<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Marzec 2012


Nowości Czytelni - marzec 2012

 

 

Chwalba Andrzej -  Historia powszechna: 1989-2011


Autor, znany polski historyk, przedstawia nową syntezę dziejów świata w ostatnich dwóch dekadach. W części pierwszej ciekawie omawia zagadnienia cywilizacyjne dotyczące współczesnego człowieka, takie jak: problemy demograficzne i ekologiczne, zmiana klimatu, sytuacja mniejszości seksualnych, choroby cywilizacyjne i walka z AIDS, wszechobecność Internetu i nowych technologii, kultura konsumpcyjna, przestępczość zorganizowana oraz globalizacja gospodarki. W części drugiej barwnie przedstawia dzieje polityczne świata w latach 1989–2011, pokazuje m.in.: upadek komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, demontaż Związku Radzieckiego, wojnę w byłej Jugosławii, a także rozwój Unii Europejskiej.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43826Mrożek Sławomir - Dziennik. T. 2: 1970-1979


Pierwszy tom osobistych zapisków Mrożka był wydarzeniem 2010 roku, znalazł się w finale Nagrody Literackiej "Nike" i zdobył wyróżnienie czytelników. Na drugi tom złożyły się notatki z lat 1970-1979. Pisarz przebywa w tym czasie na emigracji - podróżuje po Europie, zwiedza USA, po raz pierwszy też zawita do Ameryki Południowej. I znów z pełną goryczy szczerością rozprawia się ze sobą i otaczającym go światem.
[cyt.  www.wyborcza.pl]

Sygn.  43387 T. 2


Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta - Dwa teatry: studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej


Książka to istne kompendium wiedzy na temat słuchowiska radiowego, poczynając od jego początków, a na dzisiejszej wiedzy kończąc. To doskonała monografia tematu, łącząca wzgląd historyczny z teoretycznym, uzgadniająca w wielu interpretacjach arkany warsztatowe sztuki radiowej z literaturoznawstwem. Profesjonalni medioznawcy i studenci dziennikarstwa znajdą wiele dociekliwych i kompetentnych analiz i interpretacji, z których wnioski odnieść będzie można nie tylko do medium radiowego.
[cyt. z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika]

Sygn. 43824


Markiewicz Henryk - Czytanie Irzykowskiego


Karol Irzykowski wypowiadał się w różnych formach pisarstwa krytycznoliterackiego: są wśród nich recenzje, portrety i sylwetki, artykuły sprawozdawcze, informacyjne i przeglądowe. Ale przede wszystkim pasjonowały go problemy ogólne literatury jako swoistej wiedzy o człowieku i jako techniki artystycznej. Najchętniej przy tym wyrażał swe poglądy, podejmując polemiczny dyskurs z twierdzeniami już sformułowanymi.
[cyt. Okładka]


Sygn. 43822Stuart Tristram – Bezkrwawa rewolucja: historia wegetarianizmu od 1600 roku do współczesności


Tristram Stuart ukazuje w swojej - nomen omen - rewolucyjnej książce, jak różnorodne i głębokie są źródła tego, co nazywamy wegetarianizmem, a co określa nie tylko sposób odżywiania się czy postawę etyczną, ale także sposób postrzegania świata. Śledzi oddziaływanie filozofii Wschodu i wielkich religii Indii, które odcisnęło się już na myśli Pitagorasa czy Sokratesa. Analizuje interpretacje chrześcijaństwa, wedle których człowiek nie został stworzony, by jeść mięso. Bada pisma wielkich myślicieli i twórców: Francisa Bacona, Isaaca Newtona, Kartezjusza, Woltera czy Percy'ego Shelleya i znajduje w nich tę samą niechęć do zabijania zwierząt i to samo przekonanie o dobroczynnym wpływie bezmięsnej diety, które podziela jakże wielu współczesnych.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43820


Chojnowski Zbigniew - Raje i apokalips: studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej


Jak stwierdza autor, poeta XX stulecia częściej przyjmował postawę sceptyka, poszukiwacza, kogoś wypędzonego z raju, krytyka swojego czasu niż jego apologety, znajdując w poezji zdolność do ocalenia tego, co jest uznawane za dobre. Raje i apokalipsy obejmują indywidualne doświadczenia poetów, dające podstawę do weryfikacji fundamentalnych wartości, pojęć i wyobrażeń: Czy i jak istnieje Bóg? Kim jest człowiek? Po co żyje? W jakiej f(r)azie dziejów się znajduje?, Czym jest dobro, prawda, piękno, a także wiara, nadzieja, miłość? Unde malum? Czym jest przyroda?
[cyt. www.wydawnictwo.uwn.edu.pl]

Sygn. 43819


Norwid mniej znany - przybliżenia: prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego


Prezentowany tom niewątpliwie jest świadectwem poszukiwań „mniej znanego” Norwida. Poszukiwań podejmowanych przez autorów młodych, częściowo w tym miejscu debiutujących: doktorantów i studentów skupionych w Warszawskim Kole Norwidologicznym, które od 2007 r. działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
[cyt. Wstęp]Sygn. 43818


Dziekan Marek M. – Złote stolice Arabów: szkice o współczesnej myśli arabskiej


Książka poświęcona pięciu "złotym stolicom": Damaszkowi, Bagdadowi, Kairowi, Algierowi i Casablance, oraz postaciom działających tam wybitnych intelektualistów reprezentatywnych dla współczesnej arabskiej refleksji społecznej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje mozaikę idei inspirowanych islamem, sekularystycznych o zabarwieniu socjalistycznym i nacjonalistycznym, a także takich, które przejmując różne elementy z filozoficznej myśli Zachodu, rozwijają je   w specyficzny, właściwy sobie sposób.
[cyt. www.gandalf.com.pl]

Sygn. 43817


Morley Davido - Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość

Dom jako terytorium wspólnoty, ale także jedna z naczelnych idei kultury. To w nim negocjuje się sprawy życiowej wagi i dokonuje nieustannych wyborów – wśród rodziny, sąsiadów, swoich i obcych, w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku. Ostoja prywatności, ale również przestrzeń konfrontacji zachowań i kultur. Przestrzenie domu stanowią istne kompendium wiedzy o domu jako miejscu, które pozostaje niezbywalne, ale zarazem jak rzadko które ulega destabilizacji. Geografia i architektura, sztuka i media, topografie domu i domy  w przestrzeni geograficznej, wizerunek domu w sztuce i mediach – wszystko to splata się w fascynujący i wszechstronny obraz domu jako świata zwyczajnego, ale jedynego w swoim rodzaju.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43816


Cicero Marcus Tullius - O mówcy


Wśród pism retorycznych starożytności traktat Marka Tulliusza Cycerona  O mówcy zajmuje miejsce szczególne. Nie jest on bowiem zwykłym podręcznikiem retoryki rozumianej jako oparta na konkretnych zaleceniach teoretycznych wiedza na temat wymowy, lecz próbą połączenia owej teorii z praktyczną wiedzą, wynikającą z wieloletniej aktywności oratorskiej  samego Cycerona oraz jego poprzedników.
[cyt. Wprowadzenie]

Sygn. 43815


Kirchner Hanna - Nałkowska albo Życie pisane

Zofia Nałkowska, jedna z najwybitniejszych polskich pisarek, a przy tym dumna, mądra i odważna kobieta, została sportretowana w sposób mistrzowski. Autorka poświęciła kilkadziesiąt lat na studiowanie jej biografii oraz twórczości, dzięki czemu mogła napisać książkę głęboką, wielowymiarową i niezwykle interesującą nie tylko dla wielbicieli talentu autorki Domu nad łąkami. Nałkowska została ukazana przede wszystkim jako pisarka - poznajemy dzieje jej najwcześniejszych literackich prób i fascynacji, uniesienia i upadki towarzyszące pierwszym pisarskim sukcesom i porażkom, wreszcie przyglądamy się, jak zmaga się z materią słowa jako dojrzała, wybitna artystka. Ale bohaterka Życia pisanego występuje także w relacji z innymi ludźmi i w konfrontacji z realiami swoich czasów - jako córka niezwykłego Wacława Nałkowskiego (który miał ogromny wpływ na kształtowanie się jej osobowości), żona Leona Rygiera i generała Jana Tomasza Jura-Gorzechowskiego, bywalczyni salonów swobodnie poruszająca się wśród elit politycznych i kulturalnych zarówno II Rzeczypospolitej, jak i Polski lat 1945-1954, a także jako członkini Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43813


