<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Grudzień 2012


Nowości Czytelni - grudzień 2012

 

 

Od Jane Austen do Iana McEwana: adaptacje literatury brytyjskiej

 

Tematem tomu jest literatura brytyjska. Oprócz tekstów o „Dumie i uprzedzeniu" i „Pokucie" Iana McEwana znalazły się w nim m.in. eseje o adaptacjach prozy Charlotte Brontë, Virginii Woolf, Agathy Christie, J.R.R. Tolkiena czy Kazuo Ishiguro, filmach Agnieszki Holland, Stephena Daldry’ego, Petera Jacksona i Jamesa Ivo.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn. Podr. Niezbędnik maturzysty

 


Per mulierem...: kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej

 

Zamieszczone w niniejszym tomie opracowania mają różnorodną tematykę, nakreśloną na szerokim tle chronologicznym, począwszy od średniowiecza aż po czasy nowożytne. Ich autorami są historycy reprezentujący ośrodki naukowe polskie i zagraniczne.
[cyt. www.ksiazki.wp.pl]

 

 

Sygn. 44005

 


Kaczorowski Aleksander - Praski elementarz

 

Pierwsza książka Aleksandra Kaczorowskiego jest zbiorem esejów, ale też w pewnym sensie książką przygodową. Opowiada o czeskich pisarzach XX wieku, o osobistych „spotkaniach” autora z ich utworami.
Zamieszczone w książce eseje ukazały się wcześniej w Gazecie Wyborczej.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.  44006


Pfeiffer Bogusław - Rex et Patria: temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia

 

Tematem książki jest zmiana zachodząca w ciągu XVIII stulecia w polskich wyobrażeniach politycznych. Tradycyjne sposoby myślenia o władcy, państwie i ojczyźnie, skupione wokół idei króla-pomazańca i rytuałów elekcyjnych ujawniają swoją anachroniczność w zetknięciu z nową sytuacją Rzeczypospolitej i wzorami płynącymi z Zachodu. Autor obserwuje dzieła sztuki i teksty literackie powstające za panowania Wettynów, Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego i ukazuje stopniową wymianę form i figur związanych z symboliką władzy i narodu.
[cyt.  www.poczytaj.pl]

Sygn.  44007


Siwiec Magdalena- Romantyczne koncepcje poezji: poeta i muza - relacja w stanie kryzysu: Alfred de Musset i Juliusz Słowacki

 

Książka stanowi propozycję odczytania wybranych utworów jako świadectwa dokonującego się w romantyzmie, charakterystycznego dla nowoczesności, kryzysu poezji. Jest on przedstawiony na przykładzie naznaczonego „lękiem przed wpływem" stosunku poety do źródła jego inspiracji i zarazem do tradycji reprezentowanych przez figurę Muzy.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44008


Sikorski Czesław - Stereotypy samobójcze: kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji

 

Przesłaniem książki jest określenie stereotypów kulturowych utrudniających przystosowanie do warunków epoki cywilizacji informacyjnej zarówno w życiu społecznym, jak i w organizacji. Główną wadą tych stereotypów jest pobudzanie agresji w stosunkach społecznych, której rozmaite przejawy deformują funkcjonowanie demokracji liberalnej i organizacji sieciowych. Przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom polega na upowszechnianiu wzorów kultury liberalnej. W książce przedstawiono argumenty przemawiające za wypieraniem kultur restrykcyjnych przez kultury liberalne.
[cyt. www.ksiegarnia.difin.pl]

Sygn. 44009


Studio Ghibli: miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa

 

Książka ta ukazuje fenomen, jakim jest japoński film animowany, posługując się przykładem twórczości Studia Ghibli. Autorzy analizują kolejno produkcje studia, zwracając uwagę na zawarte w nich motywy, przesłanie, koncepcję, inspiracje - rodzime i zachodnie - oraz filozofię. Podkreślają szerokie spektrum tematyczne filmów oraz kunszt związany z samą techniką animacji. To niezwykle cenne źródło wiedzy dla badaczy współczesnej kultury popularnej, filmoznawców, ale również i dla wielbicieli japońskiej animacji
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44010


Brecht Bertolt - Ten cały Brecht: przekłady i szkice

 

Wiersze i songi Bertolta Brechta w wyborze i przekładach znakomitych tłumaczy: Jacka St. Burasa, Jakuba Ekiera, Andrzeja Kopackiego i Piotra Sommera, którzy włączyli do książki swoje szkice o poecie. Tego całego Brechta można czytać jak wielowątkową partyturę rozpisaną na cztery głosy. To pierwszy od ponad dwudziestu lat zbiór wierszy Brechta po polsku: Brecht oglądany z różnych perspektyw i usłyszany na nowo.  
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44011


Węgrzyn Iwona - W świecie powieści Henryka Rzewuskiego

 

