<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Marzec 2014

Nowości Czytelni - marzec 2014

 

 

Becker Howard Saul – Warsztat pisarski badacza


Siedzenie przy biurku, przed czystą kartką papieru lub pustym dokumentem w laptopie dla wielu osób może być prawdziwą gehenną. Poprawiane po raz setny pierwsze zdanie wydaje się ciągle brzmieć niedoskonale. Termin oddania pracy zbliża się niepokojąco, a proces przelewania myśli na papier trwa coraz dłużej i wymaga ogromnego wysiłku. Nie musi tak być! – przekonuje Howard S. Becker – przedstawiając bezpretensjonalny i prosty zestaw rad, jak unikać problemów z pisaniem, które trapią studentów, profesorów i każdego, kto chce przekazać wyniki swoich badań społecznych. Wskazówki i przykładowe historie wplecione w ten barwny przewodnik mają sprawić, by pisanie było przyjemniejsze, nawet zabawne, a w każdym razie mniej stresujące i bolesne.
[cyt.  ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44264


Wdrapałem się na piedestał: nowa poezja rosyjska

„Wdrapałem się na piedestał…” to długo oczekiwana, pierwsza w Polsce antologia poezji rosyjskiego samizdatu. Ta kapitalna pozycja obejmuje ponad pół wieku rozwoju poezji rosyjskiej, od lat pięćdziesiątych do czasów obecnych. Autorski tom przekładów wybitnego tłumacza i rusofila Jerzego Czecha to pasjonujący przegląd twórczości szesnastu poetów, należących do kilku pokoleń. Są to poeci bardzo różni, jednak nierozerwalnie połączeni silnym poczuciem przynależności do drugiego obiegu kultury.
[cyt. www.czarne.com.pl]

Sygn.44265Mikołejko Zbigniew - We władzy wisielca


Sygn.  44266        Mikołejko Zbigniew - We władzy wisielca
Bohaterem tej książki jest wisielec, jedna z głównych i najbardziej wymownych figur śmierci w kulturze Zachodu. Wisielec bowiem to nie tylko zewnętrzny emblemat europejskiego doświadczenia śmierci, lecz postać ze wszech miar dwuznaczna, znajdująca się w stanie nieustannej symbolicznej transformacji i zarazem transformację tę sprawiająca. I wprawiona w ciągły ruch, w prowokacyjną grę znaczeń, w skryte lub całkiem jawne przejścia – między przedmiotem a podmiotem, między nicością a kulturą, między ofiarą a katem, między religią a polityką, między zbrodnią a karą, między poniżeniem a wyniesieniem. Książka śledzi tę dojmującą wszechobecność wisielca w różnych warstwach kultury i duchowości, starając się wydobyć wielość spełnianych przezeń ról.
[cyt. Okładka]

Sygn.44266Dobieszewski Janusz - Absolut i historia: w kręgu myśli rosyjskiej


Od wielu lat zajmuję się rosyjską myślą filozoficzną, społeczną, religijną. Najpierw filozofią narodników, później sporem słowianofilsko-okcydentalistycznym, wreszcie koncepcjami Włodzimierza Sołowjowa. Pracy nad filozofią Sołowjowa towarzyszyły, rzecz jasna, badania poświęcone jej źródłom, kontekstom, horyzontom historycznym i teoretycznym; powstawały w związku z tym teksty względnie autonomiczne wobec Sołowjowa a poświęcone choćby Dostojewskiemu, Fiodorowowi, Tołstojowi. - Janusz Dobieszewski
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44267Burska Lidia - Cytaty z życia i literatury


Każdy tekst  ma swoją datę historyczną, mówi do nas zawsze czyimś głosem, z jakiegoś miejsca usytuowanego w czasie i przestrzeni. Miejsca swego zamieszkiwania, habitus. Dziś, kiedy cała przeszłość wespół z teraźniejszością jest błyskawicznie składana do depozytu w  wirtualnej chmurze elektronicznej (…), swoistość i materialność utrwalonego głosu pisma ginie i zdaje się dla nas coraz bardziej unieważniać. (…) Wyboru pomieszczonych w tej książce tekstów nie dokonała ich autorka. Są różnego autoramentu: od krytyki po eseje i rozprawy historycznoliterackie, a nawet studium z historii idei. Pochodzą z różnych miejsc na przestrzeni trzydziestu kilku lat a pisane były na granicy wieków i dwóch różnych epok.
[cyt. Wstęp]

