<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Październik 2012


Nowości Czytelni - październik 2012

 

 


Schirmer Marcin K. - Arystokracja: polskie rody

 

Książka Marcina Schirmera podejmuje temat, który nie wywołuje już takich emocji, jak we wcześniejszych pokoleniach. Polskie rody arystokratyczne opisuje zarówno w kontekście historii Polski jak i w formie case studiem, przedstawiających poszczególne rodziny magnackie, podkreślając ich pozycję wynikającą z wysokiego poziomu wykształcenia i kontaktów towarzyskich.
[cyt. Histmag.org]

Sygn. 43956


Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

 

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL odgrywały bardzo specyficzną rolę. Adresowane do kręgu polskiej inteligencji, stwarzały jej poczucie udziału w dyskusjach dotyczących polskiej kultury, ważnych problemów społecznych, ale już nie polityki. Ta ostatnia była zarezerwowana dla wybranych przedstawicieli narodu, którzy najlepiej mieli wiedzieć, jak reprezentować interesy Polaków. Czytelnik czerpał z tych pism informacje o planach i zamierzeniach władzy, ale nie był w stanie otrzymać pełnego obrazu ich realizacji, a przede wszystkim wzmianek o braku akceptacji społecznej dla tej polityki. Instytucja cenzury w pełni uzależniona od władzy czuwała nad tym, co powinno przedostać się do świadomości społecznej.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43957


Wróbel Szymon - Ćwiczenia z przyjaźni

 

Ćwiczenia z przyjaźni to nade wszystko ćwiczenia z interpretacji. Interpretacja dokonuje się tu w trzech kontekstach: literatury, filozofii i sztuki. Autor, podążając m.in. za Jacques’em Derridą i Maurice’em Blanchotem, twierdzi, że jedyną dostępną dziś formą przyjaźni jest przyjaźń polemiczna, zapośredniczona przez słowa i lektury. Angażując się w praktykę czytania, oddajemy szacunek słowom wypowiedzianym przez kogoś innego.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.  43958


Barbasiewicz Maria - Dobre maniery w przedwojennej Polsce: savoir-vivre, zasady, gafy

 

Dobre maniery to klucz do sukcesu towarzyskiego, udanych relacji biznesowych i społecznych. Autorka przygląda się formom towarzyskim obowiązującym w dwudziestoleciu międzywojennym w różnych środowiskach. Zagląda do salonów, dworów ziemiańskich, a także do mieszczańskich domów i miejsc pracy. Analizuje też szczególne grupy zawodowe, jak wojskowi. Zajmuje się kulturą stołu oraz różnymi sytuacjami życiowymi podlegającymi zasadom savoir-vivre'u, jak chrzciny, śluby i pogrzeby, spotkania towarzyskie i rodzinne oraz wizyty oficjalne i prywatne. Tekst ubarwiają cytaty z pamiętników i wspomnień, literatury pięknej, ówczesnej prasy, a także opisy zachowań towarzyskich preferowane przez autorów poradników i kodeksów savoir-vivre'u. Całości towarzyszą starannie dobrane ilustracje archiwalne.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.  43959


Stachurski Edward - Dowcipy językowe z dawnych czasów: od Powstania Styczniowego do II Wojny Światowej

 

Pierwszym celem opracowania monograficznego jest przedstawienie efektów analizy wybranego rodzaju polskiego dowcipu językowego z blisko 80-letniego okresu - humorystycznych tekstów mających kształt krótkich dialogów lub monologów, zwanych potocznie "kawałami". Drugi cel to usystematyzowana prezentacja wielu wciąż jeszcze aktualnych takich dowcipnych tekstów, opublikowanych w czasopismach humorystycznych i satyrycznych wychodzących w drugiej  połowie XIX w. i w pierwszych czterech dekadach XX w.
[cyt. www.matras.pl]

Sygn. 43960


Jadzińska Monika - "Duże dzieło sztuki": sztuka instalacji: autentyzm, zachowanie, konserwacja

 

