<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Marzec 2013

Nowości Czytelni - marzec 2013

 

 


Oblicza płci: literatura


Tom zatytułowany "Oblicza płci. Literatura" zawiera ważkie poznawczo, ale i pożyteczne społecznie dociekania, koncentrujące się wokół dyskursu feministycznego i zagadnień maskulinizmu. Prezentowana w tym zbiorze refleksja wydaje się niezwykle istotna z kilku powodów. Po pierwsze, ukazuje zarazem bogactwo, jak i wieloaspektowość problematyki genderowej w literaturze, zwłaszcza współczesnej. Po drugie, walorem tego tomu jest bez wątpienia jego swoista wielokulturowość, znajdziemy tu bowiem szkice odnoszące się do literatury: polskiej, amerykańskiej, włoskiej, francuskiej, jidysz, niemieckiej, szwedzkiej, ukraińskiej, rosyjskiej, a nawet indiańskiej.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44063


Usenko Konstanty - Oczami radzieckiej zabawki: antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu


„Oczami radzieckiej zabawki” to barwna opowieść o rosyjskiej alternatywnej scenie muzycznej, od początków punk rocka i nowej fali, aż po najnowsze produkcje z pogranicza hip-hopu, electro i innych stylów muzycznych. Z tekstów piosenek i ludzkich życiorysów, opisanych na tle społeczno-politycznej zawieruchy, wyłania się obraz współczesnej Rosji, widzianej oczami pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Autor opowiada o bohaterach radzieckiej i rosyjskiej offowej sceny muzycznej, notując na marginesie własne wspomnienia jako uczestnik i naoczny świadek wielu opisanych wydarzeń.
[cyt.  www.matras.pl]

Sygn. 44064Przybylski Ryszard - Odwieczna Rosja: Mandelsztam w roku 1917


Opowieść o życiu i poezji Osipa Mandelsztama w roku 1917, czyli w czasie, kiedy zwycięski bolszewizm niszczy sięgające dekabrystów marzenie rosyjskiej inteligencji o zaprowadzeniu w Rosji demokracji. Mandelsztam napisał wtedy siedem wierszy, których wykładni poświęca Ryszard Przybylski swoją historyczno-biograficzną rekonstrukcję zdarzeń. Osobista, niemal intymna opowieść o wielkim poecie rosyjskim, w której autor, oprócz literatury przedmiotu, wykorzystał wiele cennych uwag i wskazówek przekazanych mu przez Nadieżdę Mandelsztam i Annę Achmatową, łączy się z humanistycznym spojrzeniem na problem „przemijania kształtu świata”.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.  44065Polechoński Krzysztof - Pisarz w czasach wojny i emigracji: Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960


Praca przedstawia i analizuje końcowy okres życia i twórczości Ferdynanda Goetla (1890-1960), przypadający na lata II wojny światowej i powojennej emigracji.  Szczegółowa rekonstrukcja biografii pisarza osadzona jest na szerszym tle historycznym i dokonywana w oparciu o świadectwa i dokumenty różnego pochodzenia. Prezentacja twórczości, usystematyzowanej według kryterium genologicznego, omawia wszystkie uprawiane przez Goetla dziedziny pisarstwa (nowelistyka, powieści, proza wspomnieniowa, dramaturgia, próby poetyckie oraz publicystyka). Całość dopełnia kompletna bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn.  44066


Kuklińska Katarzyna Lidia - Polskie singielki: płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet


Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane.
Według teorii autorki singlizm silnie związany jest z feminizmem. Można powiedzieć, że singielki to kobiety, którym feminizm pomógł zaistnieć, choć mało która przyzna, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Trzeba zauważyć jednak, że nadal większość kobiet chce założyć rodzinę, ale nie jest to już jedyny i najważniejszy cel ich życia, a często odkładany i uzależniony od wielu czynników. Celem książki jest ukazanie, że singlizm to fenomen, któremu warto bliżej się przyjrzeć, obiektywnie poznać i samodzielnie ocenić ten styl życia.
[cyt. www.ksiegarnia.difin.pl]

Sygn. 44067Angelotti Martina, Ciuffi Valentina, Lenza Veronica – Pop-art


Pop Art był jednym z najważniejszych prądów artystycznych po II wojnie światowej. Określenie to stanowi skrót od Popular Art, co można kojarzyć ze sztuką „seryjną”. Obiekty codziennego użytku były wyjmowane z ich oryginalnego kontekstu i zyskiwały nowe znaczenie artystyczne. Album dedykowany jest najważniejszym twórcom i bujającym w obłokach geniuszom końca lat pięćdziesiątych. Zawarte w nim ilustracje pokazują obrazy, obiekty artystyczne i postaci osiemnastu artystów, którzy niezwykle mocno wpłynęli na współczesny świat Zachodu : od Andy Warhola do Mario Schifano.
[cyt. www.empik.com]

