<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Listopad 2012


Nowości Czytelni - listopad 2012

 

 

Adaptacje literatury amerykańskiej

 

Najważniejszym aspektem zaprezentowanych w tomie artykułów jest analiza wzajemnego przenikania się literatury i filmu oraz różnorodnych strategii adaptacyjnych, a także uwspółcześniających i przenoszących w nowy kontekst znaczeniowy interpretacji, które odsłaniają na równym poziomie bogactwo świata literatury i kina. Adaptacje literatury amerykańskiej to książka przeznaczona nie tylko dla znawców literatury i filmu, ale także dla kinomanów i miłośników literatury.
[cyt.  www.ekrany.org.pl]

Sygn. Podr. Niezbędnik maturzysty


Kłobukowski Miłosz - Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu

 

Prezentowana praca podejmuje obecny w polskim literaturoznawstwie temat ofiary, będący jednym z najważniejszych dla wyobraźni twórców dziewiętnastowiecznych. Nigdy wcześniej jednak fenomen ten nie został zanalizowany z tak różnorodnych punktów widzenia, obejmujących jego ontologię, etiologię, antropologię czy teleologię. Monografia Kłobukowskiego stanowi próbę zastosowania narzędzi szeroko rozumianej antropologii literatury do udzielenia odpowiedzi na pytanie o niezwykłą popularność i istotność zagadnienia ofiary w literaturze romantycznej, będącej ważną i ciągle żywotną częścią polskiej kultury.
[cyt. www.wydawnictwoumk.pl]

Sygn. 43989


Safouan Moustapha - Cztery lekcje psychoanalizy: metoda Lacana

 

Niniejsza książka powstała na podstawie wykładów wygłoszonych przez światowej sławy psychoanalityka i przedstawiciela pierwszego pokolenia lacanistów - Moustafę Safouana - w San Francisco w 2001 roku. Czytelnik znajdzie tutaj przede wszystkim objaśnienia najważniejszych koncepcji, które składają się na psychoanalizę Lacanowską. Safouan omawia je, posługując się teorią Freuda, i to zarówno jako kontekstem pozytywnym - gdyż wskazuje na to, co łączy oba modele psychoanalizy - jak i kontekstem negatywnym, gdy punktem wyjścia rozważań stają się sprzeczności w myśli ojca psychoanalizy.
[cyt. www.matras.pl]

Sygn. 43990


Hobson Wendy - E-maile, listy, pisma: pisanie tekstów na komputerze

 

Osoby, które dorastały w czasach wiecznych piór, maszyn do pisania i kalek często nieufnie i z dużym dystansem odnoszą się do nowych technologii. Obawiają się, czy poradzą sobie z obsługą komputera albo programami, które wydają się być skomplikowane i trudne do opanowania. Całkiem niesłusznie. Nowoczesne aplikacje do edycji tekstu są proste w obsłudze a korzystanie z nich nie tylko usprawnia pracę, ale czyni ją przyjemną i kreatywną. Koniec ze skreśleniami, przepisywaniem listów i korzystaniem z korektora, gdy się pomylisz, lub zmienisz zdanie. Koniec z mozolną kaligrafią i bibułą do atramentu.
[cyt. www.gandalf.pl]

Sygn. 43991


Tomasik Krzysztof - Gejerel: mniejszości seksualne w PRL-u

 

Czy Andrzej Wajda zamierzał zrobić film o homomiłosnej akcji pod Arsenałem? Kim był brat „Wampira z Zagłębia” i jaki miał wpływ na przebieg słynnego procesu z lat 70? Dlaczego tak mało wciąż wiemy o akcji „Hiacynt”? Gdzie są „różowe teczki”? Dlaczego Barbara Skarga bała się lesbijek? Jak warszawska „Kultura” żartowała z HIV? Do czego klucz kryją powieści sensacyjne z serii „Jamnik”?
Książka Krzysztofa Tomasika to kopalnia wiedzy na temat homoseksualizmu w PRL i konstruowanych wokół niego opowieści. Autor wertuje reportaże, zapomnianą literaturę, akta spraw sądowych, wypowiedzi autorytetów i polityków, pamiętniki i listy. Śledzi ów niezbadany dotychczas dyskurs i daje nam wgląd w sprawy, o których nie pisali literaturoznawcy, historycy ani badaczki kultury.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 43992


Witkowski Grzegorz K. – Grunt to bunt: rozmowy o Jarocinie, T. 1


Jaki był kiedyś Festiwal w Jarocinie? Wszystko na ten temat znajdziecie w tej książce. Jest to pierwsze tak obszerne wydawnictwo dotyczące tego najbardziej legendarnego polskiego festiwalu rockowego. Materiał zbierany był przy okazji wywiadów dla miesięcznika Tylko Rock i Teraz Rock. Prawie trzysta osób opowiedziało autorowi o swoich przeżyciach. Wybór najciekawszych fragmentów rozmów gwarantuje ciekawą lekturę.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 43993


Witkowski Grzegorz K. - Grunt to bunt: rozmowy o Jarocinie,   T. 2

 

Ta książka jest trochę jak festiwale jarocińskie. Różnorodna i nieprzewidywalna. Druga część wyboru najciekawszych rozmów z ludźmi związanymi z legendarnym polskim festiwalem rockowym. Na książkę składa się 65 wywiadów z artystami, organizatorami, pracownikami służb porządkowych, milicji i SB oraz zwykłymi widzami. Poza rozmowami w tomie drugim znajduje się ponad 200 zdjęć, w większości dotychczas niepublikowanych.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

Sygn. 43994


Jawne i ukryte w literaturze i kulturze

 