Sygn.44268Wells Herbert George – Cztery nowele grozy


"Cztery nowele grozy" to: "Kwitnienie dziwnej orchidei", "Gwiazda", "Ćma" i "Sen o Armageddonie". Z wyjątkiem "Gwiazdy" w przekładzie Bronisława Falka, nowele zawarte w niniejszym zbiorze, przełożone przez Juliusza K. Palczewskiego, nie były przedtem tłumaczone i wydawane w języku polskim.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]
Sygn.44269Doświadczenie lektury: między krytyką literacką a dydaktyką literatury 


Czytelnik dostaje do rąk książkę, w której zostały zebrane wypowiedzi krytyków literackich i badaczy krytyki, dydaktyków literatury i nauczycieli języka polskiego, teoretyków i historyków literatury. Układają się one w ciąg refleksji nad doświadczeniem lektury i otwierają przestrzeń do dyskusji o lekturze spontanicznej i profesjonalnej, o miejscu książki w świecie zdominowanym przez kulturę audiowizualną i cyfrową, o kryzysie czytelnictwa. Czytanie, bliski kontakt z literaturą, przeżywanie lektury są to doświadczenia, którymi warto się dzielić z innymi uczestnikami życia kulturalnego, czy będą to spontaniczni czytelnicy, czy uczniowie nakłaniani do obcowania z dziełami przez nauczyciela. Jak zachęcać ich do spotkań z literaturą, zarażać radością czytania i jednocześnie pogłębiać czytelnicze kompetencje? Warto kontynuować rozmowę na ten temat.
[cyt.www. universitas.com.pl]

Sygn.44270Karwowska Bożena  - Druga płeć na wygnaniu: doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich


Książka stanowi próbę zarysowania pola tematycznego narracji migracyjnej polskich pisarek powojennych, jej wersji emigracyjnej, imigracyjnej, przesiedleńczej, a więc opowieści o różnych odmianach doświadczenia związanego z opuszczeniem własnego miejsca na ziemi i oswajaniem przestrzeni nowych, obcych. Refleksja nad tożsamością bohaterek rozważań, należących do kolejnych fal polskiej powojennej emigracji, z trudem budujących swoje domy w nie zawsze gościnnych krajach osiedlenia, poszukujących odpowiedniego języka  do zapisu własnych przeżyć dowodzi też, iż można wskazać pewne podobieństwo kobiecej opowieści powojennych emigrantek polskich i narratorek opowieści postpeerelowskiej o ludziach polsko-niemieckiego pogranicza.
[cyt.  www.universitas.com.pl]

Sygn.44271Wasilewski Piotr - Dwie dekady polskiej reklamy: 1990-2010


Pierwsze na polskim rynku kompendium przedstawiające i podsumowujące, dokonania branży reklamowej w minionym okresie III Rzeczypospolitej, zilustrowane zdjęciami kilkuset reklam – nagrodzonych, popularnych, kontrowersyjnych. Fundament tomu tworzy szczegółowa kronika ponad pięciuset faktów i wydarzeń. Zestawione obok siebie, rok po roku, obrazują kolejne etapy rozwoju branży, środowiska jej twórców oraz udział reklamy w transformacji.
[cyt.  www.wasilewski.com.pl]

Sygn. Podr. 659 Reklama. Informacja biznesowa. Public relationsFotografia i filozofia: szkice o pędzlu natury


„Fotografia i filozofia: szkice o pędzlu natury”   to pierwsze reprezentatywne opracowanie filozofii fotografii, zawierające wybór najciekawszych i najbardziej symptomatycznych tekstów autorstwa Danto, Carrolla, Currie'go, Maynarda. Dominującym wątkiem jest w tej antologii problematyka reprezentacji fotograficznego obrazu - jej statusu, cech, funkcji i znaczeń; albo, inaczej mówiąc, epistemologicznej, ontologicznej, a także etycznej i estetycznej funkcji reprezentacji fotograficznej.
[cyt.  www.universitas.pl]


Sygn.44273Febbraro Flavio - Historia świata w sztuce: jak czytać...


W jaki sposób interpretacja wydarzeń historycznych dokonywana przez artystę zmienia nasz sposób ich pojmowania? Malowidła, rysunki, rzeźby i fotografie powstawały na zamówienie królów, królowych, prezydentów i generałów – poczynając od Aleksandra Wielkiego, kończąc na Theodorze Roosevelcie. Artyści wszystkich epok – od anonimowych rzeźbiarzy starożytnego Egiptu po Rubensa, El Greco, Tunera, Goyę, Homera, Maneta, Warhola czy Richtera – spieszyli, by dać świadectwo ważnych wydarzeń w postaci dzieł, które na zawsze ukształtowały pamięć historyczną.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. Podr. 94 Historia PolskiIntersubiektywność


