<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Sierpień 2013

Nowości Czytelni - sierpień 2013

 

 


Księga Jazdy Polskiej


„Księga Jazdy Polskiej” została wydana w 1938 r. pod patronatem Marszałka Edwarda Rydza  Śmigłego. Wydawnictwo było pomyślane jako upamiętnienie blisko tysiącletniej tradycji polskiej kawalerii i hołd złożony pokoleniom kawalerzystów oddających życie za Ojczyznę. Wśród autorów przewijają się nazwiska oficerów, którzy swą pracą i służbą pozostawili trwały ślad  w dziejach polskiego oręża i polskiej literatury – jak choćby Bolesław Wieniawa Długoszowski. Do zilustrowania „Księgi…” użyczyli swych dzieł m. in.  Michał Bylina, Juliusz Kossak, Stanisław Haykowski. W tym roku ukazał się reprint tego dzieła, które uchodziło za jedną z najpiękniej wydanych książek dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
[cyt.  www.fundacjadlapolonii.blogspot.com]

Sygn. 44151


Budzowska Małgorzata - Fedra czyli O etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a


Krytyka ekspansji  rozumu na wszystkie niemal obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin  dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu.  Małgorzata Budzowska podejmuje tę problematykę w perspektywie tekstów ujmowanych w tradycji europejskiej jako fundamentalne. W centrum jej rozważań  znalazła się mianowicie mityczna postać Fedry w kolejnych odsłonach:  w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, interpretowanych  przez pryzmat ówczesnych koncepcji psychologicznych, etycznych i estetycznych.
[cyt. www.kursnakulture.pl]

Sygn. 44152Mosiołek-Kłosińska Katarzyna - Etyczny i pragmatyczny: polskie dyskursy polityczne po 1989 roku


Oparta na obszernej próbie materiałowej monografia autorstwa Katarzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny języka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe. - prof. dr hab. Stanisław Dubisz.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn. 44153Ciżewska Elżbieta - Filozofia publiczna Solidarności: Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej


Pytanie o to, na ile odwołanie się do tradycji republikańskich pozwala nam zrozumieć więcej z doświadczenia Solidarności, czy możemy dzięki temu zobaczyć Solidarność w innym świetle uważam za socjologicznie ważne. – prof. dr hab. Andrzej Rychard
[cyt. Okładka]

 


Sygn. 44154Zydorowicz Jacek - Artystyczny wirus: polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku


Książka ta uzyskała w 2004 r. pierwszą nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zostały ukazane w niej przemiany w dyskursach rynku, wiedzy, religii i ciała. Autor nie tyle krytykuje uwikłane w dyskursach treści ideologiczne, ile raczej tropi i usiłuje rozpoznać polityczny, ekonomiczny i instytucjonalny reżim produkcji i dystrybucji znaczeń.
[cyt. www.nck.pl]


Sygn. 44155Ewangelia odrzuconego: szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza


„Ewangelia odrzuconego: szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza” to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Marii  Ruszara, która powstała w oparciu o referaty z konferencji „Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego Sucha Beskidzka11-13 XI 2011”. Autorzy poszczególnych artykułów interpretują wybrane wiersze Różewicza lub omawiają przekrojowo różne wątki w jego twórczości – metafizyczne, estetyczne, filozoficzne. Jak napisał jej recenzent, prof. dr hab. Jacek Leszczyna, okoliczności wydania tej publikacji - 90. urodziny poety - zmuszają do traktowania Różewicza jako klasyka współczesnej poezji, z drugiej jednak strony autorzy książki widzą w jego twórczości wciąż żywy dialog z czytelnikami i zmagania z poetycką formą.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44156Parowski Maciej - Małpy Pana Boga: słowa: szkice i rozmowy o wyobraźni i rzeczywistości: polemiki


„Małpy Pana Boga…” to wybór zapisków z dwudziestoparoletniej podróży przez fantastyczne książki, filmy, obrazy. Rzecz może służyć jako przewodnik, choć pejzaże się zmieniają, a wrażenia bywają ulotne i subiektywne Zbiór ten jest kontynuacją „Czasu fantastyki”, znanej pracy krytycznej, w której Parowski gromadził doświadczenia pierwszych ośmiu lat fantastycznego boomu w Polsce, a zarazem ostatnich lat PRL-u. W książce „Małpy Pana Boga…” staje się Parowski kronikarzem sztuki wyobraźni (literatury, kina i plastyki) w wolnej III Rzeczpospolitej. Książka udziela wielu odpowiedzi na jedno pytanie – czemu fantastyka zrobiła się w naszych czasach tak ważna i porywająca?
[cyt. www.empik.pl]

Sygn. 44157Oblicza polszczyzny


Kanon literatury science fiction i fantasy - gatunków niezwykle dziś popularnych - polscy czytelnicy znają w większości w przekładach z angielskiego. W opartej na pracy doktorskiej książce autorka stara się wskazać, dlaczego tłumacze podejmują w nich takie, a nie inne decyzje, a także odgadnąć, jak może je odbierać polski czytelnik.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

 


