<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Lipiec 2013

Nowości Czytelni - lipiec 2013

 

 

Heller-Roazen Daniel – Echolalie: o zapominaniu języka


Język można nabyć, ale można również stracić. Ludzie zapominają słowa, wyrażenia, nawet całe języki, z biegiem czasu wspólnoty językowe porzucają mowę, którą kiedyś się posługiwały, języki zaś zanikają i ustępują miejsca nowym. „Echolalie…” opowiadają o wielu formach językowego zapominania. Poruszając się pomiędzy starożytną, średniowieczną i współczesną kulturą, odkrywają związki pomiędzy mową, pismem, pamięcią i zapomnieniem. Niezależnie, czy tematem rozważań jest średniowieczna literatura czy współczesna beletrystyka, klasyczna poezja arabska czy narodziny języka francuskiego, strukturalistyczna lingwistyka czy uwagi Freuda na temat afazji, Daniel Heller-Roazen rozważa z precyzją i wnikliwością formy, efekty i konsekwencje trwania i zanikania języka.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44131


Paprocka-Podlasiak Bogna - Faust J. W. Goethego na scenach polskich: Grotowski - Szajna - Jarocki


W przypadku studium dr Bogny Paprockiej-Podlasiak mamy do czynienia z dziełem naukowym o dużej wartości, rzetelnym i pomysłowym równocześnie, śmiałym, ale nie beztroskim w ocenie polskich prób z Faustem. Badaczka świetnie rozumie i zna nie tylko tekstową podstawę badanych inscenizacji dramatu Goethego, lecz swobodnie porusza się w gąszczu interpretacji Fausta, których jest bez liku. - Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jarosława Ławskiego.
[cyt.  www.ibuk.pl]

Sygn. 44132Foucault, Michel - Hermeneutyka podmiotu: wykłady w Collège de France 1981-1982


Książka obejmuje wykłady Foucaulta z College de France z roku 1981/1982. Dotyczą one jednego z najciekawszych i najważniejszych tematów filozofii – podmiotu i podmiotowości. Autor analizuje proces, w którym powstaje poczucie podmiotowości oraz sposób, w jaki podmiot się samorealizuje, w jaki przeprowadza w sobie projekt panowania nad sobą. Bada więc praktyki, które prowadzą do wytworzenia podmiotu, a potem kształtowania go i rozwijania.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]Sygn. 44133Puchalska Iwona - Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim


Książka Iwony Puchalskiej jest niezwykle rzetelną, erudycyjną i dobrze skomponowaną oraz pięknie napisaną rozprawą. Autorka prezentuje fenomen improwizacji literackiej w kulturze europejskiej XVIII i XIX wieku, zwłaszcza włoskiej, a następnie skupia się na największych poetach-improwizatorach polskich, to znaczy Adamie Mickiewiczu i Jadwidze Łuszczewskiej - Deotymie. Choć zestawienie tych nazwisk w jednej monografii może być zaskakujące, temat rozważań autorki czyni je możliwym, a nawet koniecznym. Pracę zamyka rozdział poświęcony problematyce improwizacji w polskiej refleksji estetycznej w połowie XIX wieku. - Z recenzji dr hab. Kwiryny Ziemby, prof. UC
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44134Boccaccio Giovanni - O słynnych kobietach


Tom trzeci serii "Biblioteka Renesansowa" udostępnia polskiemu odbiorcy pierwsze w historii literatury europejskiej dzieło biograficzne poświęcone w całości kobietom - napisany przez Boccaccia zbiór ponad stu sylwetek wybitnych kobiet starożytności i średniowiecza. Przekład zaopatrzony jest we wstęp i obszerny komentarz naukowy, adresowany nie tylko do czytelnika o przygotowaniu humanistycznym, lecz do każdego wykształconego odbiorcy zainteresowanego literaturą i kulturą Italii.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]


Sygn. 44135O społeczeństwie, prawie i obyczajach: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu


Jacek Kurczewski urodził się 11 stycznia 1943 r. w Edynburgu. Od 1965 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, od wielu lat we współtworzonym przez siebie Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych WSNSiR UW. […] Teksty z Księgi pamiątkowej, zredagowanej przez pracowników Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, dotyczą takich dziedzin, jak socjologia prawa, obyczaje, gender i intymność, społeczeństwo, demokracja i wartości oraz mniejszości i wykluczeni.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44136Obrazy dookoła świata: postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości


Twórcy współczesnych obrazów są coraz bardziej zainteresowani różnorodnością kulturową, tworząc wypowiedzi odnoszące się do innych kultur lub wykorzystujące ich dorobek. W konsekwencji powstają wizualne całości, które bądź zawierają w sobie pewne egzotyczne motywy, bądź wypowiadają się na temat innych kultur. Mogą one być tworzone przez przedstawicieli społeczeństw zachodnich, odzwierciedlając ich sposób postrzegania pewnych paradygmatów, bądź przez autochtonów, ujawniając ich stan samoświadomości kulturowej. Książka ta, stanowiąca analizę wybranych obrazów odnoszących się do kultur istniejących na antypodach, staje się niejako formą intelektualnej podróży dookoła świata, a także przyczynkiem do dyskusji o funkcjach obrazów, które taką właśnie podróż dookoła świata umożliwiają.
[cyt. www.ksiegarniapowszechna.pl]

Sygn. 44137Szczot Monika - Od Herkulesa do "żony wyćwiczonej": w kręgu staropolskich satyr menippejskich


Książka jest monografią genologiczną i historycznoliteracką, poświęconą staropolskiej satyrze menippejskiej XVI-XVIII wieku. Rozprawa analizuje gatunek, który ma w swoim kręgu prawdziwe precjoza, wśród których wyróżniają się anonimowa satyra czasów saskich, „Małpa-człowiek” w cnotach, obyczajach i kroju, siedemnastowieczne satyry małżeńskie i „Coś nowego” Łukasza Opalińskiego. Rozważania skupiają się głównie na problemach genologicznych: celem jest opisanie staropolskiej menippei, wyabstrahowanie cech typowo polskich i wskazanie widocznych związków z tradycją gatunku.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44138Schulz / Forum /


W drugim zeszycie „Schulz/Forum” Michał Paweł Markowski pisze o Schulzu jako jednym z najważniejszych polskich filozofów. Jerzy Jarzębski przygląda się figurom wyobraźni w szkicach krytycznych Schulza. Stanley Bill interpretuje „Sklepy cynamonowe” jako przedstawienie dwóch modeli pisania i opowiadania. Krzysztof Lipowski porównuje twórczość Schulza i Kubina. Wei-Yun Lin-Górecka opowiada o tłumaczeniu Schulza na język chiński. Bartosz Dąbrowski recenzuje „Białe plamy w schulzologii”. Ponadto: „Ostatni schulzowski” tekst Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. Trzy niepublikowane dotąd zdjęcia Schulza, z analizą Stanisława Rośka. Fragment „Księgi” Anny Kaszuby-Dębskiej,  „Historia Bianki” autorstwa Wiery Meniok, „Schulzowska inicjacja” Agnieszki Daukszy.
[cyt.www.brunoschulz.eu]

Sygn. 44143Czabanowska-Wróbel Anna - Sprzeczne żywioły: Młoda Polska i okolice


„Sprzeczne żywioły…” literatury Młodej Polski to nie tylko wieloznaczne elementy znane już starożytnej refleksji o prapoczątkach: woda i ogień, ziemia   i powietrze, lecz także chwila i trwanie, siła i słabość, gniew i czułość, rodzenie się i zastyganie form, a przede wszystkim życie i śmierć splecione z sobą w wielkich symbolach epoki. Na zasadzie współwystępowania przeciwieństw pojawiają się one zwłaszcza w dramatach Stanisława Wyspiańskiego oraz w poezji, w której dochodzi do głosu wyobraźnia akwatyczna. - Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Gutowskiego.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.p]