Intersubiektywność to jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co międzypodmiotowe, i tego, co „publiczne” – gdyż o te wymiary właśnie chodzi, kiedy mówimy o intersubiektywności – zakładana jest we wszystkich ważnych teoriach szeroko rozumianej humanistyki czy w prawodawstwie. Pojęcie intersubiektywności zazwyczaj rozumiane jest intuicyjnie. Przy bliższym wejrzeniu okazuje się jednak, że jego znaczenie nie jest oczywiste. W obliczu faktu, że pojęcie to weszło do dyskursu naukowego, naturalna jest potrzeba jasności jego sensu. (…) Książka stanowi swego rodzaju przyczynek do badań nad problemem pojęcia intersubiektywności w filozofii współczesnej.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn.44275Franczak Karol Adam - Kalający własne gniazdo: artyści i obrachunek z przeszłością


Wizja odrzucenia przez grupę to jeden z silniejszych lęków od zawsze towarzyszący życiu człowieka. Sprzeciw wobec ogółu, wyjście z cienia konformizmu i zrobienie tego, co publicznie niedopuszczalne, jest natomiast jedną z większych ludzkich pokus. Zazwyczaj pozostaje ona niezrealizowana, może jedynie liczyć na zastępczą sublimację w formie podziwu dla nonkonformistycznych artystów lub bohaterów ze świata sztuki i kultury popularnej. Publiczne łamanie porządku narzuconego przez większość to przypadek jeszcze rzadszy, zarezerwowany dla najbardziej wytrwałych jednostek, które ze społecznego odtrącenia tworzą często „profesję” skandalisty. Tematem książki jest próba opisania takich właśnie osób i zrozumienia fenomenu figury „kalającego własne gniazdo” – postawy rezygnującej z nakazu grupowej lojalności na rzecz brutalnej krytyki własnego społeczeństwa.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn. 44276Główczewski Aleksander - Komizm w literaturze: studia w perspektywie komunikacyjnej


Studia poświęcone komizmowi literackiemu, które złożyły się na zawartość tej książki, powstawały, przynajmniej w jakiejś swej części, jako efekt namysłu nad kondycją człowieka, nad zasadami, którymi określa on swoje bycie-w-świecie i nad tym, w jaki sposób literatura odnosi się do tych zagadnień: jak kształtuje samoświadomość jednostki, jakich udziela odpowiedzi, gdy pyta o sens istnienia, o wartości, którymi ten sens jest „obudowywany”, co znajduje, gdy pochyla się nad ludzką słabością i przed ludzką wielkością. Komizm jest tu postrzegany jako rodzaj aksjologicznego „gestu”, który wykonuje literatura w stronę swojego odbiorcy, jako domagający się odczytania znak, odsyłający czytelnika w stronę sfery wartości, w stronę rzeczywistości, której częścią jest owa sfera i w stronę człowieka, który, dzieląc się swoim doświadczeniem świata, wartości te poprzez dzieło w jakimś celu komunikuje.
[cyt. www.wydawnictwoumk.pl]

Sygn.44277Kozicka Dorota - Krytyczne (nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce


„Krytyczne (nie)porządki …” – książka poświęcona współczesnej polskiej  krytyce literackiej, koncentrują się przede wszystkim na problemach dyskursu krytycznego, krytycznoliterackiej retoryki, metakrytycznej samo-świadomości. Autorka próbuje przyjrzeć się temu, jak krytyka sama się definiuje i jak jest definiowana, jak sytuuje się i jak jest sytuowana w przestrzeni życia literackiego i społecznego, śledzi sposoby jej oddziaływania, tropi najciekawsze krytyczne strategie.
[cyt.  www.universitas.pl]

Sygn. 44278Kułakowska  Katarzyna- Miasto płci: dyskurs miłosny Marii Peszek


Jest to studium twórczości estradowej autorki, a zarazem swoisty przewodnik po sztuce performatywnej obejmującej szerokie konteksty literackie, antropologiczne, społeczne, obyczajowe, genderowe i polityczne. Autorka bowiem analizując debiutancki album Marii Peszek miasto mania i późniejszy projekt Maria Awaria erudycyjnie, i co szczególnie istotne, precyzyjnie, wykorzystuje rozmaite narzędzia performatyczne, by zbudować personę Marii Peszek, teatralizującej na scenie swoją intymność, prywatność, seksualność i swój kobiecy dyskurs wymagający stanu wiecznego zakochania. Nie dziwi więc stałe odwoływanie się autorki przede wszystkim do prac Rolanda Barthes`a, Michela Foucaulta czy Judith Butler. – prof. dr hab. Krystyna Duniec
[cyt.  www.wuw.pl]

Sygn.44279