Sygn. 44158Dróżdż Stanisław - Odprysk poezji: Stanisław Dróżdż mówi


„Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi” to zbiór rozmów, które w listopadzie i grudniu 2006 roku Małgorzata Dawidek Gryglicka przeprowadziła z wybitnym artystą, niekwestionowaną indywidualnością pogranicza poezji i sztuk wizualnych – Stanisławem Dróżdżem. Artysta, który rzadko udzielał wywiadów, tym razem zdecydował się na długą i wnikliwą rozmowę. Pozostała ona ostatnim wywiadem, którego Stanisław Dróżdż udzielił przed śmiercią.
[cyt. www.ha.art.pl]

 

 

Sygn. 44159Pęczak Mirosław - Subkultury w PRL: opór, kreacja, imitacja


Książka Mirosława Pęczka stanowi wnikliwą analizę zjawisk związanych z subkulturami w okresie PRL. Jak pisze prof. Wojciech Burszta, jest ona „rodzajem tour de force, a więc odważną próbą syntezy obrazu kilkudziesięciu lat życia w PRL widzianego z wewnętrznej perspektywy subkultur, które zarówno kontestowały oficjalny wizerunek ustroju, jak i były osmotyczną próbą metonimicznie fundowanej próby „przylegania” do realiów Zachodu, świata traktowanego jako pożądany, daleki, ale nieosiągalny w istocie”.
[cyt. www.lubimyczytac.pl

Sygn. 44160Sztukiecka Grażyna  - Umrę cały: rozmowy w cieniu śmierci: senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza


Książka Grażyny Sztukieckiej powstała w oparciu o pracę doktorską autorki, widzi literaturę jako "niekończący się dialog", rozmowę, którą poeci toczą zarówno z żyjącymi, jak i z umarłymi.
[cyt. www.merlin.pl]

 

 

Sygn. 44161Sauerland Karol - 30 srebrników: donos w dziejach nowych i dawnych


Książka „30 srebrników…” jest obszernym studium zjawiska donosu. Autor przeprowadza porównawczą analizę instytucji wspierających donosicielstwo w dwóch systemach totalitarnych: w Trzeciej Rzeszy i w Związku Radzieckim oraz w krajach radzieckiej strefy wpływów. Szczególnie obfite i dobrze przeanalizowane są przykłady z Polski - w polskim wydaniu potraktowane szerzej niż w wydaniu niemieckim. Autor docieka istotnych motywacji oraz kulturowych i społecznych przesłanek donosicielstwa. Analizuje związki pomiędzy współczesna sceną publiczną z dominującymi na niej mediami a nowymi formami donosu; rozważa wreszcie związki pomiędzy instytucją donosu a mediami i kulturą masową. 
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44162Mrozik Agnieszka - Akuszerki transformacji: kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku


Książka poświęcona jest procesom przemian tożsamości kobiet w Polsce po 1989 roku, zarejestrowanym we współczesnych tekstach kultury: w literaturze pięknej, (auto)biografistyce, kulturze popularnej, publicystyce. Moment przecięcia ról genderowych i narodowych jest tu kluczowy: pytaniu o rolę kobiet w warunkach polskiej demokracji po 1989 roku towarzyszy pytanie o to, czym różni się ona od roli wyznaczanej Polkom w poprzednich okresach historycznych, oraz o działania, które one same podejmują w celu wypracowania całkiem nowych ról – tych na miarę sytuacji, w której znajduje się dziś Polska.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44163Lévi-Strauss Claude - Antropologia wobec problemów współczesnego świata

Levi-Strauss swobodnie czerpie ze swych prac wydobywając najważniejsze ich tematy, komentując je i analizując. Odczytuje na nowo utwory które przyniosły mu sławę podejmując najważniejsze dla społeczeństwa i nieprzerwanie zajmujące go kwestie, zwłaszcza jeśli chodzi o związki między rasą, kulturą a historią. Zastanawia się też nad możliwą przyszłością nowych form humanizmu w tak zmieniającym się świecie. O ile stali czytelnicy Levi-Straussa odnajdą tu problematykę przenikającą jego wcześniejsze dzieła to nowe pokolenia będą mogły odkryć pewną wizję przyszłości proponowaną przez słynnego antropologa.
[cyt. www.poczytaj.pl]


Sygn. 44164


Skinner Burrhus Frederic – Behawioryzm


Klasyczna książka najwybitniejszego psychologa XX wieku. Czy behawioryzm faktycznie ignoruje świadomość człowieka, jego uczucia i stany umysłu? Czy przedstawia ludzkie zachowanie wyłącznie w kategoriach reakcji na bodźce, a człowieka jako kukiełkę lub maszynę? Czy naprawdę abstrakcyjne koncepcje, takie jak moralność czy sprawiedliwość, uznaje za fikcję? Wybierz się w fascynującą podróż w czasie i dowiedz się, jak powstał jeden z najważniejszych nurtów psychologii.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]


Sygn. 44165Ziemińska Renata - Historia sceptycyzmu: w poszukiwaniu spójności


Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu narzędzi pojęciowych współczesnej epistemologii, zwłaszcza teorii gier językowych Ludwiga Wittgensteina i teorii aktów mowy Johna Searle’a, sugeruje, że niespójność ta ma charakter pragmatyczny.
[cyt. www.wydawnictwoumk.pl]


Sygn. 44166