Sztuka współczesna jest świadectwem kreatywności, różnorodności i dynamiki naszych czasów. Chociażby dlatego powinniśmy ją zachować. Ale jak? Dzieło przestało być jedynie fizycznym „obiektem”, stało się hybrydą znaczeń, relacji i procesów, przekraczając utarte reguły. Przewartościowaniu uległy też kwestie autorstwa, reprodukcyjności i trwałości. Teoria i praktyka konserwatorska, wypracowywane na potrzeby sztuki dawnej, są niewystarczające. Najbardziej radykalną sztuką, której to dotyczy, jest sztuka instalacji – owo tytułowe „duże dzieło sztuki”.
[cyt. www.empik.com.pl]

Sygn. 43961


Wojnicka Joanna - Dzieci XX Zjazdu: film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968

 

Przedstawiana czytelnikowi książka nie jest klasyczną rozprawą historyczno-filmową. Nie opisuje dziejów sowieckiego filmu poprzez daty, biografie twórców, premiery pokazywane w porządku chronologicznym, lecz przede wszystkim uwzględnia jego polityczny i kulturowy kontekst. Kino odwilżowe jest wdzięcznym materiałem do tego rodzaju badań. Było poddane ideologicznemu ciśnieniu, obracało się w kręgu wysłużonych sowieckich mitów. Jednocześnie starało się te mity ożywić, czasem zrewidować, często stawiać pytania, których  wcześniej nie stawiano - o wartość tych mitów i ich żywotność,  artyści próbowali przywracać im powagę, a nawet tragizm.
[cyt. www.universitas.com.pl]

Sygn. 43962


Primoratz Igor - Filozofia seksu

 

Filozofia seksu to swoisty przegląd najważniejszych aspektów seksualności w świetle etycznych problemów, wyborów i konsekwencji. Autor przywołuje te sprawy, które wzbudzają kontrowersje, są omawiane w prasie, prowadzą do publicznych dyskusji. Przygląda się po kolei relacji między seksem a innymi sferami ludzkiego życia: miłością, prokreacją, językiem, przyjemnością, potrzebą buntu itd.
[cyt. www.merlin.pl]

 

Sygn. 43963


Jarniewicz Jerzy - Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim

 

Jerzy Jarniewicz, uznany tłumacz i literaturoznawca, z ogromną erudycją przybliża czytelnikom problemy związane z przekładem literackim, zwłaszcza z języka angielskiego. Zaczyna od rozważań nad zmieniającym się na przestrzeni historii literatury statusem tłumacza
i podstawowymi typami tłumaczy. Następnie omawia stereotyp poetyckości w polskich przekładach poezji, poetykę nadmiaru, czyli dodawanie rzeczy nieobecnych w oryginale, oraz problemy z rodzajem gramatycznym i oddaniem oryginalnego tytułu.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43964


Mackiewicz Stanisław - Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939

 

Jak istnieją prawa ekonomiczne, jak istnieje prawo popytu i podaży, tak istnieje prawo rządzące polityką polską. Znaczenie polityczne Polski jest funkcją stosunków rosyjsko-niemieckich. Z chwilą, kiedy te stosunki są złe, znaczenie Polski urasta, Polska odzyskuje polityczną samodzielność. Kiedy stosunki rosyjsko-niemieckie naprawiają się, samodzielność polityki polskiej pada. W chwili niemiecko-rosyjskiej politycznej jedności działania – niepodległość Polski zamiera.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43965


Oramus Dominika – Imiona Boga: motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku

 

Imiona Boga to w polskiej krytyce literackiej pionierska praca na temat motywów religijnych w anglojęzycznej fantastyce drugiej połowy minionego wieku. Fikcyjne religie, samozwańczy mesjasze, planety, gdzie nie dokonało się odkupienie, nasze obowiązki misyjne wobec kosmitów, scenariusze końca świata, to tylko niektóre tematy pozostające w kręgu zainteresowań autorki.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 43966


Miczka Tadeusz - Kino włoskie

 

