<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Luty 2014

Nowości Czytelni - luty 2014

 

 

Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989: problemy i perspektywy badawcze


Mimo upływu czasu wytwory PRL-owskiej kultury popularnej wcale nie odeszły do lamusa. Przeciwnie, wiele z nich cieszy się drugą młodością i statusem „rzeczy kultowych”. Przywoływane są prześmiewczo albo nostalgicznie, a niekiedy można odnieść wrażenie, że sama Polska Ludowa staje się tekstem współczesnej kultury popularnej. Warto zatem przyjrzeć się kulturze popularnej doby realnego socjalizmu. Niektóre z jej tekstów zasługują na ponowne odczytanie, inne dopiero czekają na swoich badaczy.
[cyt.  www.wydawnictwo.ibl.pl]

Sygn.44248


''Lancetem, a nie maczugą'': cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965

Pod barwnym tytułem „Lancetem, a nie maczugą…”, który wykorzystuje oryginalną wypowiedź instruktażową cenzora, kryje się zbiór szkiców opisujących relacje „cenzor – tekst literacki”. Jest to pierwsza książka z nowej serii „Badania Filologiczne nad Cenzurą w PRL”, zainicjowanej w celu zaprezentowania efektów badań zespołu grantowego, realizującego – pod kierownictwem Kamili Budrowskiej – temat „Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945 – 1989”.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44249Grochowiak Stanisław - Lęki poranne: dramaty


Bohaterowie dramatów Grochowiaka toczą walkę z wrogim, wykluczającym ich światem, a zarazem zmagają się z własną biologią, starzeniem się, chorobą, a także z nieustającym lękiem – traktowanym przez artystę raczej somatycznie niż psychologicznie. To agon prowadzony przez wykluczonych, którego stawką jest tożsamość negocjowana w walce ze społeczeństwem i z obowiązującymi ideologiami, z mechanizmami historii lub prawami natury, wreszcie z własnym strachem, bólem i słabością. (…) „Lęki poranne…” to synteza rozważań Grochowiaka o samotności, niedopasowaniu, lęku i egzystencjalnej rozpaczy, a także ukoronowanie drogi prowadzącej ku dramatowi lirycznemu.
[cyt. www.ibl.waw.pl]

Sygn.44250Literatura i socjalizm


Brak równowagi, na który pośrednio zwrócił uwagę Wałęsa, jest od lat stałym elementem polskiego życia kulturalnego i publicznego w ogólności, jednym z tych czynników, które określają stosunek do historii w jej różnych postaciach, oddziałując także na historię literatury. Najogólniej chodzi o to, co określić można jako formowanie czy budowanie tradycji lub - inaczej - wypracowywanie kanonu. Mamy do czynienia wszakże nie ze wzmacnianiem lewej nogi, ale z systematycznymi i nieprzerwanymi wysiłkami, zmierzającymi ku temu, by ją osłabić lub wręcz - w przypadkach bardziej radykalnych - amputować. - z tekstu Michała Głowińskiego.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44251Konwicki Tadeusz - Nasze histerie, nasze nadzieje: spotkania z Tadeuszem Konwickim


Książka ta, składająca się z wywiadów, których Tadeusz Konwicki udzielił w ciągu wielu lat różnym rozmówcom, stanowi pewną opowieść – poniekąd autobiograficzną, bo i mówi przecież sam pisarz i reżyser. To zbiór kilkudziesięciu migawek z konkretnych momentów jego życia. Jest tu nie tylko zwielokrotniony portret samego Konwickiego, ale i obraz sytuacji, pośród których się znajduje i którym niby z dystansem, a jednak z niesłabnącą uwagą się przygląda.
[cyt. www.iskry.com.pl]