Lem Stanisław, Mrożek Sławomir - Listy: 1956-1978


Dwaj wielcy pisarze. Dwie odmienne osobowości, dwa różne temperamenty. Wydawać by się mogło, że Stanisława Lema ze Sławomirem Mrożkiem niewiele łączyło. Okazuje się jednak, że pisarze przez wiele lat byli przyjaciółmi i pisali do siebie arcyciekawe listy. Nie tylko o literaturze, nie tylko o wielkiej polityce, ale i o czymś tak przyziemnym jak samochody, których byli wielkimi miłośnikami. Mnóstwo w tej korespondencji ironii, słownych gier i żartów. Opublikowanie listów Stanisława Lema i Sławomira Mrożka to wydarzenie kulturalne najwyższej rangi. Książka, wzbogacona o liczne fotografie, rzuca nowe światło na twórczość pisarzy i czasy,
w których przyszło im żyć.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 43812


Pratt Mary Louise - Imperialne spojrzenie: pisarstwo podróżnicze a transkulturacja

Jest to wysoko ceniona interdyscyplinarna książka, która w krótkim czasie zyskała rangę fundamentalnego dzieła z dziedziny literatury podróżniczej i krytyki postkolonialnej. Autorka bada, w jaki sposób pisarstwo podróżnicze budowało obraz świata poza Europą i ukazywało go europejskim czytelnikom. Mary Louise Pratt koncentruje się na utworach dotyczących Ameryki Południowej i Afryki oraz ich relacji do europejskiej ekspansji politycznej i ekonomicznej; dzięki uważnej lekturze tych książek uczona ukazuje, jak dzieła literackie łączyły się z różnymi formami wiedzy i ekspresji, które charakteryzowały ich epokę.
[cyt. www.wuj.pl]

Sygn. 43811


Zaremba Maciej - Higieniści: z dziejów eugeniki


Jak to możliwe, że demokratyczne państwo dobrobytu  w imię "higieny rasy" aż do lat 70. XX w. zmuszało tysiące obywateli do sterylizacji? A  socjaldemokratyczne władze Szwecji dzieliły ludzi na "pożytecznych" i  "małowartościowych"? Autorem artykułów, które ujawniły te wstrząsające praktyki, był Maciej Zaremba Bielawski. Higieniści to książkowa wersja tamtych tekstów, wzbogacona o eseje dotyczące historii eugeniki, jej propagatorów, przeciwników i fanatyków, działających w krajach tak różnych, jak Stany Zjednoczone, Trzecia Rzesza, Szwecja czy Japonia. Nazistowskie Niemcy nie miały monopolu na eliminowanie jednostek "niegodnych życia". Utopia uszlachetnienia ludzkości metodą hodowli ma długą i zaskakującą tradycję. Hołdowali jej także w latach 30 wybitni i postępowi Polacy, m.in. Tadeusz Boy-Żeleński i wielu znanych lekarzy.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43810


Garbal Łukasz - Edytorstwo: jak wydawać współczesne teksty literackie


Pierwsze podręczne kompendium redaktora i wydawcy współczesnej literatury pięknej. Autor zestawiając różne modele wydań utworów polskich autorów tworzących w XX wieku (m.in. Gombrowicza, Miłosza, Herberta) prezentuje narzędzia pracy redaktora (przypisy, indeksy, bibliografie i inne). Szczegółowo omawia problemy związane z edycją poezji, prozy, publicystyki, a także korespondencji i takich publikacji jak wywiady, wspomnienia czy dzienniki.
[cyt. Okładka]


Sygn. 43809


Alvarez Alfred - Bóg bestia: studium samobójstwa


Autor omawia przemiany kulturowe postaw wobec samobójstwa i samobójców, a także rozwój naukowych teorii na temat samego aktu. Przede wszystkim jednak zajmuje go perspektywa historyczno-literacka - to, jak samobójstwo kształtowało i kształtuje twórczą wyobraźnię
(m.in. na przykładzie Sylwii Plath). Książka przetłumaczona na kilkanaście języków, należy do kanonu literatury na temat samobójstwa oraz do klasyki krytyki literackiej XX wieku.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 43807