Włoskie filmy wyznaczały nowe kierunki rozwoju kina od początków jego istnienia. Wielkie historyczne widowiska z początku wieku pokazały, że kino ma nieograniczone możliwości kreacyjne. Powojenny neorealizm udowodnił, że filmowe dramaty rozgrywają się także wśród zwykłych ludzi. Dzięki filmom Felliniego, Antonioniego czy Viscontiego kino stało się sztuką ukazującą najważniejsze problemy społeczne, artystyczne i polityczne. Kontrowersyjne obrazy Pasoliniego, Bertolucciego czy Ferreriego przełamywały kolejne obyczajowe tabu i zgłębiały zakamarki ludzkiej świadomości. Dzisiaj uznanie publiczności i krytyków zdobywają filmy takich twórców jak Tornatore, Benigni czy Moretti. Włoskie kino to jednak nie tylko arcydzieła i wybitni twórcy. Tadeusz Miczka przygląda się także filmom faszystowskim, spaghetti westernom, popularnym komediom, filmom erotycznym i zwykłym filmowym kiczom, budując pełen portret wielkiego kina tworzonego 10 000  km od Hollywood.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

Sygn. 43967


Morreale Sherwyn P., Spitzberg Brian H., Barge J. Kevin. - Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności

 

Książka wybitnych specjalistów w obszarze skutecznego komunikowania się. Przedstawia podstawowe zasady komunikacji, a także główne zagrożenia w różnych sytuacjach i sposoby przeciwstawiania się im. Pokazuje, jak wiedza, motywacja i umiejętności wpływają na nasze zdolności komunikacyjne; przedstawia podstawowe zasady komunikacji oraz uczy, jak z nich korzystać w celu skuteczniejszego komunikowania się z innymi; omawia główne wyzwania i zagrożenia w różnych sytuacjach komunikacyjnych i wskazuje, jak pokonać trudności w tym zakresie, aby osiągnąć osobisty i zawodowy sukces.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.  43968


Mandal Eugenia - Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach

 

Książka jest psychologiczną analizą zjawiska władzy, wywierania wpływu społecznego i manipulacji w bliskich związkach. Autorka wykorzystała w niej rzetelne wyniki swoich wieloletnich badań. Praca pokazuje psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy oraz jej rodzaje i sygnały. Wyjaśnia fenomen władzy w bliskich związkach, omawia oblicza i typologie miłości oraz inne problemy takie jak: szantaż emocjonalny,  gry małżeńskie, przemoc w rodzinie, zespół maltretowanej żony/męża, uzależnienie w małżeństwie, władza i autonomia w miłości.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43969


Czeremski Maciej, Sadowski Jakub - Mit i utopia

 

Książka stanowi próbę systemowego opisu relacji pomiędzy mitem i utopią. Maciej Czeremski i Jakub Sadowski wprowadzają takie kategorie opisu, które pozwalają na spójne zdefiniowanie obu terminów przez ich odniesienie do struktur kultury. Kategorią pozwalającą na jednoczesną redefinicję mitu i utopii jest transfiguracja, czyli proces przekształcenia schematów wiedzy w reprezentacje fikcyjne służące powstaniu światopoglądu.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43970


Nietzsche Friedrich - Nachlass: pisma z lat 1884-1885

 

Lektura tekstów Friedricha Nietzschego jest doświadczeniem trudniejszym i bardziej osobistym niż obcowanie z myślą jakiegokolwiek innego filozofa. Nie chodzi tu o skomplikowany język - wręcz przeciwnie, łatwo zrozumieć poszczególne zdania, nie ma naukowego żargonu ani metafor nie do rozszyfrowania. Nieprzypadkowo jednak wokół nietzscheańskich koncepcji narosło tyle nieporozumień. Każdy musi więc zobaczyć na własne oczy, kim jest Nietzsche.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn. 43971


Lakoff George - Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę: obowiązkowa lektura dla myślących postępowo

 