Tom poświęcony pamięci profesora Janusza Maciejewskiego, wieloletniego redaktora naczelnego pisma. Zebrane w tomie teksty oscylują wokół "jawnego i ukrytego w literaturze i kulturze", ich wzajemnych relacji i konsekwencji odkodowania tego, co ukryte. Wspomnianą opozycję śledzimy na przykładzie tekstów staropolskich, oświeceniowych, powieści XIX-wiecznej, czy też dokonań współczesnych, m.in poezji BruLionu, prozy Andrzeja Stasiuka, literatury komiksowej i science fiction.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 43995


Giedroyc Jerzy, Miłosz Czesław – Listy 1973-2000

 

Trzeci tom korespondencji Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem obejmuje listy z ostatniego ćwierćwiecza ich znajomości aż do śmierci redaktora i jest świadectwem trudnej przyjaźni dwóch wielkich indywidualności. Jak w poprzednich tomach, znajdujemy tu komentarze i opinie o bieżących wydarzeniach politycznych i literackich, a także rozważania ogólniejsze - na tle wielkich przemian w Polsce i na świecie.
[cyt. www.ksiazki.wp.pl]

Sygn. 43996


Ludność żydowska w Warszawie w latach 1939-1943: życie - walka - zagłada1973-2000

 

Pierwszy tak obszerny zbiór dokumentów, wytworzonych przez powstałą na polecenie Niemców Radę Żydowską (Judenrat), z przewodniczącym Adamem Czerniakowem na czele, oraz przez okupacyjnego komisarza ds. dzielnicy żydowskiej Heinza Auerswalda. Raporty, memoriały, elaboraty i urzędowa korespondencja oraz zestawienia statystyczne ukazują tragedię ginącego narodu z perspektywy aparatu biurokratycznego okupanta oraz żydowskich władz getta, uwikłanych w — skazaną z góry na niepowodzenie — grę z Niemcami, grę pozornie uległej współpracy i opóźniania zagłady.
[cyt. targi.krakow.pl]

Sygn. 43997


Burzyńska Anna R. – Maska twarzy: twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka

 

Przezwyciężeniu „własnej niewidzialności" służą w twórczości Grochowiaka rozmaite strategie: na poziomie konstrukcji - rozszczepianie podmiotu lirycznego na persony oraz przybieranie ról i masek; na poziomie treści - obecny w wielu miejscach motyw lustra czy (auto)portretowania, figura rozbioru anatomicznego - sekcji, rozmaite wątki erotyczne, postaci sobowtórów; wreszcie tematyzowanie dramatu i teatru.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 43998


Stępień Marian - Między literaturą a polityką: rozprawy i szkice z życia literackiego XX wieku

 

Książce przyświeca motto z wiersza Wisławy Szymborskiej: "Jesteśmy dziećmi epoki. Epoka jest polityczna". Autor przedstawia różne zależności, powikłania i uwikłania zachodzące w przestrzeni miedzy pisarzem i jego twórczością a sferą polityki w latach Polski Niepodległej (1918-1939), podczas wojny i w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
[cyt. www.gigant.com.pl]

Sygn. 43999


Kamińska Magdalena - Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze Internetu

 

W książce "Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu" Magdalena Kamińska stawia przenikliwe pytania o kształt współczesnej kultury Internetu i formułuje niezwykle barwne i cenne poznawczo odpowiedzi. Badaczka analizuje zróżnicowane praktyki kulturowe i społeczne, które współtworzą otaczający nas pejzaż medialny. Cyberplotka, portale aukcyjne, slangi internetowe, cyberkościoły czy fanfikcja to tylko kilka spośród opisanych zjawisk, które stały się już elementami naszej codzienności.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.  44000


Tabloidy: język, wartości, obraz świata

 

Kolejny, 4. numer czasopisma Oblicza Komunikacji poświęcony jest w całości mediom tabloidowym. Autorzy artykułów skupiają się zarówno na języku polskich tabloidów, jak i na zawartym w nich systemie wartości. Omawiają też tabloidowy obraz świata oraz typowe dla tej prasy strategie i konwencje komunikacyjne.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44001


Od Boccaccia do Tabucchiego: adaptacje literatury włoskiej

 

Seria publikacji Literatura na ekranie to prezentacja dorobku polskiego filmoznawstwa w dziedzinie badań adaptacji filmowych literatury. Zawarte w książkach teksty są analizą możliwych metod wykorzystania dzieł literackich w filmie, a także przedstawiają historię związku literatury z filmem. W zamieszczanych w kolejnych tomach esejach są prezentowane wybrane adaptacje powieści należących do określonego kręgu językowego, bądź do kanonu danej literatury narodowej. Kolejny tom poświęcony został literaturze włoskiej. Znalazły się w nim eseje o adaptacjach prozy Boccaccia, Callodiego, Buzzatiego, Moravii, Tabucchiego i in., o filmach m.in. Pasoliniego, Felliniego, Antonioniego, De Siki i Viscontiego.
[cyt. www.gandalf.pl]

Sygn. Podr. Niezbędnik maturzysty


Od Cervantesa do Pereza-Reverte'a: adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej

 

Pierwszy  tom serii  Literatura na ekranie  poświęcony został literaturze hiszpańskojęzycznej. Oprócz tekstów o Don Kichocie i Klubie Dumas Pereza-Reverte'a znalazły się w nim m.in. eseje o adaptacjach prozy Blasca Ibáñeza, Unamuno, Borgesa czy Marqueza, filmach Wellesa, Saury, Polańskiego i Bertolucciego. "
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. Podr. Niezbędnik maturzysty