Sygn. Podr. 7.01.07 Sztuka-zagadnienia ogólne
Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej: próba nowego spojrzenia: praca zbiorowa


Wykłady paryskie zapoczątkowują nowy etap w biografii Mickiewicza - już nie poety, ale wykładowcy, działacza politycznego, publicysty, towiańczyka. Etap to mniej zbadany i omawiany, bo nie zaowocował arcydziełami literackimi, jednak z dzisiejszego punktu widzenia jest równie, a może nawet bardziej interesujący. Dla zrozumienia tego etapu niniejsza książka ma wartość bezcenną, gdyż ukazuje bardzo istotny moment przeformułowywania Mickiewiczowskiego światopoglądu. To jest jakby przęsło pomiędzy jego ideologią romantyczną, mocno jeszcze zakorzenioną w tradycjach i obyczajach wieku XVIII, a zarysowującymi się już i dostrzeganymi przez poetę problemami ideologicznymi i społecznymi, które zdominują koniec wieku XIX i wiek XX.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44069Przewodnik po filozofii umysłu


„Przewodnik po filozofii umysłu” jest zbiorem artykułów przedstawiających główne kontrowersje dotyczące natury umysłu. Zaprezentowano w nich współczesne ujęcia klasycznych zagadnień filozofii umysłu oraz najnowsze problemy powstające na styku filozofii i różnych działów nauki o umyśle i procesach poznawczych. Cechą charakterystyczną większości opracowań, a zarazem znakiem naszych czasów, jest interdyscyplinarne podejście do problemów filozofii umysłu - podejście wykorzystujące wyniki nauk szczegółowych, pogłębione o ich wymiar ściśle filozoficzny.
[cyt. www.ewydawnictwowam.pl]

Sygn. 44070Słowacki mistyczny: rewizje po latach


Zbiór tekstów dotyczący inspiracji i kontekstów oraz strategii badawczych literatury poświęconej Juliuszowi Słowackiemu. Książka jest próbą spojrzenia na dzieło genezyjskie wybitnego romantyka w świetle najnowszych badań oraz ustaleń i to nie tylko literaturoznawczych, ale także religioznawczych i historyczno-filozoficznych.
Autorzy podejmują wiele zagadnień ważnych i wciąż aktualnych w badaniach twórczości Słowackiego, jak na przykład problem relacji lektury dzieła i lektury biografii czy opisu (i wydawania) nieciągłego, wielowariantowego dzieła poety. "Stare" problemy - jak choćby agon Mickiewicza i Słowackiego lub sprawa religijności poety i jego stosunku do Kościoła - nabierają nowych znaczeń w świetle współczesnej myśli humanistycznej.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44071


Bauman Zygmunt - Straty uboczne: nierówności społeczne w epoce globalizacji


Mieszanka wybuchowa pogłębiających się dysproporcji między ludźmi i rosnącej skali ich cierpienia, dewaluowanego jako uboczne, wyrasta na jeden z najdramatyczniejszych problemów naszych czasów.    W swojej nowej książce Zygmunt Bauman - jeden z najbardziej oryginalnych i wpływowych myślicieli społecznych współczesności - przygląda się cząstkowemu podobieństwu między nierównościami społecznymi a coraz powszechniejszym występowaniem strat ubocznych poddając pod rozwagę jego implikacje i koszty.
[cyt. www.poczytaj.pl]


Sygn. 44072Film dziecięcy, dziecko w filmie


Kino „przedeklinowało” problemy dziecięce przez wszelkie możliwe przypadki indywidualne i zbiorowe: wyzysku, wojny, zbrodni, choroby, lęku, okrucieństwa, przemocy, osamotnienia, egoizmu, deprawacji, manipulacji etc. Do starych zagrożeń doszły nowe, jak zmuszanie do nierządu i wykorzystywanie w konfliktach zbrojnych,  rozłąka rodziców, nie mówiąc już o zjawiskach traktowanych jako cywilizacyjny postęp, że wymienimy: telewizję, Internet, gry komputerowe, a nawet nadmierny, demoralizujący dziecko dobrobyt. Na szczęście kino dostrzega także słoneczne strony dzieciństwa, w czym prym wiedzie tzw. kino familijne. Artykuły zamieszczone w  tomie „Studiów Filmoznawczych” rzucają sporo światła na wybrane problemy z dziedziny filmu dziecięcego. Ich autorami są głównie badacze młodego i średniego pokolenia, znakomicie poruszający się po tej tematyce. Ich teksty pozwalają dostrzec wagę dziecięcego toposu jako arki przymierza między dawnymi i nowymi laty.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44073Duraj-Nowakowa Krystyna - Studiowanie literatury przedmiotu