„Obowiązkowa lektura dla myślących postępowo” – ogłasza wydawca książki George’a Lakoffa pt. Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. […] Jej autor to profesor językoznawstwa i nauk o poznaniu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Nie mamy jednak do czynienia z napisaną hermetycznym językiem rozprawą naukową. Wydana podczas wyborów prezydenckich w USA w 2004 roku książeczka Lakoffa była odpowiedzią na polityczną hegemonię prawicy i swoistym poradnikiem dla zagubionych Demokratów. Choć książka jest mocno osadzona w amerykańskich realiach, to powinna być inspirująca także dla polskich czytelniczek i czytelników.
[cyt.  www.syska.salon24.pl]


Sygn. 43972


Critchley Simon - O humorze

 

Simon Critchley wcześnie stał się gwiazdą brytyjskiej filozofii, ekspertem od filozofii kontynentalnej. Toteż jego rozprawka o humorze sięga do filozofii egzystencjalnej i fenomenologii. Owszem, to nie jest śmieszne. Teoria humoru wszakże nie ma być zabawna. Może być za to lekka, a powinna być - przekonująca. I taka właśnie jest książka Critchleya. Autor buduje własną koncepcję natury śmiechu, wprowadza do gry odmienny z natury uśmiech i - mimo wszystko - przywołuje kilka dowcipów do opowiedzenia w dobrym towarzystwie. W swej próbie fenomenologii humoru rozważa jego sens społeczny, typy i tematykę (humor etniczny, ludzie a zwierzęta, człowiek-maszyna itd.). Śmiech, rzecz specyficznie ludzka, stanowi w jego opinii pewien krytyczny sposób samorozpoznania naszego bycia w świecie i drogę do jego naprawy.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 43973


Mrówka  Kazimierz - Parmenides: ścieżka prawdy

 

Dziedzictwo filozofii Parmenidesa zawiera się w niewielkim poemacie O naturze, którego tytuł został dodany w późniejszym czasie. Jeśli eleata rzeczywiście napisał tylko jedno małe dzieło (19 fragmentów zawiera w sumie 154 wersy w wydaniu Dielsa-Kranza), to śmiało można stwierdzić, że żadne inne tak niewielkie dzieło filozofa nie znaczyło tak wiele i nie doczekało się tylu komentarzy, czy to w formie wydań, czy zwłaszcza w wielu artykułach oraz niezliczonych odniesieniach filozoficznych. Uciekając się do języka współczesnej popkultury, można powiedzieć, że Parmenides jest „gwiazdą” historii filozofii, ale w odróżnieniu od efemerycznych gwiazd, które przemijają wraz ze zmiennymi falami mody, eleata jaśnieje wciąż niegasnącym blaskiem. W swym poemacie sam sobie wyrecytował nieśmiertelną sławę, na wzór starogreckich poetów – strażników pamięci o chwalebnych czynach herosów.
[cyt. Wstęp]

Sygn.  43974


Polska literatura wysoka i popularna 1864-1918: dialogi i inspiracje

 

Tom […] stanowi pokłosie konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w dn. 18-19 marca 2010 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej organizatorem był Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX  Wieku. W tomie zebrano dziewiętnaście tekstów, wśród których zdecydowaną większość stanowią prace najmłodszego pokolenia badaczy.
[cyt. Wstęp]

 

Sygn.  43975


Bergmann Olaf - "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi..." : karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej

 

Pierwsza monografia polskiej satyry ikonograficznej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Autor nie skupił się w niej wyłącznie na treściach poszczególnych karykatur - podjął się przeanalizowaniu tego zagadnienia w znacznie szerszych kontekstach. Dlatego oprócz dokładnego omówienia samych treści, komunikacyjnych kodów i dla historyków interesujących źródłowych informacji, które można wyczytać z rysunków, znajdziemy tu sporo informacji na temat metodologii ich badań, twórców i potencjalnych odbiorców tych przekazów, statystycznych proporcji prezentowanych w nich zagadnień i postaci, a także znajdujących się w tej specyficznej ikonografii stereotypów oraz kulturowo-artystycznych symboli
i motywów.
[cyt. www.wp.pl]