Henryk Rzewuski (1791-1866), pisarz, publicysta, filozof i moralista, jest powszechnie uznawany za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci literatury polskiej XIX wieku. Jego pisarską ścieżkę znaczą skrajne emocje, jakie wzbudzał wśród swych współczesnych. Entuzjastycznie witany w 1839 roku jako autor Pamiątek Soplicy, z literackiej sceny schodził przeklinany za zdradę narodową i utwory, w których nie wahał się głośno mówić, że Polska już umarła.  Henryk Rzewuski jest postacią „niewygodną" - nie pasuje do swej współczesności, ale też nie mieści się w naszych wyobrażeniach o patriotyzmie dziewiętnastowiecznej szlachty polskiej ani w naszej wizji literatury polskiej okresu zaborów.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44012


Wiroński Piotr - Wbrew, pomimo i dlatego: analiza twórczości Jacka Kaczmarskiego

 

Piotr Wiroński - filolog polonista, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek i artykułów z zakresu edukacji i szkoleń. Od lat interesuje się twórczością Jacka Kaczmarskiego.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44013


Babilas Dorota - Wiktoria znaczy zwycięstwo: kulturowe oblicza brytyjskiej królowej

 

Publikacja prezentująca kulturowe oblicza brytyjskiej królowej Wiktorii, najdłużej panującej w dziejach Anglii władczyni, ikony idei brytyjskiego imperializmu i kolonializmu, a także historię społeczną epoki, pokazująca jej rozkwit i zmierzch oraz bohaterów masowej wyobraźni, jakie ona "wyprodukowała" i na trwale wpisała w dzieje świata. Nie jest to praca historyczna w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale bardziej "historia antropologiczna" skupiona na wybranych zagadnieniach.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44014


Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim

 

Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim to opracowanie zawierające opis ponad tysiąca zapożyczeń z języka francuskiego w polszczyźnie. Informacje dotyczące wyrazu polskiego oraz etymologii i historii wyrazu francuskiego przedstawiono w formie słownikowego artykułu hasłowego. W suplemencie załączono wybór kilkudziesięciu francuskich wyrazów i wyrażeń funkcjonujących we współczesnym języku polskim, wraz z komentarzem. Praca opatrzona jest obszernym wstępem i bibliografią.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44015


Majewski Jerzy Stanisław - Warszawa nieodbudowana: żydowski Muranów i okolice

 

Warszawa przed 1939 r. była światową stolicą języka jidysz. Dzielnica żydowska zajmowała blisko jedną piątą miasta, rozciągając się od okolic Prostej, Zielnej, Pańskiej po Powązki. Popularnie nazywano ją dzielnicą północną lub Nalewkami. Żydzi mieszkali też w innych rejonach stolicy, stanowiąc większość ludności na wielu ulicach starej i nowej Pragi, Pelcowizny, Powiśla. Dziś na dzieje Żydów warszawskich patrzymy z perspektywy Holocaustu. Niemcy wymordowali ponad 300 tys. żydowskich obywateli Warszawy. Tworzoną przez kilka pokoleń spuściznę materialną rozgrabili lub zniszczyli.
[cyt. www.wysylkowa.pl]

Sygn.  Podr. 94(438) Warszawa. Dzielnice


Bukraba-Rylska Izabella - Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi: wybór artykułów z lat 1987-2002

 

Teksty zawarte w niniejszym tomie to wybór prac pisanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wszystkie one mieszczą się w obrębie socjologicznej refleksji nad kulturą wsi.
[cyt. Wstęp]


Sygn. 44017


Polska wieś w społecznej świadomości: wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie

 

Socjologowie i badacze kultury pozostają zgodni w swych diagnozach, kiedy określają społeczeństwo polskie jako społeczeństwo chłopskie, i to nie tylko ze względu na charakterystyki demograficzne czy ekonomiczne, ale przede wszystkim etosowe.
[cyt. Wstęp]

 

Sygn. 44018


Bukraba-Rylska Izabella - Socjologiczne tematy, socjologiczne interpretacje: wybór artykułów z lat 2009-2010

 

Publikacja […] to wybór dziewięciu artykułów spośród tekstów przygotowanych do wydania lub już opublikowanych w latach 2009-2010. Są wśród nich referaty i wystąpienia konferencyjne, opracowania przeznaczone do książek zbiorowych oraz recenzje.
[cyt. Wstęp]


Sygn. 44019


Bukraba-Rylska Izabella - Na temat wsi i socjologii wsi: pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim

 

Teksty zamieszczone w tej książce dotyczą współczesnego dyskursu na temat wsi w dwu jego odmianach: wiejsko-plebejskiej, właściwej większości społeczeństwa i miejsko-inteligenckiej, w istocie marginalnej, ale za to zajmującej eksponowane miejsce w debacie publicznej.
[cyt.  Wstęp]


