<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Kwiecień 2013

Nowości Czytelni - Kwiecień 2013

 

 

Skwara Marta - Wśród Witkacoidów: w świecie tekstów, w świecie mitów


We wszystkich dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza występują postacie o stałych cechach. Krytycy i badacze stworzyli kilka ich typologii. Jan Błoński znalazł dla nich trafną nazwę — Witkacoidzi. Książka Marty Skwary jest dokładną monografią barwnych bohaterów sztuk Witkacego. Ukazuje, jak kreuje on swoje typy dramatyczne: tytanów, demoniczne kobiety, artystów, dzikich, ONYCH.
[cyt. Okładka]


Sygn. 44079


Toruńczyk Barbara - Żywe cienie


Na kartach tej książki ożywają cienie Marka Edelmana, Jerzego Giedroycia, Zbigniewa Herberta, Pawła Hertza, Jana Kotta, Jana Lebensteina, Aliny Margolis-Edelman, Czesława Miłosza, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jerzego Turowicza, Wiktora Woroszylskiego. Mowa jest też o Jacku Woźniakowskim, Jacku Kuroniu, Adamie Michniku. Relacje z autorami to rzecz, o której redaktor albo mówi chętnie, albo w ogóle unika tego tematu. Staram się rozumieć autorów, może nawet nie tyle w ich życiu prywatnym, osobistym, ile jako ludzi piszących, twórców.
[cyt.  Okładka]

Sygn. 44080Walter Natasha  - Żywe lalki: powrót seksizmu


Przyznanie praw, wolność, możliwość decydowania. Te dawne hasła feminizmu zostały przejęte przez społeczeństwo, które podsuwa kobietom wyretuszowaną, nacechowaną seksualnie (erotycznie) i coraz węższą wizję kobiecości. Przed kobietami otwiera się mnóstwo szans i perspektyw, ale w rzeczywistości aspiracje wielu młodych dziewcząt ograniczane są przez kulturę, w której jedyną przepustką do sukcesu jest uroda. A jednocześnie coraz częściej przekonuje się nas, że widoczna wokół nierówność jest skutkiem wrodzonych różnic biologicznych a nie czynników społecznych.
[cyt. Okładka]

Sygn.  44081Engelking Leszek - Chwyt metafizyczny: Vladimir Nabokov - estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości


„Chwyt metafizyczny” jest (...) książką, którą Leszek Engelking powinien był, a nawet w końcu musiał napisać, swego rodzaju autorską sumą badawczą, krytyczną, wreszcie czytelniczą. Z pewnością nie ja jeden cieszę się, że ten zasłużony polski komentator Nabokova zebrał w jednej książce odkrycia i odczytania rozproszone dotychczas w przedmowach, posłowiach i opracowaniach publikowanych na przestrzeni wielu lat (...).
Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Gutorowa
[cyt. Okładka]

Sygn.  44082


Minkner Kamil - O filmach politycznych: między polityką, politycznością i ideologią


To pierwsza w Polsce synteza problematyki politycznego kontekstu i politycznego uwikłania twórczości filmowej, i to tej fabularnej, nie dokumentalnej, napisana przez politologa. Przykład integralnego, a nie wąsko dyscyplinarnego rozumienia humanistyki, zarazem ucieleśnienie nowoczesnego wzorca badań politologicznych, w którym splata się w organiczną całość perspektywa filozofii polityki, antropologii kulturowej, teorii polityki i oczywiście - w tym przypadku - teorii filmu.
Z recenzji prof. dr hab. Mirosława Karwata
[cyt. Okładka]

Sygn. 44083

Zieniewicz Andrzej - Pakty i fikcje: autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice)


Zieniewicz ma własny styl, nie boi się metafory, tekstom naukowym nadaje indywidualne piętno, a jednocześnie nie zamula swojej prozy manieryzmami, stroni od błyskotek, gadżetów terminologicznych. Widać, że zależy mu na tym, aby zostać zrozumianym. Jego przedsięwzięcie jest obliczone na dialog. Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja St. Kowalczyka.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44084Zuba Krzysztof - Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana


„Scena polityczna" zapewne nie jest kategorią precyzyjną, a już na pewno naukową. Mimo to jej opisowość i zakorzenienie w języku politycznym można uznać za pewien walor. Nie niosąc precyzyjnych treści naukowych (co jak stwierdzono bywa kłopotliwe), dobrze oddaje istotę podejmowanej w niniejszym opracowaniu problematyki. Choć „scena" zdaje się nazbyt trywialnie nawiązywać do teatru lub widowiska to warto podkreślić, że w obiegu naukowym powszechnie wykorzystuje się tego typu zapożyczenia, często na przykład przydając podmiotom politycznym określenie „aktor" co w najmniejszym stopniu nie ma charakteru pejoratywnego.
[cyt. Wprowadzenie]

Sygn. 44085Jedno dzieło - wiele interpretacji: rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida


Formuła książki – zderzającej interpretacje, komentarze do nich i odpowiedzi na komentarze – pozwala na toczenia dialogu na temat poety dialogu i z poetą dialogu, na spotkanie przy wierszu poety różnych języków interpretacyjnych oraz różnych temperamentów – pisarskich, badawczych i polemicznych. Warto podkreślić dydaktyczno-metodologiczną intencję towarzyszącą publikacji. Książka ma pokazywać, jak można czytać Norwida. Z recenzji dr hab. Michała Kuziaka
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44086Spojrzenie - spektakl – wstyd


Wizualność przenika rozmaite obszary kultury, naturalnym żywiołem badań jej poświęconych jest zatem interdyscyplinarność. Dopiero konfrontacja właściwych różnym specjalnościom metodologii, pozwala ująć fenomen widzialności bez fałszujących uproszczeń. Dlatego prezentowana książka łączy teksty z różnych dziedzin, lecz układające się w spójną narrację, skupioną wokół trzech tytułowych pojęć.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44087Kargul Józef - Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury: podręcznik akademicki


Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako uboczne, wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów.    W swojej nowej książce Zygmunt Bauman - jeden z najbardziej oryginalnych i wpływowych myślicieli społecznych współczesności - przygląda się cząstkowemu podobieństwu między nierównościami społecznymi a coraz powszechniejszym występowaniem strat ubocznych poddając pod rozwagę jego implikacje i koszty.
[cyt. Przedmowa]


Sygn. 44088Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie


Zabawa jest naturalnym, powszechnym i uniwersalnym elementem ludzkiej aktywności, a przez to także ważnym elementem kultury. Ludyzm – uwarunkowana kulturowo skłonność do bawienia się – przejawiając się w przestrzeniach kultury związanych z rozrywką, spędzaniem wolnego czasu, celebrowaniem ważnych prywatnych i publicznych wydarzeń, reguluje istotny obszar ludzkich zachowań, działań i wzajemnych interakcji.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44089Pieścikowski Edward - Bolesław Prus - "humorysta w wielkim stylu” : studia i szkice


Edward Pieścikowski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest badaczem literatury polskiej XIX w. Pierwsza publikacja książkowa to biografia literacka romantycznego poety Romana Zmorskiego (Poeta-tułacz, 1964), książki następne dotyczą pozytywistycznej prozy, głównie twórczości Bolesława Prusa.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44090
Bułhakow Michaił , Bułhakowa  Jelena - Dziennik Mistrza i Małgorzaty


Dzienniki i listy małżonków to dokumentacja życia klasyka literatury XX wieku. To świadectwo tragicznego losu artysty w państwie owładniętym totalitaryzmem i jednocześnie historia życia zwyczajnych ludzi w okresie, kiedy prowadzenie dzienników było wyrazem odwagi. Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to prowadzony od 1921 r. dziennik Bułhakowa, w którym opisuje swoją aklimatyzację w wielkomiejskiej i drogiej Moskwie. Nie jest to jednak tylko zapis dokumentalny jego życia. Pisarz jest świadomy, że jego notatki mogą być czytane przez pokolenia, dba więc o szczegóły. Rejestruje pozornie nie mające znaczenia detale – ceny produktów, zmiany tras tramwajów czy kursy walut. Drugą część tej książki stanowią zapiski żony, Jeleny Bułhakowej, która od 1933 r. aż do śmierci pisarza na jego prośbę i często pod dyktando skrupulatnie prowadziła wspólny dziennik małżonków.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44091

Encyklopedia muzyczna PWM: część biograficzna. [T. 12], W-Ż


Ostatni, 12 tom „Encyklopedii Muzycznej PWM” pod redakcją Elżbiety Dziębowskiej, wieńczy trudne, ponad trzydziestoletnie dzieło pracy nad monumentalnym kompendium wiedzy o muzyce.
[cyt. www.pwm.com.pl]


Sygn. Podr. 78 MuzykaFantastyka w obliczu przemian


Prezentowana książka jest antologią kilkunastu artykułów ukazujących w niezwykle ciekawy sposób współczesną fantastykę. Swoje teksty zamieścili tu m.in. Przemysław Czapliński, Maciej Parowski, Alicja Baluch czy Rafał Kochanowicz. Zamieszczone w publikacji szkice prezentują,  dzięki zróżnicowaniu pokoleniowemu autorów, różne, często odmienne refleksje badaczy na temat fantastyki.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44093Schulz Bruno  - Księga obrazów


Zdarza się niekiedy pisarzom, że na marginesie swej twórczości uprawiają amatorsko rysunek, czy nawet malarstwo; bywa i odwrotnie – znamy próby pisarskie malarzy. Niezmiernie rzadko jednak obie te dziedziny praktykowane są przez jednego i tego samego artystę profesjonalnie, traktowane przezeń równorzędnie. Z takim właśnie wyjątkowym dualizmem mamy do czynienia u Schulza. „Księga obrazów” – w latach dziewięćdziesiątych przygotowana przez Jerzego Ficowskiego jako cykl albumów – zawiera około pięciuset rysunków, ilustracji i grafik Brunona Schulza.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44094