Autorka zwraca uwagę na najważniejsze aspekty pracy z tekstami naukowymi, podpowiada, jak przygotować bibliografię i jak traktować konkretne rodzaje prac. Dla tych, którzy w studiowaniu odnaleźli swoją pasję, będzie to pomoc nieoceniona i sposób na poprawianie własnych tekstów. Naprawdę szkoda, że nie jest to publikacja obowiązkowa dla studentów kierunków humanistycznych, zwłaszcza tych, którzy sądzą, że pisanie prac polega na kompilowaniu dostępnych opracowań.
[cyt. www.tu-czytam.blogspot.com]

Sygn. 44074Szkolna lektura bliżej teraźniejszości


Autorzy kolejnego tomu serii „Edukacja nauczycielska polonisty” przekonują o nieuzasadnionej nieobecności literatury współczesnej w szkolnej edukacji. Analizują przeszkody w jej odbiorze i proponują sposoby ich przezwyciężania. Podsuwają nauczycielom pomysły na motywowanie do lektury, dowodzą, że zmaganie z sensem dzieła staje się intelektualną przygodą, zachęcają do autorefleksji nad wartością spotkań z literaturą. Zawarty w tomie „Lektura szkolna bliżej teraźniejszości” dobór tytułów współczesnej prozy i poezji celowo odchodzi od kanonicznego spisu dzieł, stanowiąc pewną sugestię dla polonistów, aby to oni decydowali o wyborze nowych lektur, kierując się potrzebami i problemami, jakie dotyczą ich wychowanków, a nie przywiązaniem do polonistycznych konspektów lekcji i do swych lekturowych przyzwyczajeń. Autorzy proponują niebanalne odkrywanie poezji poprzez refleksje o poetach i wierszach uwrażliwionych na malarstwo, przez spotkania z twórcami nieznanymi i poezją nieopisaną przez znawców i prowokowanie odbiorcy do nieustannych reinterpretacji wątków, tematów, toposów obecnych w kulturze na przestrzeni wieków. rozmaite koncepcje na szkolne spotkania z najnowszą prozą Olgi Tokarczuk, Janusza Andermana, Doroty Masłowskiej, Andrzeja Stasiuka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Kuczoka, Antoniego Libery i innych.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn. 44075Nowa historia


Domagalski Stanisław - Wielki słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski: z rozszerzoną terminologią współczesnego biznesu: 200000 wyrażeń
Słownik przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników, w szczególności dla studentów, biznesmenów, handlowców oraz menedżerów. Prezentuje bogatą leksykę, dodatkowo poszerzoną o zagadnienia ekonomiki i biznesu, z uwzględnieniem nowych słów i terminów związanych z realiami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
[cyt. www.empik.com]


Sygn. Podr. 811 Język ukraińskiAboujaoude Elias - Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości


Na publicznym forum Internetu, na którym wszystkie chwyty są dozwolone, wielu z nas tworzy swoje alternatywne Ja - bardziej asertywne, bardziej kompetentne ,sensowniejsze, śmielsze. Opierając się na swoim doświadczeniu klinicznym Elias Aboujaoude szczegółowo opisuje nieodwracalne szkody jakie naszemu Ja off-line wyrządza nasze wirtualne alter ego czyli e-osobowość. W „Wirtualnej osobowości naszych czasów” Aboujaoude pokazuje że e-osobowość może być zarówno urzekająca jak i autodestrukcyjna. Analizuje różnorodne przypadki zastanawiając się nad subtelnymi zmianami jakie zachodzą w zachowaniu niemal każdego internauty. Internet oddziałuje na wszystkie aspekty codziennego życia, zanika granica między tym co wirtualne a tym co realne, a w jej miejscu powstaje próżnia z niepewnymi regułami i prawie całkowitym brakiem ograniczeń oraz wyobcowany stan istnienia, który Aboujaoude nazywa wirtualizmem. „Wirtualna osobowość naszych czasów” to niezwykły portret naszej współczesnej kondycji zarówno on-line jak i off-line. Wypełniony wnikliwymi spostrzeżeniami psychologicznymi i analizą socjologiczną wzywa nas do starannego zbadania medium, które sprawia że unikamy zadumy, rozpraszamy się i mamy obsesję na punkcie gratyfikacji.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44077Houellebecq Michel, Lévy Bernard-Henri - Wrogowie publiczni


„Zarażają erudycją" - pisał o autorach "Wrogów publicznych" opiniotwórczy "Financial Times", "Genialna satyra na próżność pisarzy" - dodawał "New York Times". A "New Statesman" zapewniał: "Książka, której nie możesz przestać czytać". Jeden z najbardziej wpływowych francuskich intelektualistów i najgłośniejszy współczesny francuski pisarz mierzą się we wciągającym pojedynku z samymi sobą i ze światem. Książka jest zbiorem dowcipnej i niekiedy brutalnie szczerej korespondencji autorów.
[cyt. www.empik.com]


Sygn. 44078