Sygn. 44020


Ostatnie dni Uniwersytetu Stefana Batorego: świadectwo dokumentalne

 

Niniejsza publikacja ma dwojaki charakter. W stosunku do ogromnego grona odbiorców stanowić będzie ona pierwsze źródło informacji o mało znanym i niezbyt szeroko analizowanym dotychczas wydarzeniu z dziejów nauki polskiej. Pozostali czytelnicy, zaznajomieni z opisywaną tematyką, dzięki niej będą mieli możliwość przypomnieć sobie i uzmysłowić jego wagę. To świadectwo dokumentalne mówiące o tym, jak w 1939 roku zakończyła byt jedna z najlepszych polskich uczelni – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Zbiór zawiera dokumenty i materiały mówiące o posunięciach władz litewskich, a także obrazujące wielorakie starania społeczności akademickiej, podejmowane w tej szczególnej sytuacji. Publikowane są również – w myśl zasady audiatur et altera pars, czyli aby dać głos i drugiej stronie – dokumenty litewskie.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44022


Krawczyk Anna - Hobbes i Locke: dwoiste oblicze liberalizmu

 

Tradycja myśli liberalnej głęboko wniknęła w strukturę życia współczesnego świata i niejednokrotnie stanowiła przedmiot rozważań naukowych. Nadal jednak faktycznie wyodrębnienie i zdefiniowanie liberalizmu należy do zadań najtrudniejszych. Myśl liberalna nie stanowiła bowiem nigdy zamkniętego i odrębnego kręgu idei i wyobrażeń, a co najwyżej sumę różnorodnych i przypadkowych tendencji, osadzonych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych.
[cyt. Okładka]

Sygn.  44025


Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 1

 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nas, aktorów tych zmian, stałych obserwacji i poszukiwań. Świat nauki tworzy nowe paradygmaty, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnie zachodzących procesów i próbując zarysować nowe kierunki rozwoju. Niniejsza publikacja – pierwszy z dwóch tomów dedykowanych różnym dyscyplinom nauk o polityce – to próba zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego krajobrazu politycznego, społecznego, gospodarczego i medialnego. Interdyscyplinarność tej pozycji to efekt zacierających się granic pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych.
[cyt. Okładka]

Sygn.  44026 T. 1


Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 2

 

Współczesne nauki o polityce to dyscyplina naukowa, w obrębie dziedziny nauk społecznych, o ukształtowanych paradygmatach badawczych oraz warsztacie metodologicznym. Choć jej podstawowym celem jest przedstawianie zagadnień związanych z podstawowymi kategoriami politologicznymi, nurtami badawczymi, instytucjami i zjawiskami politycznymi, to ma ona również
za zadanie wskazywać praktyczne możliwości ich zastosowania. Niniejsza publikacja, w założeniu, stanowić ma próbę szerszego spojrzenia – wyjścia poza klasyczne paradygmaty badawcze.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44026 T. 2


Lewandowski Wojciech - Wolność i samotność: myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu

 

Wolność i samotność… to pierwsza na polskim rynku publikacja podsumowująca najważniejsze aspekty myśli i działalności amerykańskich transcendentalistów. Zgłębia jedno z podstawowych źródeł współczesnej amerykańskiej tożsamości. Prezentuje zarówno wątki uniwersalne w humanistyce, jak rozwój duchowy czy potrzeba wolności, jak i te szczególnie aktualne w ostatnich latach, jak nieposłuszeństwo, ekologia, sprzeciw wobec uniformizacji. Czytelnik odnajdzie w myśli dziewiętnastowiecznego transcendentalizmu jedno z istotnych źródeł popularnych dziś metod pracy nad rozwojem człowieka, jak terapia, szkolenia, coaching, medytacja.
[cyt. Z recenzji prof. K. Pielińskiego ]

Sygn. 44028


Smalec Łukasz - Dwie wojny z Irakiem: źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki

 

Realizm i idealizm, dwie szkoły, które rywalizują ze sobą o prymat w polityce zagranicznej USA, za sprawą kolejnych konfliktów z reżimem Sadama Husajna ponownie zostały ze sobą skonfrontowane. Dwie wojny z Irakiem stanowią klamry: rozpoczynającą i wieńczącą okres, w którym dominacja amerykańska była niemal powszechnie akceptowana. Oba konflikty unaoczniły, że akceptacja przywództwa USA nie jest dana a priori, a jest uzależniona od konkretnych poczynań amerykańskich.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 44029


Zamęcki Łukasz - Społeczne podstawy ładu politycznego

 

Celem pracy jest próba uchwycenia złożoności społecznych podstaw ładu politycznego. Jej zamierzeniem jest wskazanie większości elementów życia społecznego warunkujących ład polityczny. Praca adresowana jest do adeptów politologii, w szczególności studentów drugiego stopnia i słuchaczy studiów podyplomowych po innym kierunku podstawowym.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44030