Sygn.44252Ocenzurowane: listy do więzienia 1985-1986


Publikacja ma ogromną wartość jako dokument o czasach, w których pisane były listy. Pozwoli zapoznać się - zwłaszcza młodszym czytelnikom - jak pisało się w latach 80-tych do osób uwięzionych z powodów politycznych dbając o to by list, cenzurowany przez władze więzienne, dotarł do adresata i jednocześnie przekazał mu prawdziwe informacje o sprawach istotnych, sytuacji w kraju itp. Jest to świetny przykład języka ezopowego funkcjonującego w środowiskach inteligenckich w PRL. Wśród autorów są wybitni pisarze i uczeni, zatem mają one, obok wartości dokumentarnej, wartość literacką.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

Sygn.44253Nycz Ryszard - Poetyka doświadczenia: teoria - nowoczesność – literatura


Książka "Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura” zarysowuje pewną koncepcję literatury oraz propozycję jej badania w sposób, który – w założeniu – respektować ma wielorakie powiązania tej literatury, jej teorii i metod jej badania z doświadczeniowym, kulturowym, cywilizacyjnym środowiskiem formacji nowoczesnej i późno- (bądź po-) nowoczesnej.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]Sygn.44254Skrendo Andrzej - Przodem Różewicz


Mamy przed sobą zbiór dziesięciu świetnych studiów o twórczości Różewicza. Tworzą one nad wyraz spójną całość, stanowiąc rodzaj monografii twórczości poetyckiej autora „Niepokoju”. Wszystkie zamieszczone w książce studia łączy jedna cecha: jest nią metodologiczna i merytoryczna klarowność oraz interpretacyjna odkrywczość.
[cyt.  www.universitas.com.pl]Sygn.44255Castells Manuel - Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu


Lata 2011–2012 były okresem wielu gorących wystąpień i niepokojów społecznych na całym świecie. Od rewolucji, jaka przetoczyła się przez północną Afrykę, przez hiszpański ruch indignadas, po okupowanie przestrzeni w Stanach Zjednoczonych przez ruch Occupy Wall Street – wszystkie te formy mobilizacji obywatelskiej miały jeden wspólny mianownik: ich celem była zmiana reguł gry. Najnowsza książka Manuela Castellsa jest poświęcona właśnie tym rewolucjom i ruchom społecznym. Castells, wykorzystując wypracowane przez siebie w pracy „Władza komunikacji” narzędzia analityczne, krytycznie przygląda się nowym wystąpieniom, odbywającym się z jednej strony w autonomicznej przestrzeni internetu, z drugiej zaś na placach i głównych ulicach miast.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44256Słownik kultury antycznej


Prezentowane dzieło pełni rolę klucza do zrozumienia wielu wydarzeń i pojęć świata starożytnego. Czytelnik znajdzie tu najczęściej spotykane nazwiska, fakty i terminy z dziedziny historii, geografii, literatury, filozofii, religii, archeologii, sztuki, życia codziennego starożytnych Greków i Rzymian. Autorzy „Słownika kultury antycznej” uwzględnili w swych opracowaniach najnowsze odkrycia oraz wyniki badań naukowych. Wiedza o świecie starożytnym nie stanowi bowiem zamkniętej karty: wykopaliska archeologiczne, nowe badania językoznawcze (np. odczytanie pisma kreteńskiego), nowe papirusy z nieznanymi dotychczas tekstami, rzetelna i wnikliwa praca filologów - przynoszą wciąż nowe wiadomości, pozwalają usuwać błędne, choć uświęcone pojęcia o antyku, wzbogacają naszą wiedzę.
[cyt.  gandalf.com.pl]Sygn.Podr. 930.85 Historia kultury. Historia cywilizacjiCzerwiński Marcin - Smutek labiryntu: gnoza i literatura: motywy, wątki, interpretacje


