<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Wrzesień 2013

Nowości Czytelni - wrzesień 2013

 

 


Dawidek Gryglicka Małgorzata - Historia tekstu wizualnego: Polska po 1967 roku


Książka autorstwa Małgorzaty Dawidek Gryglickiej jest zbiorem analiz i interpretacji prac tekstowo-wizualnych powstałych w Polsce po 1967 r. i zbadanych z perspektywy historii sztuki aktualnej. Praca ma charakter interdyscyplinarny, łączy zjawiska sztuk operujących zapisem tekstowym – literatury, oraz szeroko pojętych sztuk wizualnych.
[cyt.  www.ha.art.pl]

 


Sygn. 44167


Orwell George - Hitler, Stalin, Dali i Czerwony Kapturek


Wybór niewydanych dotychczas w Polsce 38 esejów, opowiadań, recenzji, listów oraz drobnych form literackich. Na treść składają się utwory młodzieńcze, eseje należące do światowej klasyki tego gatunku, felietony polityczne, obyczajowe, literackie i polemiki. Książkę otwiera historyjka szkolna z morałem, a zamyka niedokończony szkic "Evelyn Waugh".
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44168


Międzyrzecki Artur, Hartwig Julia, Miłosz Czesław  - Korespondencja


Zbiór niezwykle ciekawej korespondencji wymienianej pomiędzy czołowymi polskimi pisarzami ubiegłego stulecia, reprezentantami elit intelektualnych w kraju i na emigracji. Julia Hartwig, jej mąż Artur Międzyrzecki oraz Czesław Miłosz wymieniają się spostrzeżeniami na temat literatury, sztuki, polityki, podróży, amerykańskiej codzienności, kraju i emigracji. Większość listów pisana była w latach 1971-1988, niektóre, rzadsze pochodzą z późniejszego okresu, aż do roku 2004. Jest to bez wątpienia ważny dokument, o cechach już historycznych, dotyczący świadomości, światopoglądów i personalnych kontaktów polskich literatów w latach 1970-1990.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44169


Kulturowe wymiary ludobójstwa


Publikacja, która stara się zmierzyć z tematem przedstawiania ludobójstwa, stawiając, nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, pytania związane z kulturowym wymiarem ludobójstwa. Czy powinniśmy przywoływać i po raz kolejny przedstawiać potworności historii, w nadziei zrozumienia ich i upamiętnienia ofiar, ryzykując emocjonalny paraliż, wtórną traumę? Czy może powinniśmy zapomnieć, uwolnić się od tego ciężaru, niszcząc jednakże dużą część tego, kim jesteśmy dziś, i odbierając możliwość poznania przeszłości sobie samym i naszym dzieciom?
[cyt. Wstęp]


Sygn. 44170Heller Michał - Logos wszechświata: zarys filozofii przyrody


„Logos Wszechświata" to przystępny podręcznik filozofii przyrody autorstwa wybitnego polskiego filozofa, kosmologa, fizyka i teologa. Znajdziemy tu przegląd najważniejszych systemów przyrodniczych w dziejach europejskiego myślenia, od platońskiej kosmologii do koncepcji Otwartego Wszechświata Karla R. Poppera. Michał Heller dokonuje krytycznej analizy metod, którymi posługuje się współczesna filozofia przyrody. Omawia też filozoficzne kontrowersje wynikające z odkryć fizyki w XX wieku - teorii względności, mechaniki kwantowej oraz teorii unifikacyjnej. W czasach, gdy odkrycia naukowe coraz bardziej zmieniają nasze wyobrażenia na temat otaczającej nas rzeczywistości, książka "Logos Wszechświata" to niezbędna lektura zarówno dla naukowców interesujących się filozofią, jak i dla myślicieli badających związki fizyki z filozofią.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44171Grębowiec Jacek - Mówić i działać: wykłady z pragmatyki języka


Przekonanie autora, że to właśnie w obszarze pragmatyki języka można dowiedzieć się czegoś istotnego o codziennej komunikacji, oraz potrzeba przedstawienia podstawowych problemów tej dziedziny studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej zaowocowały powstaniem książki, która jest skierowana do przyszłych medioznawców, dziennikarzy, specjalistów od PR-u i komunikacji międzykulturowej.
[cyt. www.poczytaj.pl]

 

