<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Styczeń 2013

Nowości Czytelni - styczeń 2013

 

 

Karczewska Wanda - Listy do Seweryna


„Listy do Seweryna” Wandy Karczewskiej są owocem kwerend archiwalnych odbytych w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Całość nie tylko dokumentuje wieloletnią korespondencję Wandy Karczewskiej do Seweryna Pollaka, lecz także  usiłuje stać się zapisem wyjątkowej przyjaźni pisarskiej między autorką „Wizerunku otwartego” a mieszkającym w Warszawie literatem, poetą i słynnym tłumaczem poezji rosyjskiej.
[cyt.  www.muzeum literatury.pl]


Sygn. 44031


Miniszewski Mirosław - Architektura zła: wyjątkowość Holokaustu jako problem filozoficzny


Cywilizacja nosi w sobie ranę, którą zadały jej zbrodnie dokonane przez dwudziestowieczne totalitaryzmy. Skutki dokonanego ludobójstwa przytłaczają swoim rozmiarem i pozostają cały czas wyzwaniem dla rozumu. Liczba ofiar, rozmiar dokonanych zbrodni oraz sposoby eksterminacji wielkich rzesz ludzi były i są nadal powodem do zadania pytań fundamentalnych, na które nikt jak dotąd nie zdołał odpowiedzieć w sposób zadowalający.
[cyt.  Wstęp]


Sygn. 44032Ruta Magdalena - Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie


Książka powinna zainteresować szerszy ogół czytelników, bowiem porusza trudne problemy, które dopiero niedawno stały się przedmiotem gruntownych badań i które dalej budzą kontrowersje, takie jak  stosunki polsko-żydowskie po wojnie czy fascynacja znacznej części intelektualistów żydowskich komunizmem. Należy podkreślić, że autorka porusza się po tym trudnym terenie z dużą swobodą, dystansem i obiektywizmem. Jest to niewątpliwie praca pionierska, otwierająca szerokie pole badań przed innymi badaczami z różnych dyscyplin.
[cyt. www.austeria.pl]


Sygn.  44033Zagańczyk Marek - Cyprysy i topole


Widok toskańskiej doliny jest dla mnie wzorem doskonałości i znakiem chwil szczęśliwych. W dni jesienne i zimowe noszę go w pamięci jak talizman i szukam dla niego godnego odpowiednika wśród północnych pejzaży. Wędruję, szukając ulotnych cieni, wydeptuję szlak, licząc, że w końcu odnajdę dawny kształt miasta, krajobrazu, choćby jego zarys, i wpiszę w niego kilka bliskich mi postaci, mocniej uchwycę ich obecność. Samotność jest może najważniejszą częścią podróży, tej prawdziwej wiodącej w odległy świat, i tej, równie ważnej, pozwalającej jedynie siłą wyobraźni podążać w nieznane.
[cyt. Okładka]

Sygn.  44034Rutkowski Krzysztof - Dar Anioła: przepowieści


Zbiór błyskotliwych i finezyjnych esejów inspirowanych religią i kulturą antyku i narodu żydowskiego, obrazami wielkich mistrzów renesansu i pierwszych fotografów oraz własnymi przeżyciami i obserwacjami z wędrówek po Paryżu, Korsyce i Krakowie.
[cyt. www.merlin.pl]

 

 

Sygn. 44035Boellstorff Tom – Dojrzewanie w Second Life: antropologia człowieka wirtualnego


Książka przedstawia fascynujący i dla wielu osób tajemniczy świat. W jaki sposób można w wirtualnym społeczeństwie zarabiać prawdziwe pieniądze? Czy można się zaprzyjaźnić z innymi awatarami?
Trwałą zaletą książki jest przedstawienie portretu wirtualnej kultury u progu jej akceptacji przez główny nurt życia. Zastosowane metody badawcze niewątpliwie staną się wzorem dla innych badaczy reprezentujących wyłaniającą się dopiero dziedzinę antropologii wirtualnej
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44036


