<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Maj 2014

Nowości Czytelni - maj 2014

 

 

Polski słownik biograficzny. T. 48 z. 1-4 196-199, Szeliga Józef - Szpilman Władysław


Wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską , mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000. Do listopada 2013 r. w 48 tomach opublikowano około 31 tys. biogramów.
[cyt.  www.wikipedia.org.pl]Sygn. Podr. 929(438) Biografie zbiorowe. Polska


Dedecius Karl - Szkiełko tłumacza i oko poety: eseje

Słowa mają skutki. Kto w to wierzy, nie mówi niczego bez przyczyny, nie pisze bez zamiaru. Kto ma swoim słuchaczom i czytelnikom coś do powiedzenia, zastanawia się nad skutkami tego, co mówi. Dedecius dba o wypowiedź jasną, niekiedy także prowokacyjną, ale i stara się wyważyć estetyczne i etyczne oddziaływanie własnych słów. Wyczucie formy, dbałość o przyjemność płynącą z wieloznaczności słów, wariacje z wariantami zwrotów mowy i myśli chroni go najwidoczniej nawet wtedy przed natrętnym moralizatorstwem, kiedy w ostatecznej konsekwencji chodzi mu właśnie o moralność: na przykład kiedy apeluje o uchronienie kultury przed spłyceniem i dowolnością.
[cyt. Wstęp]

Sygn.44297Trybuś Jarosław - Warszawa niezaistniała: niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego


Żyjemy w mieście widm. Warszawa jest znacznie rozleglejsza, niż podpowiada nam doświadczenie. Pamięć i wyobraźnia przechowują widoki miasta, które niegdyś istniało, ale i obrazy miasta, któremu zaistnieć nigdy nie było dane. Po dziesiątkach lat te wyobrażenia się przemieszały. Stworzyły miasto widm, palimpsest niezrealizowanych planów i umarłych możliwości, skomplikowaną sieć wiążącą realności i nie-realność czy może tylko inną realność.
[cyt. Wprowadzenie]

Sygn. Podr. 72(438)A/Z Architektura miast polskichBartoszewski Władysław - Warto być przyzwoitym: teksty osobiste i nieosobiste


„Warto być przyzwoitym” to wspomnienia Władysława Bartoszewskiego zebrane przez niemieckiego wydawcę K. Lehmanna. Pierwsze polskie oficjalne wydanie książki miało miejsce w 1990 r. w wydawnictwie „W drodze”. Obecna edycja została dodatkowo wzbogacona o publikacje, wykłady i przemówienia autora z lat jego działalności w okresie PRL, a także z czasu jego służby dyplomatycznej w III RP.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44299Buntownik, cyklista, kosmopolak - o Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości


"Gwałtownik podszyty humorem" - mówił o Andrzeju Bobkowskim Józef Czapski, a Jerzy Giedroyc podkreślał, że miał on w sobie "pasję życia, z której czerpał wielkimi garściami". Trafnie, a często też dosadnie komentując rzeczywistość, autor "Szkiców piórkiem" stronił od patosu, nie rozdzielał sfery niskiej i wysokiej, lecz starał się chwytać świat w jego różnorodnych przejawach. Tę rozpiętość zainteresowań Bobkowskiego i jego twórczych możliwości opisują autorzy szkiców zebranych w prezentowanym tomie.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44300Drwięga, Marek – Kim jest człowiek?: studia z filozofii człowieka


Współczesna filozofia człowieka sytuuje się na styku wielu dyscyplin. Z jednej strony odwołuje się do nauk szczegółowych, z których czerpie inspiracje i z którymi często wchodzi w spór. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin takich jak biologia, psychologia, psychiatria czy językoznawstwo. Z drugiej zaś strony, nawiązując do różnych tradycji, stara się określić drogą refleksji filozoficznej podstawowe cechy człowieka, a tym samym dąży do odpowiedzi na nigdy nie dające do końca satysfakcjonującej odpowiedzi, pytanie o to, kim jest człowiek. Zebrane teksty ukazują szerokie spektrum historyczne i współczesne filozofii człowieka.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44301Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza: studia 


Czytając zebrane w „Pograniczach…” artykuły, można zauważyć problemowe miejsca wspólne, dowodzące poszukiwanej aktualności powracających zagadnień. Przedstawione przez autorów ich rozpoznania mają charakter wielogłosowej dyskusji. I właśnie efekt dialogowości uzyskany w wędrówce po zaproponowanych tematach Miłosza powinien satysfakcjonować czytelnika tej książki, który sam ma świetną okazję do włączenia się w dyskursy autora „Ziemi Ulro” i w obecne dyskursy poznawcze o jego spuściźnie.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44302Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1,Świadectwa i interpretacje


Tom „Żydzi Wschodniej Polski” ukazuje  z rozmachem wielki wkład polskich Żydów w historię Rzeczypospolitej. Dokonania naukowe i pisarskie Chaima Zeliga Słonimskiego, Salomona Majmona, Izaaka Cylkowa czy Emila Leona Posta zasiliły skarbnicę wiedzy ogólnoludzkiej.
[cyt.  Okładka]
Sygn.44303Majewska, Renata– Arkadia Północy: mity eddaiczne w "Lilli Wenedzie" i "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego


Autorka przeprowadza drobiazgową analizę języka poetyckiego dwóch wybranych utworów Słowackiego, koncentruje uwagę na topice Arkadii i wskazuje możliwe paralele źródłowe poszczególnych elementów: struktur fabularnych, topiki, wątków, postaci, nazw, wyrażeń, obrazowania i symboliki.
[cyt.  Okładka]


Sygn.44304Janicka Anna - Sprawa Zapolskiej: skandale i polemiki


Autorka książki ujmuje „sprawę Zapolskiej” z różnych perspektyw, mając na celu nowe , przekraczające stereotypy i etykiety, odczytanie różnego rodzaju tekstów pisarki, a przede wszystkim tekstu życia i osoby.
[cyt.  Okładka]
Sygn.44305Starość: doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Ser. 1, Rozpoznania


Tom studiów inspirowanych kategorią starości, ukierunkowanych tytułowym zespołem znaczeń mieści imponujące spectrum zagadnień. Oświetlone w nim zostały subtelne aspekty zarówno starości egzystencjalnej, jak i metafizycznej, dzięki interdyscyplinarnej perspektywie, w której prace teologów i filozofów sąsiadują z pracami literaturoznawców, wspieranych przez badaczy języka.
[cyt. Okładka]


Sygn.44306Krasiński Zygmunt - Agaj-Han: powieść historyczna


Zygmunt Krasiński oparł fabułę swego utworu na podstawie "Dziejów panowania Zygmunta III" Juliana Ursyna Niemcewicza i osnuł ją wokół malowniczych i zawiłych perypetii życiowych Maryny Mniszchówny, ambitnej córy magnackiego rodu, żony kolejno obu Dymitrów Samozwańców, która po śmierci drugiego związała się dla odzyskania moskiewskiego tronu z atamanem kozackim Zaruckim i zginęła wraz z nim zamordowana w okolicach Astrachania. Krasiński podjął ten wątek biograficzno-historyczny, wprowadzając jednocześnie bohatera fikcyjnego, postać stanowiącą syntezę romantycznego orientalizmu - Agaj-Hana, stale obecnego przy Marynie, zakochanego w niej do szaleństwa demonicznego wielbiciela, bez rezultatu walczącego o zdobycie ukochanej kobiety.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44307Szladowski Marek - (Bez)senna egzystencja: starość Józefa Ignacego Kraszewskiego


W książce Szladowskiego dominujące i najciekawsze poznawczo są te jej części, w których interpretuje on symboliczne wyobrażenia Kraszewskiego, porównujące starego człowieka do kamienia, domu-ruiny i drzewa. Idąc tym tropem badawczym, poprowadził on swoje rozważania na głębszym egzystencjalnym poziomie i tym samym zbliżył nas do prawdy istnienia u naszego kresu.
[cyt.  Okładka]Sygn.44308Stala Paweł - Marszałkowska na starych pocztówkach: była taka ulica


Miniona świetność ulicy Marszałkowskiej, ponownie odkryta dzięki unikatowym pocztówkom warszawskiego kolekcjonera i varsavianisty Pawła Stala. Wędrujemy Marszałkowską od początku do końca, od placu Unii Lubelskiej do ulicy Królewskiej, dom po domu, skrzyżowanie po skrzyżowaniu, mijając nieistniejące kamienice, budynki użyteczności publicznej, sklepy. Ponad 200 pocztówek prezentujących ulicę, która ówcześnie porównywana była z głównymi arteriami Paryża i Wiednia. Powrót do okresu w dziejach Warszawy i Marszałkowskiej, utrwalonych także w filmie „Warszawa 1935”.
[cyt.  www.ksiegarnia.serenissima.pl]

Sygn. Podr. 94(438) Warszawa. Ulice1920: wojna o Polskę


W 1920 r. na szalę został postawiony byt niepodległej Polski. Zwycięstwo pod Warszawą to największy w XX w. sukces Polaków – wojsk prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego i całego polskiego społeczeństwa. Pokonanie bolszewików nie tylko umocniło II Rzeczpospolitą, ale też uchroniło zachodnią Europę od najazdu barbarzyńskiej ideologii. Album opowiada o dziesięciu miesiącach tego niezwykłego roku: od  stycznia do października, kiedy ta wojna okazała się zwycięska.
[cyt.  Okładka]

Sygn.44310Rigamonti Maksymilian - Bykownia: archeologia zbrodni


W 2001 r. w Bykowni odkryto jamę grobową wyłącznie z polskimi przedmiotami. Po pięciu latach znaleziono 21 polskich grobów, a po roku kolejne 33, w których naliczono 1488 osób. Stan na 2011 r. to 69 polskich grobów z 1980 Polakami zamordowanymi wiosną 1940 r. „Bykownia uczy patrzeć. Zobaczyłem. Nie zapomnę.” – Maksymilian Rigamonti
[cyt.  Okładka]Sygn.443111