„Smutek labiryntu…” jest próbą wspomnienia pewnej prastarej religii, która zaginęła w dziejach cywilizacji i kultury, a mimo tego reprezentowała tak uniwersalne pierwiastki religijne i intelektualne, że ich obecność we współczesnej kulturze i sztuce jest wciąż żywa, żeby nie powiedzieć, że w dzisiejszym kryzysie wartości przeżywa nawet swoisty renesans. Staram się odnaleźć i ułożyć w jedną opowieść te różne i pozornie bardzo czasem odległe od siebie pierwiastki, śledząc ich rozmieszczenie i kontekst w bardzo różnych tekstach współczesnej literatury. Dlatego w książce tej spotykają się tak różne nazwiska, jak Stachura, Panas, Tokarczuk, Gombrowicz czy Salamon. Okazuje się, że gnoza, bo to o niej mowa, tak jak punkrock, wciąż żyje i inspiruje.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44258Griswold Wendy - Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie


Cieszący się olbrzymią popularnością podręcznik to syntetyczne wprowadzenie w dziedzinę socjologii kultury, która zajmuje się opowieściami, wierzeniami, mediami, ideami, dziełami sztuki, praktykami religijnymi, modą, rytuałami, wiedzą specjalistyczną i potocznymi przekonaniami. Lektura tej książki może być pomocna w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób kultura wpływa na nasz świat społeczny.
[cyt.  www.ksiegarnia.pwn.pl]Sygn.44259Style współczesnej polszczyzny: przewodnik po stylistyce polskiej


Publikacja ta jest syntezą dorobku badań nad stylami współczesnej polszczyzny obejmującą okres od początku lat 90-tych XX wieku do 2012 roku. Książka w pewnym sensie stanowi kontynuację „Przewodnika po stylistyce polskiej”  z 1995 roku i opisuje zmiany, jakie zaszły w badaniach współczesnych stylów na przestrzeni lat. W opracowaniu przyjęto szerokie humanistyczne (antropologiczne) rozumienie stylu, jako całokształtu zachowań językowych człowieka, uwarunkowanych podmiotowo, pragmatycznie, kognitywnie i kulturowo, a stylistyka traktowana jest jako subdyscyplina integrująca badania, których przedmiotem są teksty.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn. 44260Śliwa Anna - Sztuka - percepcja - język: sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego


W publikacji zaproponowano nowe, multidyscyplinarne spojrzenie na poezję i prozę Mirona Białoszewskiego. Głównym celem dociekań uczyniono problem widzenia i wizualności w twórczości autora „Rozkurzu”. Autorka zbadała wizualność potencjalnie tkwiącą w języku. Podkreśliła rolę, jaką przy pisaniu „Ballad rzeszowskich” odegrał partner pisarza — Leszek Soliński, historyk sztuki i malarz. Książka odsłania mało znany, praktycznie do tej pory nie badany, problem percepcji dzieł sztuki w prozie Białoszewskiego.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn.44261Browarny Wojciech - Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość


Autor tej książki bada prozę Tadeusza Różewicza w odniesieniu do modernizmu jako pewnej wieloimiennej całości. Modelowo realizuje przy tym standardy akademickiego wykładu, referując i analizując różne aspekty tematu, a zarazem nie stroniąc od udziału w dyskusji. […] Książka Wojciecha Browarnego to wynik wielkiej pracy, znakomitego oczytania i dogłębnej znajomości prozy Różewicza, dowód analitycznego i pisarskiego talentu, rzecz o zakroju monograficznym, bogata w interesujące, warte podjęcia i dyskusji wnioski.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44262Trans/formacja: dramat polski po 1989 roku: antologia


Pierwszy tom antologii "Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku" prezentuje dziesięć najważniejszych sztuk teatralnych powstałych w latach 90-tych XX wieku. Literacko wyrafinowane, pełne intertekstualnych odniesień, sztuki te przywołują i przekształcają rozmaite style, poetyki i konwencje dramatyczne. Traktują je jednak w sposób nowoczesny, nie jako obowiązującą regułę, ale formalny sygnał sensu, świadome odwołanie do wybranej tradycji literackiej i teatralnej, która kryje określoną koncepcję rozumienia świata i człowieka.
[cyt.  www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.44263