Sygn. 44144Majewski Jerzy Stanisław - Warszawa na starych pocztówkach


Oglądając pocztówki, warto zwrócić uwagę na szczegóły: ruch na ulicach, zwykle słabo widoczne napisy na szyldach i rozmaite scenki. Są na nich ludzie wysiadający z tramwajów, uczniowie w mundurkach, eleganckie rosyjskie towarzystwo zgromadzone na uroczystości państwowej przed soborem na Placu Saskim czy patrol wojskowy, co świadczy o napiętej sytuacji w mieście w latach rewolucji 1905r. Dodajmy na zakończenie, że w przeważającej mierze są to fotografie anonimowe. „Czerpiąc pełną garścią z dorobku warszawskich fotografów, wytwórcy pocztówek nie zawsze czuli się w obowiązku podawać ich nazwiska” - pisze Krystyna Lejko. A szkoda, bo niektóre z tych zdjęć stały się, niemal sto lat po ich powstaniu, prawdziwymi ikonami Warszawy belle epoque. - Jerzy S. Majewski
[cyt. www.empik.pl]

Sygn. 44145Winiecka Elżbieta - Z wnętrza dystansu: Leśmian - Karpowicz - Białoszewski – Miłobędzka


Bez wątpienia jest to jedna z najciekawszych propozycji w zakresie teorii poezji, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Z ogromnym rozmachem proponuje przemodelowanie literaturoznawczego myślenia zamkniętego w obrębie swojego własnego pola. Współczesność narzuca zupełnie odmienny styl rozumowania, zupełnie odmienne jego warunki i domaga się od uczonych wyjścia ku innym dyscyplinom - efektem jest swoista transdyscyplinarność, transdyskusywność, charakteryzująca całość tego przedsięwzięcia.
[cyt. www.profit24.pl]

Sygn. 44146Żołnierze wyklęci: antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku


Dla żołnierzy walczących o niepodległość RP, II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą opuszczenia ziem polskich przez niemieckiego okupanta. Armia Czerwona, wkraczająca na nasze ziemie w styczniu 1944 r., nie niosła Polsce wolności ani pokoju. W beznadziejnych warunkach, przy całkowitej obojętności świata, żołnierze niepodległościowego podziemia do połowy lat 50. prowadzili walkę z drugim okupantem i rodzimymi kolaborantami. Walczyli z komunistami w obronie naszej niepodległości, wiary i tradycji. Album „Żołnierze wyklęci…”, zawiera artykuły o głównych organizacjach antykomunistycznego podziemia zbrojnego, ok. 1500 zdjęć oraz kilkaset krótkich biogramów żołnierzy wyklętych; opatrzony indeksem nazwisk, jest najpełniejszym kompendium wiedzy na ten temat. W zamyśle wydawcy i autorów jest też wyrazem hołdu należnego bohaterom opisywanych wydarzeń.
[cyt. www.owvolumen.pl]

Sygn. 44178Quo vadis Polonia?: w drodze do demokratycznego państwa prawa: Polska 1989-2009


Na tak postawione w tytule pytanie nie ma oczywiście dobrej odpowiedzi. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Nie znaczy to jednak abyśmy nie mogli, a nawet nie musieli, tego pytania postawić. Postawić go jako groźnego memento, ale zarazem stale stojącego przed nami wyzwania.
[cyt. Wstęp]

 


Sygn. 44149Chaciński Bartek - Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny


Najmłodsza polszczyzna to wciąż nieznany świat. Książka dziennikarza „Przekroju” Bartka Chacińskiego to fascynujący przewodnik nie tylko po języku młodych Polaków, ale też obraz ich rzeczywistości, aktualnych zjawisk i dominujących trendów. Autor analizuje próby wykorzystania młodego języka w reklamie i błędy popełniane przez copywriterów.  Dodatkowe atrakcje to raport o najnowszych tendencjach językowych w świecie mody, tekst o języku fanów gier komputerowych i możliwość uczestnictwa w niezwykłej klasówce, którą daje dyktando i test ze znajomości najmłodszej polszczyzny.
[cyt. www.znak.com.pl]

Sygn. Podr. 811’374 Język polski. Słowniki