<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Czerwiec 2012

 

Nowości Czytelni - czerwiec 2012

 

 

Zieliński Jarosław - Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, T. 15: Objazdowa - Ożarowska


Piętnasty tom monumentalnej monografii dziejów zabudowy warszawskich ulic i placów, w tym ulic: Okopowej, Ordynackiej z Okólnikiem i Okrzei. Wyczerpujący katalog z inwentaryzacją ocalałych reliktów zabudowy miasta sprzed Powstania Warszawskiego.
[cyt. www.merlin.pl]Sygn. Podr. 94(438) Warszawa. Ulice


Pryzwan Mariola - Cybulski o sobie


8 stycznia minęło 45 lat od śmierci Zbyszka Cybulskiego – legendy polskiego kina. Dzięki Marioli Pryzwan aktor powraca do nas w niezwykłej książce, składającej się wyłącznie z jego wypowiedzi. Autorka zafascynowana jego postacią i od lat zbierająca wszelkie związane z nim materiały, uświadomiła sobie, że po Cybulskim zostało mnóstwo wypowiedzi, listów, notatek oraz nagrań archiwalnych w radiu. I wtedy właśnie wpadła na pomysł, że odda głos samemu Zbyszkowi Cybulskiemu, żeby opowiedział o sobie i o aktorstwie, które było jego życiem. Rezultatem jest właśnie ta książka.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43850


Hartwig Julia– Dziennik


Tom, zatytułowany po prostu Dziennik, zawiera fragmenty dziennika jednej z najwybitniejszych poetek polskich, obejmujące lata 2008-2010, ale opowiadające o jej całym powojennym życiu. To trzeci tom zapisków, jaki publikuje Julia Hartwig  po Dzienniku amerykańskim z 1980 roku, który stanowił zapis pobytu w Ameryce w latach 1971-1974 i tomie Zawsze powroty, który wyszedł w roku 2001 i obejmował okres od 1986 do 1992 roku." Tym razem tematem jest moje życie osiadłe, a więc Warszawa, gdzie mieszkam od lat i skąd, w opisywanym czasie kilkakrotnie wyprawiałam się za granicę, do Rzymu, Sieny, Udine i Triestu" - pisze Hartwig w przedmowie.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43855


Handke Kwiryna - Dzieje Warszawy nazwami pisane


Monografia autorstwa prof. dr hab. Kwiryny Handke, językoznawcy, slavistki i varsavianistki. Książka pomyślana jest jako historyczny obraz Warszawy - ściśle związany z nazwami miejsc i ludzi. Autorka prześledziła całą historię nazewnictwa - na tle i w związku z dziejami miasta - od jego lokacji aż do naszych czasów.
[cyt. Wydaw.]


Sygn. Podr. 94(438)Warszawa. Historia Warszawy


Pietraszewski Igor - Jazz w Polsce wolność improwizowana


Na podstawie bogatej literatury przedmiotu, dostępnych źródeł, a przede wszystkim własnych badań empirycznych, autor wykazał wielowymiarowość zdarzeń, wzajemne wzmacnianie działających uwarunkowań procesu formowania się i przemian środowiska jazzowego, a przede wszystkim ich wpływ na tożsamość kolejnych generacji muzyków, powstawanie specyficznych kryteriów obowiązujących w tym środowisku, a służących definiowaniu pozycji poszczególnych twórców w polu jazzu.
[Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Kłopota]

Sygn. 43859


Bielecki Marian - Kłopoty z innością


Książka ta jest próbą pisania o inności. O tym, co z wielu powodów - ideologicznych, metodologicznych, estetycznych - pozostaje wykluczone z oficjalnego dyskursu kulturowego.  Literatura i teoria próbują jednak radzić sobie z tymi ułomnościami dyskursu. W pomieszczonych w niniejszej książce interpretacjach tekstów m.in. Gombrowicza, Białoszewskiego, Witkowskiego, Jeleńskiego, autor wykorzystuje kategorię inności i jej liczne pochodne.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43862Cockiewicz Wacław - Metaforyka Leśmiana: analiza lingwistyczna


Nie jest to jeszcze jedna książka o metaforze. Raczej jest to jeszcze jedna książka o Leśmianie, a ściślej biorąc - o języku jego poezji, który przez wszystkich piszących o nim autorów uznawany jest wyjątkowo zgodnie za zjawisko niepowtarzalne. Dotyczy to również, a może  przede wszystkim, oryginalnej i charakterystycznej leśmianowskiej metafory.
[cyt. Wydaw.]


Sygn. 43868


Nienasycenie: filozofowie o Kafce


Niniejsza antologia prezentuje eseje wybitnych filozofów XX i XXI wieku poświęcone pisarstwu Franza Kafki. W przekonaniu autorów tego zbioru dzieło praskiego pisarza posiada ogromny potencjał filozoficzny i zmusza nas do myślenia o zagadnieniach, które w innych wykładniach (krytycznoliterackich czy historycznych) nie były dotąd poruszane. Nie chodzi tylko o to, że bez wnikliwego rozważenia owych kwestii nasza lektura Kafki będzie uboższa, ale także o to, że wyznaczają one nasz intelektualny, estetyczny, społeczny i polityczny horyzont. Książka zbiera (po raz pierwszy na taką skalę) rozproszone i nierzadko trudno dostępne komentarze, z których kilka ukazuje się w polskim przekładzie po raz pierwszy. Pasja pisania łączy się w nich z pasją lektury, a efektem tego połączenia jest intrygujący i niepokojący obraz nowoczesnego świata, który Kafka opisał w niezrównany sposób.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43869


Czapnik Grzegorz - Podręczny słownik bibliotekarza


Słownik nawiązuje do publikacji Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej, pod tym samym tytułem, z której korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki. Podobnie jak jego poprzednik sprzed ponad półwiecza, słownik niniejszy opracowany został przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prace nad nim koordynowała prof. Hanna Tadeusiewicz, współpracownica Heleny Więckowskiej. Słownik zawiera niemal 5700 haseł i odsyłaczy, wyjaśniających terminy polskie oraz odpowiedniki tych terminów
w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43870/B


Miłosz Czesław, Iwaszkiewicz Jarosław - Portret podwójny wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji


Na opasły tom składają się wiersze, fragmenty dzienników, przemówienia, wywiady, notatki oraz listy do i od  wspólnych znajomych. Portret… składa się jednak przede wszystkim z listów. I to jakich listów! Poczynając od pierwszych listów Miłosza,  z osławionym już „uwielbiam Pana”, poprzez te pisane „zaraz po wojnie”, po ostatnie, gdy obaj poeci, dotknięci starością, chorobą i odchodzeniem bliskich, odnajdują się na nowo. Można powiedzieć o nich wszystko, poza tym, że są letnie. Intensywność, gęstość, napięcie i szczerość – taka, jaka możliwa jest między dwojgiem ludzi obdarzonych i talentem, i inteligencją, którzy mają świadomość, że wyrastają ponad środowiska, w których się obracają.
[cyt. Histmag.org]

Sygn. 43871