Sygn. 44172
Lachowski Marcin - Nowocześni po katastrofie: sztuka w Polsce w latach 1945-1960


Sztuka w Polsce w latach 1945-1960 prezentuje jeden z najbardziej fascynujących, a jednocześnie najbardziej wieloznacznych okresów w dziejach twórczości artystycznej w naszym kraju. Sztukę tego czasu naznaczyło bowiem niezatarte poczucie graniczności - była sztuką po niewyobrażalnej (i to dosłownie) katastrofie II wojny i eksterminacji ludności żydowskiej, natomiast musiała zachować (przynajmniej na poziomie biografii) jakąś linię ciągłości, uwikłaną nieomal od razu w ideologiczne potrzeby i wymuszenia nowej władzy, definiującej się jako wielki początek, przekreśleniem przeszłości,  choćby poprzez manipulowanie pojęciem „ realizmu” i tradycjami artystycznymi w okresie tzw. socrealizmu.- z recenzji prof. Ryszarda Kasperowicza
[cyt. www.kul.com.pl]

Sygn. 44173Bauman Zygmunt, Obirek Stanisław- O Bogu i człowieku: rozmowy


Książka będzie zapewne zaskoczeniem dla czytelnika, że oto o religii postanowili rozmawiać: były ksiądz jezuita i były ideowy komunista. Lektura od pierwszych stron pokazuje, że mamy do czynienia z współczesną wersją platońskiego dialogu, który w atmosferze przyjaźni i tolerancji porusza tematy fundamentalne. O czym rozmawiają? O Bogu jednym i wielu bogach, o tolerancji, o poszukiwaniu jedynej prawdy, o tym czym jest doświadczenie religijne, o relacjach między Bogiem a człowiekiem, o roli przypadku w życiu i o swoich mistrzach, na koniec o nadziei.
[cyt. www.merlin.pl]


Sygn. 44174Nijakowski Lech M.  - Rozkosz zemsty: socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej


Książka poświęcona jest ludobójstwom, czystkom etnicznym i masakrom. Autor stara się wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do tych krwawych aktów zbiorowej przemocy – jak mobilizowani są ludzie i zasoby. W pracy opisano i porównano 12 różnych przypadków ludobójstw totalnych i częściowych – od ludobójstwa Indian w drugiej połowie XIX-wieku w Stanach Zjednoczonych po rzeź Tutsi i Twa w Rwandzie w 1994 roku. Jest to pierwsza praca polskiego autora przedstawiająca tak rozległą socjologiczną komparatystykę ludobójstw.
[cyt. www.empik.com]


Sygn. 44175Judt Tony, Snyder Timothy - Rozważania o wieku XX


Rozważania o wieku XX to ostatnia książka wybitnego historyka Tony'ego Judta - zapis jego kilkumiesięcznych rozmów z Timothym Snyderem, znawcą dziejów Europy Środkowo-Wschodniej - którą można nazwać jego testamentem intelektualnym.
Minione stulecie ożywa w niej jako wiek idei, okres, w którym myśli nielicznych decydowały o życiu milionów. Wychodząc od wspomnień osobistych, Judt ukazuje blaski i mroki XX wieku przez pryzmat ideologów i myślicieli, którzy ukształtowali ten okres, w tym swoich bohaterów: Koestlera, Kołakowskiego, Keynesa, Primo Leviego, Léona Bluma i Miłosza.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44176Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej


Lektura kilkudziesięciu studiów pióra badaczy rekrutujących się ze środowisk akademickich o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym stanowi okazję do zapoznania się z bieżącym stanem badań humanistycznych w zakresie tytułowego problemu, w tym nie tylko humanistyki młodej, lecz także uczonych legitymujących się bogatym dorobkiem w danej dziedzinie. Autorzy ― przedstawiciele takich dyscyplin naukowych, jak filologia, historia, kulturo-znawstwo, antropologia, religioznawstwo, socjologia czy filozofia ― rozpatrują zjawisko skandalu z odmiennych perspektyw metodologicznych i w rozmaitych kontekstach: religii, polityki, folkloru, cielesności, kultury literackiej, retoryki, edukacji czy szczegółów biograficznych.
[cyt. www.dig.com.pl]

