<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Listopad 2013

Nowości Czytelni - listopad 2013

 

 


Dahlig-Turek Ewa - "Rytmy polskie" w muzyce XVI-XIX wieku: studium morfologiczne


Wśród zjawisk muzycznych najdobitniej charakteryzujących muzykę polską na pierwszym miejscu plasują się jej cechy rytmiczne, powszechnie wiązane z rytmiką tańców ludowych. Jakkolwiek nie sposób dopatrywać się w tej ostatniej cech rzeczywiście unikatowych, to pewne elementy, zwłaszcza te występujące na gruncie ludowej muzyki tanecznej i obecne także w tradycji artystycznej, weszły do kanonu symboli polskiej kultury narodowej, a zarazem do dziedzictwa muzyki europejskiej.
[cyt.  Fragment  książki]

Sygn. 44200


Sygietyńska-Kwoczyńska Hanna - Stary pan w czarnym, niemodnym surducie: Antoni Sygietyński 1850-1923

W prezentowanej publikacji autorka przybliża osobę swego dziadka - Antoniego Sygietyńskiego, literata, publicysty, muzyka, wszechstronnego krytyka w zakresie literatury, teatru, muzyki i plastyki - jednej z barwniejszych i wyrazistszych postaci w literacko-artystycznym środowisku warszawskim w ostatnich dekadach XIX wieku i w pierwszych minionego stulecia.
[cyt.  www.atticus.pl]

Sygn. 44201Madej Alina  - Śmierć jak kromka chleba: historia jednego filmu


To  pasjonująca lektura. Dzięki niej możemy nie tylko prześledzić historię – często bardzo dramatyczną – powstawania filmu „Śmierć jak kromka chleba”. Zawarte w książce wyznania reżysera otwierają przed czytelnikami tajniki jego myślenia artystycznego i szczegóły jego biografii.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44202Szablowska, Anna - Tadeusz Gronowski: sztuka plakatu i reklamy


Książka przybliża czytelnikowi dorobek twórczy Tadeusza Gronowskiego (1894-1990), jednego z najwybitniejszych polskich plakacistów, czynnego zawodowo zarówno w okresie międzywojnia jak i przez wiele lat po roku 1945. Artysty, który wpisał się w świadomość wielu Polaków, jako autor niezwykle sugestywnego plakatu „Radion sam pierze” z 1926 r., a także twórca znaku graficznego Polskich Linii Lotniczych LOT w r. 1929. Autorka skupiła się na sztuce plakatu i reklamy, czyli tych dziedzinach, które przyniosły Gronowskiemu nie tylko największe zaszczyty, nagrody i niemal powszechne uznanie, ale także wpisały jego nazwisko na stałe do historii sztuki polskiej XX w.
[cyt. www.wolumin.pl]

Sygn. 44203Raszewski Zbigniew   - Teatr na placu Krasińskich


Tematem książki jest historia projektu od roku 1765 do ostatniego przedstawienia i przeniesienia siedziby teatru na plac Teatralny w roku 1833.
[cyt. www.atticus.pl]

 

Sygn. 44204


Teatr: rekonstrukcje


Uważa się powszechnie, że historycy teatru badają dzieła, których nie ma. Można by posunąć się o krok dalej i powiedzieć, że badają dzieła, które w pewnym sensie sami tworzą. Pracę swą nazywają rekonstrukcją.
[cyt. Wstęp]

 

Sygn. 44205


W kręgu teatru monumentalnego


„W kręgu teatru monumentalnego”, czyli dokoła, naokoło, wokół. Krąg zakłada poruszanie się w szerokim zasięgu zjawiska, sugeruje krążenie – ale i magiczną linię kolistą. Z drugiej strony ów tytułowy ”krąg” pozwala chyba na refleksję położoną dość daleko od środka, od jądra problemu. Tłumaczy postawę dygresyjną, niedogmatyczną, poszukującą.
[cyt. Fragment książki]

Sygn. 44206Paszkiewicz Piotr - W służbie Imperium Rosyjskiego, 1721-1917: funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami


Tuż  przed upadkiem Rosji Romanowów były ich tysiące – mniejszych i większych, drewnianych i murowanych, skromnych i bardziej okazałych – budowli cerkiewnych, wzniesionych w centralnych punktach wielkich miast, a także i miasteczek oraz na wsiach, na całym olbrzymim obszarze zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 44207Warszawa teatralna