Sygn. 43976


Matkowska Ewa – Propaganda w NRD: media i literatura

 

Książka poświęcona jest systemowi propagandy w Niemczech Wschodnich (1945-1989). Prezentuje mechanizmy funkcjonowania propagandy jako jednego z filarów państwa totalitarnego. Praca jest kontynuacją poprzedniej książki autorki System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb (Kraków 2003). Propaganda w NRD. Media i literatura opisuje tematy, instytucje i wybrane kampanie propagandowe, opierając się na materiale archiwalnym mediów, instytucji partyjnych, państwowych i służby bezpieczeństwa.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43977


Chrabonszczewski Maciej - Prywatność: teoria i praktyka

 

Podjęte w pracy badanie fenomenu prywatności zostało skierowane na analizę kategorii konstytuujących to zjawisko oraz na rekonstrukcję dylematów prywatności w dziedzinach mających kluczowe znaczenie dla współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Takie założenie badawcze wyznaczyło ramową strukturę pracy, na którą składają się dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich  skoncentrowano się na teoretycznym oglądzie prywatności wyznaczonym przez podstawowe perspektywy filozoficzne. Drugą część poświęcono współczesnym uwarunkowaniom prywatności, w szczególności tym o charakterze socjologicznym.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43978


Adamowska Joanna - Różewicz i Herbert: aksjologiczne aspekty twórczości

 

Książka Joanny Adamowskiej ukazuje obydwu poetów jako twórców o podobnej „wrażliwości aksjologicznej”, którzy pomimo wszelkich różnic artystycznych i światopoglądowych stawiają w centrum swoich zainteresowań problematykę wartości. Interpretacje poszczególnych utworów ujawniają pełen powagi stosunek artystów do skomplikowanych zagadnień natury etycznej oraz ukazują zmagania Różewicza i Herberta z podobnymi kwestiami, takimi jak sens historii, antynomiczność wolności, odpowiedzialność za słowo, moralna ocena kulturowych wzorców męstwa, pamięć, współczucie, zło. Zakres intelektualnych poszukiwań poetów w zakresie wymienionych problemów zdecydował o kształcie niniejszej książki - Różewicz zostaje w niej ukazany jako czytelnik m.in. Pounda, Céline’a, Jüngera, Zweiga, Hölderlina, Heideggera, Jaspersa, Dostojewskiego, Kanta oraz Tołstoja, Herbert natomiast uchwycony został w dyskusji z Elzenbergiem, Swetoniuszem, Szczepańskim, Szekspirem, Régisem, Kropotkinem i - podobnie jak Różewicz – z Tołstojem.
[cyt. www.empik.com]

Sygn. 43979


Rytmy i kroki Afryki

 

Pierwsza na polskim rynku księgarskim książka z dziedziny antropologii i estetyki tańca afrykańskiego. Współautorami monografii są wybitni afrykaniści, badający taniec podczas badań terenowych
w Afryce. Książka bogato ilustrowana.
[cyt. www.selkar.pl]

 

 

Sygn. 43980

 


Somatotes: cielesność w ujęciu historycznym

 

Teksty prezentowane w niniejszym tomie ukazują ciało i cielesność w perspektywie historycznej. Autorzy, wybitni polscy badacze, podejmują tę problematykę z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych - historii, historii sztuki, archeologii i antropologii. Pojawia się zatem w tych studiach tak zagadnienie wyobrażeń o cielesności i jej pojmowania w różnych epokach historycznych, jak i problem przedstawienia ciała w sztuce czy stosunku do ciała w dyskursie różnych kultur. Nie ulega dla nikogo wątpliwości, że ciało jest od początku sztuki paleolitycznej po naszą epokę obiektem fascynującym twórców kultury, a przez to stale obecnym tak w przeżyciu jednostkowym, jak i w świadomości zbiorowej. Cielesność zaś jest równie ważna dla życia społecznego, jak i duchowość kształtująca zachowania i postawy zbiorowe.
[cyt. www.selkar.pl]