Sygn. 44177Skandal w tekstach kultury


Autorzy rozpatrują zjawisko skandalu w rozmaitych kontekstach: ję¬zyka reklamy i serwisów plotkarskich, pornografii, kiczu, religii, Holocaustu i wielu innych. Wśród tekstów kultury ― o proweniencji europejskiej, północno- i południowoamerykań¬skiej oraz azjatyckiej ― uwagę zwraca chętnie przez autorów analizowana twórczość obiegu popularnego, w szczególności komiks. Cenny materiał stanowią studia poświęcone dorob¬kowi artystycznemu, mało znanych w Polsce twórców, takich jak Angélika Liddell, Walter Moers czy João Ubaldo Ribeiro. W książce nie zabrakło przy tym głośnych nazwisk Charlesa Bukowskiego, Manueli Gretkowskiej, Andrzeja Żuławskiego, Larsa von Triera czy… postaci serialowego zabójcy ― Dextera Morgana.
[cyt. www.dig.com.pl]

Sygn. 44178Connell Raewyn  - Socjologia płci: płeć w ujęciu globalnym


Socjologia płci to autorska koncepcja spojrzenia na relacje płciowe we współczesnym świecie z punktu widzenia socjologii. Raewyn Connell w jasny i przystępny sposób pokazuje zakorzenione mity dotyczące różnic płciowych, analizuje znaczenie płci w codziennym życiu jednostek z różnych stron świata, nie zapominając przy tym o kwestiach makrostrukturalnych - polityki prowadzonej przez rządy i organizacje ponadnarodowe. Ta bardzo ciekawa i inspirująca praca uświadamia znaczenie nadawane byciu kobietą bądź mężczyzną w życiu społecznym oraz zależność myślenia w kategoriach płciowych od kontekstu historycznego i geograficznego
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44179Teorie wywrotowe: antologia przekładów


TAntologia „Teorie wywrotowe…” to nie tylko ambitne przedsięwzięcie, indywidualny, autorski projekt, ale znakomicie pomyślany zestaw tekstów, który zapoznaje czytelników/czytelniczki z najbardziej awangardowymi interpretacjami współczesnej kultury, jej złożoności, wreszcie ze sprawami i zagadnieniami o których istnieniu jeszcze dekadę temu niczego nie wiedzieliśmy. Ów projekt znakomicie łączy i sprzymierza ze sobą różnorodne dyscypliny tym samym zamazując między nimi granice i likwidując wzajemne wykluczenia.
[cyt. www.empik.com]


Sygn. 44181U źródeł pamięci: o "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze


Eseje zawarte w tym tomie pragną zmierzyć się z tematem zapomnienia odmienianym przez wszystkie przypadki własnej dyscypliny naukowej i jej perspektyw, ale są przy tym próbą odpowiedzi na pytanie, co staje się z człowiekiem i jego światem, gdy zapomina o tym, co istotne. Otwiera to szereg kwestii niezwykle istotnych dla nauki, która jeśli ma pozostać wierna starożytnemu ideałowi „scientia”, powinna analizować zjawisko zapominania nie tylko w perspektywie psychologicznego zaburzenia, atrofii pamięci, lecz musi zwrócić uwagę na pamięć jako istotną «ważność» egzystencjalną. Historia zna próby wymazania osób i spraw z pamięci zbiorowej czy jednostkowej; poezja i sztuka jawią się jako próby ocalenia pamięci; teologia przywołuje kategorię pamięci jako wezwanie do wierności i jednocześnie etycznego memento, chroniącego przed wypłukaniem tego, co stanowi o źródle prawdziwie ludzkiego postępowania.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44182Böhme Hartmut - Fetyszyzm i kultura: inna teoria nowoczesności


Fetyszyzm traktowany jest zazwyczaj jako zjawisko charakterystyczne dla społeczeństw „prymitywnych”, lub jako „perwersyjne” zachowanie pojedynczych jednostek w społeczeństwach rozwiniętych. Hartmut Böhme pokazuje jednak, że często to, co na pierwszy rzut oka jawi się jako przynależne do archaicznych i przed oświeceniowych formacji kulturowych, dzisiaj może być odbierane jako coś znanego, swojskiego i aktualnego. Książka stanowi monumentalną historię zjawiska fetyszyzmu w kulturze, od czasów biblijnych aż po współczesność, która rzuca zupełnie nowe światło na nasze rozumienie nowoczesności.
[cyt. www.matras.pl]

Sygn. 44183