Majkrzak Henryk - Doktor doktorów: św. Tomasz z Akwinu


Święty Tomasz był myślicielem uniwersalnym. Rzadko kiedy w historii kultury i nauki spotyka się kogoś, kto uporządkował w sposób jasny tak szeroki horyzont ludzkiej myśli, jak on to właśnie uczynił. Obejmuje on Pismo Święte Ojców Kościoła, wcześniejszych od niego teologów i autorów świeckich. Całe to ogromne dziedzictwo ludzkiej myśli św. Tomasz uczynił swoim, przyswoił go sobie, przekształcił w dynamiczną i harmonijną syntezę.
[cyt. Wstęp]

 

Sygn. 44037


Guttfeld Dorota– Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy


Kanon literatury science fiction i fantasy - gatunków niezwykle dziś popularnych - polscy czytelnicy znają w większości w przekładach z angielskiego. W opartej na pracy doktorskiej książce autorka stara się wskazać, dlaczego tłumacze podejmują w nich takie, a nie inne decyzje, a także odgadnąć, jak może je odbierać polski czytelnik.
[cyt. www.ibuk.pl]

 

Sygn. 44038


Żukowski Bartosz - Esse est percipi? Metafizyka idei George'a Berkeleya


Mimo ujmującej prostoty filozofia Berkeleya pozostaje przedmiotem niekończących się sporów interpretacyjnych. Toczą się one przede wszystkim wokół dwóch ściśle związanych ze sobą zagadnień. Po pierwsze od dziesiątków lat spór między badaczami dotyczy kwestii właściwej klasyfikacji berkeleyowskiej filozofii - zażarte debaty wywołuje pytanie o to czy należy uznać ją za system idealistyczny czy raczej realistyczny. Powodu do tego sporu dostarczył sam Berkeley, który redukując cały świat doświadczenia do zespołu istniejących jedynie w umyśle idei zarazem wielokrotnie zapewniał, że owo upodmiotowienie rzeczywistości nie przynosi w najmniejszym stopniu uszczerbku jej realności.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44039


Čolović Ivan - Etno: opowieści o muzyce świata w internecie


Pierwsza część książki Ivana Čolovicia  to dziennik podróży po wirtualnym obszarze w poszukiwaniu tego, co piszą o muzyce świata jej wykonawcy i producenci. Autor zatacza szeroki krąg od Bałkanów, przez Azję, kraje skandynawskie i celtyckie, przez Afrykę z powrotem na Bałkany. Druga część zawiera wnioski z tej podróży. Dotyczą one nie tylko tego, jak powstaje dźwięk etno, czym jest ludowy melos, jak muzyka ta staje się żywą tradycją, jak się ją unowocześnia, jak przekracza granice i obiecuje, że stanie się „hybrydyczna”, obietnicy tej jednak nie spełniając. Wielu wykonawców tej muzyki, jej teoretyków i wielbicieli, za najwyższą wartość uważa umacnianie poczucia tożsamości etnicznej i wyższości własnej kultury.
[cyt. www.lubimyczytac.pl

Sygn. 44040Herer Michał – Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem


Czym jest to tu i teraz, w którym się znajdujemy? I czy nie musimy raczej dopiero się w nim odnaleźć, zorientować? Jaka rola przypada tu filozofii – na ile może ona dostarczyć nam takiej orientacji, stać się sejsmografem rejestrującym ukryte ruchy gruntu pod naszymi nogami? Michał Herer wnikliwie przygląda się w swojej książce najważniejszym i najbardziej śmiałym diagnozom współczesnego świata, wychodzącym, z jednej strony, od Nietzschego i jego „fizjologii kultury”, z drugiej zaś – od Marksowskiej refleksji nad historyczną logiką kapitalizmu.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn. 44041Fotospołeczeństwo: antologia tekstów z socjologii wizualnej


