<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Kwiecień 2014

Nowości Czytelni - kwiecień 2014

 

 

Śliwiński Tomasz – Mistrz i kontynuator: René Descartes i Louis De La Forge


Descartes bezwzględnie wierzył w fakt odnalezienia jedynej prawdy w nauce, na podstawie czego widoczne było, iż rewolucja myślowa, polegająca na zachwianiu i obaleniu filozofii zastanej, mogła być wyłącznie jego udziałem jako prawdę znajdującego, jako tego, kto ujawnia zasady. Kolejni uczeni, korzystając z tych zasad, mieli ją tylko aprobować i wcielać w życie poprzez rozwijanie zawartych w niej konsekwencji.
[cyt.  ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44280


Siewior Kinga - Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku: fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku

Książka przedstawia polski dwudziestowieczny reportaż podróżniczy z perspektywy fotografii, której obecność w tego typu wydawnictwach została silnie znaturalizowana i dotychczas nie podlegała problematyzacji. Poszczególne rozdziały dotyczą twórczości takich podróżopisarzy jak: Ferdynand Antoni Ossendowski, Ferdynand Goetel, Jan Józef Szczepański, Ryszard Kapuściński i Wojciech Jagielski.
[cyt. www.matras.pl]

Sygn.44281Krupa Bartłomiej - Opowiedzieć zagładę: polska proza i historiografia wobec Holocaustu: (1987-2003)


Studium Bartłomieja Krupy na tle piśmiennictwa polskiego ostatnich dwudziestu lat jest bezprecedensowe. Autor poszerzył pole walki, dzięki czemu powstała pierwsza w polskim piśmiennictwie synteza dotycząca problematyki  zagłady w literaturze i historiografii okresu 1987-2003. Daty graniczne są tu ważne: granicę początkową wyznacza recepcja powieści "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego (a także artykułu Jana Błońskiego "Biedni Polacy patrzą na getto"), granicę końcową - debata nad "Sąsiadami" Jana T. Grossa.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44282Szalewska Katarzyna - Pasaż tekstowy: czytanie miasta jako forma doświadczenia przeszłości we współczesnym eseju polskim


Podstawowym doświadczeniem modernizmu jest sytuacja bycia-w-mieście. Z tego utożsamienia nowoczesności i urbanizmu biorą początek rozważania przedstawione w książce. Tradycję prowadzonych w niej refleksji nad miastem w jego wymiarze antropologicznym wyznaczają nazwiska Charles’a Baudelaire’a z jego koncepcją flâneura jako bohatera nowoczesności, Waltera Benjamina, wreszcie – Michela de Certeau.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44283Glensk Urszula - Po Kapuścińskim: szkice o reportażu


Zbiór szkiców o współczesnym reportażu i dokumentalistyce napisany ze znawstwem, talentem i wrażliwością. Autorka odczytuje dzieła polskiej i światowej literatury faktu – reportaże obyczajowe, wojenne, biograficzne. Wiele miejsca poświęca twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Kazimierza Nowaka, Slavenki Drakulić i Åsne Seierstad. Całość składa się na studium o przemocy i humanitaryzmie, o dobrych i słabych książkach, o fotografach i dokumentalistach.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44284Kochanowski Jacek  – Socjologia seksualności: marginesy


Socjologia seksualności to subdyscyplina badawcza próbująca odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że ludzie wywodzący się z jednej kultury mogą mieć aż tak odmienne stanowiska wobec seksu i w dodatku tak gwałtownie owych stanowisk bronić. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zachodzące zmiany społeczne i kulturowe mają swoje bezpośrednie przełożenie na sferę cielesności, seksualności i relacji między płciami.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn.44285Urbanowski Maciej - Szczęście pod wulkanem: o Andrzeju Bobkowskim 


Szczęście pod wulkanem jest zbiorem kilkunastu szkiców poświęconych życiu i twórczości Andrzeja Bobkowskiego, jednego z najwybitniejszych i najciekawszych polskich pisarzy ostatniego stulecia.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44286Buryła Sławomir  - Tematy (nie)opisane


Tematy (nie)opisane” stanowią próbę syntetycznego omówienia kilku znaczących motywów pojawiających się w piśmiennictwie o Shoah. Każde z trzech studiów odsyła do problematyki często podejmowanej przez pisarzy, jak i autorów świadectw autobiograficznych – zazwyczaj też mocno zakotwiczonej w świadomości zbiorowej: „żydowskich Kolumbów”, żydowskiego mienia, wizerunku hitlerowskiego zbrodniarza. To zagadnienia wciąż niedostatecznie rozpoznane.
[cyt.  www.universitas.com.pl]


Sygn.44287Łukasiewicz Jacek – TR


"TR" jest książką o podmiocie liryki Tadeusza Różewicza, tworzonym od tomu „Niepokój” (1947) aż po dzień dzisiejszy. TR to – kreacja osobowa, która ulegała przemianom i przyjmowała różne role, wśród nich: mającego „małą kamienną wyobraźnię” przedstawiciela akowskiego pokolenia; poety, który znalazł się wśród zbuntowanych form, wobec nieludzkiej, bo wyalienowanej sztuki; poety-anonima; poety-„gawędziarza”.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn.44288Mackiewicz Paweł - W kraju pełnym tematów: Kazimierz Wyka jako krytyk poezji


