne w twórczości wielu klasyków, w tym polskich, i zostało pokazane na różnych przykładach.
[cyt.  ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. Podr. 82(091) Historia literaturyFrejdenberg Ol'ga Mihajlovna - Na całe życie: listy 1910-1954


Nikomu nieznana korespondentka Borysa Pasternaka wywołuje ogromne zainteresowanie. Zamiast zwykłego człowieka, kuzynki, którą los na chwilę wydobył z cienia zgasłego życia i przypadkiem postawił obok wielkiego człowieka, przed czytelnikiem pojawia się doskonale władająca piórem rozmówczyni poety, w niczym mu nieustępująca w prowadzonym dialogu.
[cyt.   Okładka]


Sygn.44335Od aforyzmu do zinu: gatunki twórczości słownej 


Podręcznik klasyfikuje i zestawia formy i gatunki twórczości słownej, funkcjonujące we współczesnej kulturze polskiej lub będące dla niej ważnym odniesieniem - od aforyzmu do zinu przez kołysankę, komiks, powieść i wiele innych gatunków. Autorzy proponują ujęcie etnocentryczne, skupiając się na współczesnej kulturze lokalnej, polskiej oraz tych gatunkach, które mają do niej odniesienie i stanowią jej nieodłączną część.
[cyt. www.poczytaj.pl]


Sygn.44336Bobrek Janusz - Wizje zagłady w literaturze


Książka wchodzi w skład serii „Literatura i kontrowersje”.
Stanowi prezentację kilkudziesięciu utworów literackich, określanych mianem katastroficznych, których powstanie było ściśle związane z oddziaływaniem defetystycznych historiozofii, tragicznych wydarzeń oraz licznych stereotypów i uprzedzeń. Teksty te bazują na popularnych stereotypach i mitach powielanych przez brukowe gazety oraz liczne plotki. Przewrotność czy też kontrowersje z nimi związane są różne: albo wynikają z ogólnych tendencji historycznych czy literackich, albo mają charakter indywidualny dla każdego autora.
[cyt.  ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44337Ulica - zaułek - bruk: z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku


Książka zawiera rozprawy oraz szkice interpretacyjne poświęcone figurom i obrazom ulicy w piśmiennictwie polskim i obcym, które w przybliżeniu da się zamknąć w ramach lat 1863-1918. Autorzy z różnych ośrodków naukowych poddali naukowej penetracji nie tylko literaturę piękną sensu stricto. Motywów urbanistycznych mieszczących się w triadzie ulica - zaułek - bruk poszukiwali również w intymistyce oraz rozmaitych gatunkach dziennikarskich, a nawet fotografiach prasowych.
[cyt.  www.poczytaj.pl]

Sygn.44338Dramaturgia Janusza Głowackiego - trochę teatru


Przedmiotem analizy i interpretacji są tu typowe dla Głowackiego sposoby reprezentacji rzeczywistości, strategie artystyczne i metody tworzenia (czy autoadaptacji), tradycja literacka, do jakiej odwołują się jego sztuki, zagadnienia gatunkowe i stylistyczne. Przekrój tematów (…) jest szeroki, a że portret wielokrotny Głowackiego nakreślony został piórami zarówno doświadczonych specjalistów, jak i autorów początkujących, maluje się – w całości – tym bardziej interesująco.
[cyt.  kiw.ug.edu.pl]


Sygn.44339Chudziński Edward - Regionalizm: idea, ludzie, instytucje


Regionalizm w nowoczesnym rozumieniu bliski jest takim pojęciom, jak decentralizacja, federalizm, autonomia, a nawet secesja. W różnych krajach regionalizm miał i ma nadal różne oblicza. Jednak we wszystkich swoich wcieleniach narażony jest na zarzut separatyzmu, który potencjalnie tkwi w zarodku każdego ruchu tego typu.
[cyt.  Fragment książki ]Sygn.44340Gmitruk Janusz - Powstanie styczniowe w legendzie, historiografii i sztuce


Obraz powstania styczniowego 1863 w sztuce jest różnorodny i wielowątkowy. Malarstwo i grafika , poezja i proza, muzyka towarzyszyły wysiłkom zbrojnym  XIX-wiecznych patriotów.
[cyt.  Fragment książki ]
Sygn.44341