Sygn. 43981


Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej

 

Autorzy kolejnego tomu z serii Edukacja nauczycielska polonisty wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część rozważań poświęcają prezentacji konkretnych sposobów rozwijania kreatywności ucznia na lekcjach języka polskiego. Głos w tej książce został oddany także nauczycielom praktykom, dzielącym się swoim doświadczeniem w realizacji nauczycielskich i uczniowskich zespołowych projektów edukacyjnych w ramach kształcenia polonistycznego.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43982


Łoziński Jan, Łozińska Maja - W kurortach przedwojennej Polski: narty, dancing, brydż

 

Autorzy książki zabierają czytelników w podróż po tętniących życiem kurortach Drugiej Rzeczypospolitej. Uzupełnieniem pełnego anegdot i fragmentów wspomnień tekstu jest znakomity zbiór wcześniej niepublikowanych fotografii dokumentujących letnie i zimowe wojaże znanych polityków, między innymi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego, Józefa Becka, a także aktorów, sportowców i artystów, takich jak Adolf Dymsza, Hanka Ordonówna czy Witkacy.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43983


Łozińska Maja - W ziemiańskim dworze: codzienność, obyczaje, święta, zabawy

 

Życie codzienne polskiego ziemiaństwa, zarówno w XIX wieku, jak i w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej, niezmiennie było związane z przyrodą i cyklem zmieniających się pór roku. Toczyło się wokół prac rolniczych, w rytmie dorocznych świąt. Książka podporządkowuje się temu rytmowi. Niczym gospodarski kalendarz podzielona na cztery części - Zimę, Wiosnę, Lato i Jesień - opowiada o zajęciach mieszkańców dworu: o dbałości o dom, sprzęty, ziemię i zwierzęta,
o przygotowywaniu posiłków i zapasów na zimę, o obyczajach świątecznych, rozrywkach, wizytach gości, zjazdach familijnych i polowaniach. Tekstowi towarzyszy bogaty wybór archiwalnych zdjęć oraz malarstwo z epoki.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn.  43984


Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji

 

Na książkę składają się teksty zarówno młodych, początkujących, jak i doświadczonych badaczy, z których wyłania się wielostronny, a przy tym stosunkowo spójny obraz relacji między myślą i twórczością przedstawicieli polskiej emigracji po roku 1939 czy 1945 oraz ożywająca w nich tradycja ideowa i estetyczna emigracji romantycznej, dziewiętnastowiecznej.
[cyt. www.merlin.pl]
Sygn. 43985


Krupiński Piotr - Ciało, historia, kultura: pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu

 

„Książka Piotra Krupińskiego Ciało, historia, kultura stanowi przykład udanego połączenia eleganckiego stylu z rzetelnym warsztatem naukowym. Badacz pisze językiem niezwykle sugestywnym, bliskim niekiedy wywodowi eseistycznemu, nie rezygnując jednak
z przeprowadzenia skrupulatnej argumentacji naukowej. Owa jedność słowa i myśli dała znakomity rezultat.” - z recenzji prof. Sławomira Buryły
[cyt. www.lideria.pl]

Sygn. 43986


Nowe dwudziestolecie: szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009

 

„Tom niniejszy nie jest monografią literatury po 1989 roku, a jedynie zbiorem interpretacji dorobku poszczególnych twórców i omówieniem zagadnień ogólniejszych, tych, które autorzy książki uznali za ważne. Jest efektem konferencji, jaka odbyła się w Poznaniu w maju 2009 r.,
a jednocześnie dopełnieniem refleksji przedstawionych podczas konferencji – katowickiej (2007, z inicjatywy Krzysztofa Uniłowskiego, na temat życia literackiego) i w Szczecinie (2008, z inicjatywy Ingi Iwasiów, o ideach i ideologiach minionego dwudziestolecia). ” - Piotr Śliwiński
[cyt. www.wbp.poznan.pl]

Sygn. 43987