Książka „Warszawa teatralna” jest plonem sesji, zorganizowanej przez Zakład Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN, w dniach 17-19 października 1988 r. Celem konferencji było określenie miejsca Warszawy w ogólnopolskim życiu teatralnym.
[cyt. Wstęp]

 

Sygn. 44208Bieńka Maria Olga - Warszawskie teatry rządowe: dramat i komedia: 1890-1915


Równo 170 lat temu – 24 II 1833 r. – otwarto w Warszawie Teatr Wielki. Na przekór intencjom Rosjan, pogromców powstania listopadowego, przejął on tradycje twórcy sceny narodowej Wojciecha Bogusławskiego, stając się aż po rok 1915 – czyli do wycofania się okupantów ze stolicy – samym centrum polskości.
[cyt. Fragment książki

Sygn. 44209Konstantynów Dariusz - Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939


„Polskie Ateny”, „Ateny Północy” – to określenia Wilna niezwykle często używane w dwudziestoleciu międzywojennym. O takim Wilnie pisali poeci i publicyści, o takim Wilnie marzył Piłsudski.
[cyt. Fragment książki]

 

 

Sygn. 44210Źródła muzyczne: krytyka, analiza, interpretacja: XXVIII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich "Żródła muzyczne. Krytyka - analiza - interpretacja" Gdańsk, 7-8 maja 1999


Oddajemy do rąk Czytelnika tom studiów „Źródła muzyczne…”. Ukazuje on wyniki XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich.
[cyt. Fragment książki]

Sygn. 44211Hernik Spalińska Jagoda - Życie teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej


W monografii na podstawie dokumentów, prasy bądź relacji uczestników zostało odtworzone i skomentowane  życie teatralne w Wilnie podczas drugiej wojny światowej, od września 1939  do maja 1945 r., gdy miasto sześciokrotnie zmieniało swą przynależność państwową.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44212Flaubert Gustave, Sand George – Korespondencja


„W nim dominuje rozum, w niej uczucie; on jest zgryźliwym pesymistą, ona wieczną optymistką; on sceptykiem, ona entuzjastką; on zamyka się w sobie i wstrzymuje się od działania, ona pragnie naprawiać świat; on jest z siebie i swoich dzieł na ogół niezadowolony, ona całkiem dobrze o sobie myśli; on wieszczy upadek, a ona postęp ludzkości” – tak Gustave’a Flauberta i George Sand opisuje we wstępie do wyboru ich „Korespondencji” tłumacz, Ryszard Elgenking. Czy można znaleźć osoby o dwóch tak różnych temperamentach i charakterach? A jednak obojga pisarzy połączy wieloletnia przyjaźń, którą zakończy dopiero śmierć Sand w r. 1876. Pokłosiem tej przyjaźni będzie ponad 400 listów, które złożą się na fascynujący intelektualny dialog mistrzów literatury.
[cyt. www.kulturaliberalna.pl]

Sygn. 44213Kulturowo polityczny Avatar? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych


Czy wymiar męski i żeński wzajemnie się uzupełniają? Czy istnieje rzeczywista współzależność pomiędzy płcią biologiczną (sexem) a płcią społeczno-kulturową (genderem)? Jak zwalczać homofobię i przeciwstawiać się seksizmowi? Takie właśnie znaki zapytania wywołane są ewolucją, jaką ostatnimi czasy przechodzi społeczeństwo. Wszystkie te kwestie, które odnoszą się jednocześnie do sfery intymnej i zbiorowej, do tego, co prywatne i tego, co publiczne, stanowią jeden z ważniejszych aspektów naszego życia. Pytania te pojawiają się w naszej codziennej egzystencji, w debatach poświęconych społeczeństwu, w badaniach naukowych i w walce politycznej.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44214Tin Louis-Georges - Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu


Na książkę  składa się jedenaście studiów powstałych głównie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Antologia poświęcona jest treściom ideowym polskich zabytków sztuki świeckiej, programom głęboko osadzonym w kontekście historyczno-kulturowo-politycznym. Stanowi próbę rewitalizacji przesłania dzieł, tzn. przywołania ich pierwotnego sensu, z biegiem czasu przeinaczonego lub zapomnianego. Najobszerniejszą część książki zajmują rozdziały poświęcone obrazowaniu urzędów centralnych, tj. ministeriów w I Rzeczypospolitej. Omawiane w książce problemy zostały ujęte w sposób barwny i interesujący, a jednocześnie świadczący o ogromnej erudycji autora.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44215