Współczesny człowiek w codziennych, zwyczajnych, rutynowych działaniach styka się z niezwykle bogata ikonosferą. Obraz staje się istotnym nośnikiem znaczeń, sposobem ekspresji, środkiem komunikacji międzyludzkiej. Analiza i interpretacja obrazów spotykanych w przestrzeni społecznej otwiera nowe możliwości poznania mechanizmów życia społecznego. Nic dziwnego, że wielu teoretyków wprowadza pojęcie „zwrotu ikonicznego”, a nową i zarazem jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauk społecznych jest „socjologia wizualna”.
[cyt. www.znak.com.pl]

Sygn. 44042Turska Jadwiga - Haft polski


Album „Haft polski”, ukazuje, z niezwykłą wiernością i artystyczną wartością, pełną różnorodność i specyfikę polskich haftów oraz niepowtarzalną urodę form zdobnictwa polskiego stroju ludowego. Materiał źródłowy stanowią części stroju ludowego noszonego powszechnie do połowy XIX wieku lub nadal używanego w niektórych regionach Polski. Album prezentuje wszystkie zasadnicze typy wyszyć i haftów dawnych i współczesnych, pochodzących z ponad 30 regionów Polski: od Kaszub po Ziemię Krakowską i Podhale, od Wielkopolski po Podlasie. 290 wieloformatowych, planszowych ilustracji wykonanych przez autorkę, ukazuje wszelkie detale haftów. Zgodność z oryginałem posiada cechy fotograficznej dokładności: w niektórych rysunkach precyzja wykracza poza możliwości fotografii.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. Podr. 39 Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor


Lipoński Wojciech - Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej


Pełny obraz dziejów światowego sportu. Fascynująca publikacja obejmująca dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, od starożytności, przez średniowiecze, epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku. Opowieści o grach sportowych starożytnego Bliskiego Wschodu, starogreckich igrzyskach olimpijskich, wpływie ludów stepowych na rozwój sportu europejskiego, średniowiecznych grach piłkarskich czy powstaniu nowożytnego ruchu olimpijskiego, są tylko niektórymi z przytoczonych przez autora. Jest to historia żywa, pełna epizodów, przybliżająca najbardziej odległe dyscypliny sportowe, ale nie pomijająca także współczesnych problemów i zagadnień związanych ze sportem, jak doping, korupcja, igrzyska paraolimpijskie czy fenomen biegającego na protezach Oscara Pistoriusa. Treść książki urozmaicają barwne anegdoty, interesujące ilustracje oraz aneks z zestawieniami różnych zawodów sportowych.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44044Souter Nick - Ilustracje: przewodnik


To opracowanie światowych dokonań w dziedzinie ilustracji uwzględnia bardzo zróżnicowane dzieła graficzne, których autorami są czołowi twórcy tej dziedziny sztuki. Prezentujemy tu dzieła wielkich i tych pomniejszych ilustratorów książek i magazynów, autorów plakatów, ilustracji będących reportażami, satyrycznymi komentarzami na temat społeczeństwa i relacjami z podróży, prace malarzy uprawiających ilustrację, a także artystów reprezentujących kulturę popularną.
[cyt. www.lubimyczytac.p]

 

Sygn. Podr. GrafikaCieński Andrzej - Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta


Postanowiłem zacząć od życiorysu poety. Nie będzie to łatwe, bo zbyt wiele jest luk materiałowych, aby można było pisać "od końca do końca". Herbert był otwarty, a zarazem bardzo skryty (cecha Lwowian), aby można wierzyć w to, co się o nim wie. Dalsza część, zasadniczo ułożona chronologicznie, być może rozczaruje czytelnika. Ma bowiem pokazać Herberta i jego wiersze takimi, jakimi mnie udało się je zobaczyć
[cyt. Wstęp]

 

Sygn. 44046