Książka Pawła Mackiewicza w sposób niezwykle ciekawy, kompetentny i odkrywczy omawia dokonania Kazimierza Wyki, jako krytyka poezji, a przy okazji ukazuje jego działalność w okresie II wojny i po jej zakończeniu, tym samym uzupełniając już istniejące prace na temat przedwojennego okresu działalności autora „Starej szuflady”.
[cyt.  www.merlin.pl]Sygn.44289Wiktor Gomulicki znany i nieznany


Intencją przedkładanej uwadze Czytelników książki zbiorowej, ujmującej osobę i dzieło pisarza w ostrożną, nieco asekuracyjną formułę „znany i nieznany", jest uczynienie jego spuścizny bardziej systematycznym i częstszym, nie zaś przygodnym przedmiotem badań, którym przyświeca uniwersalna zasada suum quique - oddania każdemu twórcy tego, co mu się sprawiedliwie należy. Jak można sądzić, Gomulickiemu należy się „więcej".
[cyt. Okładka]


Sygn.44290Winckelmann Johann Joachim - Dzieje sztuki starożytnej


Wydane w roku 1764 „Dzieje sztuki starożytnej” Johanna Joachima Winckelmanna uważane są za książkę inicjującą dwie nowoczesne dyscypliny naukowe: archeologię i historię sztuki; należą do kanonicznych tekstów kultury europejskiej. Autor po raz pierwszy posłużył się w nich na szeroką skalę kategorią stylu jako narzędziem opisu, analizy i periodyzacji dziejów sztuki greckiej, dokonał też podziału dziejów antycznej twórczości artystycznej na cztery okresy. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały poglądy Winckelmanna na istotę sztuki starożytnej oraz jej rozwój. Autor nakreślił dzieje twórczości artystycznej od jej początków, poprzez starożytny Wschód, Egipt, Fenicję, Persję, Etrurię do Grecji oraz Rzymu. Część druga poświęcona została wyłącznie bliższej charakterystyce sztuki greckiej. Książka ta przyniosła wykład normatywnej estetyki klasycystycznej, determinując na prawie sto lat obraz antyku i jest też jednym z najważniejszych manifestów niemieckiego klasycyzmu.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn.44291Foksal i okolice


Dla wielu pokoleń Foksal to różny obraz pamięci – ogród rozrywki, rozkoszna enklawa rezydencji, ulica pięknych, zamożnych kamienic, miejsce doświadczone koszmarem wojny i okupacji, dzieło odbudowy, zakątek wysokiej kultury i utracjuszowskich pijatyk, wreszcie zagłębie gastronomii pełne smaków z całego świata, ale też siedziba galerii sztuki.
[cyt.  Fragment książki]


Sygn. Podr. 94(438) Warszawa. UliceMadyda Aleksander - Haupt: monografia


Książka jest monografią twórczości polskiego prozaika emigracyjnego, Zygmunta Haupta (1907-1975). Autor monografii stawia tezę, że badana twórczość nie jest ani literaturą piękną, ani dokumentem, lecz tworem pośrednim, który został tak skonstruowany, że sugeruje czytelnikowi konieczność zestawienia świata przedstawionego w utworze z biografią autora, dzięki czemu czytelnik uzyskuje wgląd w tajniki warsztatu artystycznego, a to z kolei pozwala mu na oddzielenie prawdy od fikcji literackiej i, w konsekwencji, na odkrycie autorskiego zamysłu twórczego, prowadząc w końcu do ujawnienia najistotniejszych znaczeń dzieła.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn.44293Kraszewski: poeta i światy


A to, co swój czas maluje, wypowiada, odśpiewuje, żyć będzie.   Z człowieka, z ludzi, z dziejów  nie pozostaje nic oprócz garści popiołu i słowa zapisanego lub z ust do ust podawanego. To, co w rzeczywistości, w żywocie powszednim  ma wielkie znaczenie, wagę ogromną, znika bez śladu: słowo, pieśń, dzieło sztuki, stosunkowo podrzędne, niecenione,  lekceważone – trwa i wiekuje.
[cyt.  Okładka]Sygn.44294Najlepsze kasztany: księga cytatów polskiego filmu


W księdze cytatów polskiego filmu „Najlepsze kasztany" Marek Hendrykowski zebrał setki powiedzonek, ripost, dialogów i monologów, jakie usłyszeliśmy z ekranu w historii naszego kina. Od czasów przedwojennych aż do dzisiaj. Od „Antka policmajstra" (1935) i „Ada to nie wypada"(1936) aż do „Drogówki" (2013) Wojciecha Smarzowskiego. Wyborowi cytatów towarzyszą trzy interesujące eseje — o funkcjach i znaczeniu tytułów filmowych, o języku na ekranie: sztuce pisania scenariuszy, dialogów, roli internetu, gdzie komentarze świadczą, że dla kinomanów słowo stale jest ważne. A wreszcie o socjologicznych aspektach funkcjonowania filmowych dialogów, o wchodzeniu ekranowych perełek do potocznego języka, ich przekształceniach i „życiu po życiu".
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]


Sygn. Podr. 71 Film. Kino. Widowisko publiczne