<< >>
Strona główna
Informacja dla Czytelników!

Uprzejmie informujemy Czytelników o podjęciu współpracy z firmą windykacyjną SAF S.A. w zakresie odzyskiwania należności wynikających z nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Firma SAF S.A., działając na podstawie udzielonego jej przez Bibliotekę pełnomocnictwa, kontaktuje się ze wskazanymi czytelnikami, wzywając do zapłaty należności. Numer konta dedykowanego dla opłat z tytułu windykacji jest wskazany w wezwaniu do zapłaty. Więcej informacji o firmie windykacyjnej tutaj: SAF S.A.