<< >>
Strona główna > Centrum Informacji
Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

 

Czerniakowska 178A  Warszawa
tel. 22 629 60 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,   Drodzy Czytelnicy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy informuje, że 19 października 2006 roku przy ul.Czerniakowskiej 178 A  nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika i otwarcie Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Biblioteka ta powstała dzięki staraniom władz dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy jak również dzięki wsparciu czytelników Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
nr 97 i mieszkańców Powiśla.
Głównym celem Biblioteki jest stworzenie nowoczesnej placówki, która aktywnie
i profesjonalnie będzie prowadziła swoją działalność oferując swoim użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.
W naszych działaniach planowane jest również rozwinięcie współpracy z różnymi instytucjami mającymi siedzibę na terenie dzielnicy Śródmieście i m.st. Warszawy, m.in.: Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Towarzystwem Miłośników Historii, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz środowiskiem kombatantów.
Chcemy powołać do życia atrakcyjną, tętniącą życiem instytucję kultury, która będzie skupiać środowisko ludzi zaangażowanych w jej bieżące działania, będzie miejscem spotkań z historią i przyszłością miasta.
Nowa placówka biblioteczna gromadzi i udostępnia książki oraz materiały biblioteczne na różnych nośnikach pełniąc następujące funkcje:
  • Edukacyjną jako ośrodek ustawicznego kształcenia, którego głównym celem jest wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia,
  • Informacyjną poprzez utworzenie lokalnego centrum informacji, którego głównym zadaniem będzie rozbudowa sfery specjalnych usług informacyjnych, m.in. poprzez dostarczanie odpowiednich serwisów informacyjnych wszystkim zainteresowanym użytkownikom biblioteki,
  • Kulturalno-oświatową poprzez utworzenie lokalnego centrum kultury, które będzie organizowało różnorodne przedsięwzięcia kulturalne ukierunkowane na różne grupy czytelników przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków wyrazu (wystawy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, wykłady, projekcje, lekcje biblioteczne, itp.).
Fakt, że filia biblioteki będzie nosić imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem.
Jan Nowak-Jeziorański do końca życia mieszkał w budynku przy ul.Czerniakowskiej 178 A, był czytelnikiem Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 przy ul. Górnośląskiej 1
i popierał starania Biblioteki w pozyskaniu nowego lokalu.
Biblioteka otrzymała od Fundacji Jadwigi i Jana Nowaków-Jeziorańskich część księgozbioru należącego do „Kuriera z Warszawy” ( 523 książki), który został opracowany i będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym czytelnikom na miejscu w wypożyczalni.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zaprasza wszystkich Czytelników do korzystania z usług Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul.Czerniakowskiej 178 A.


Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00.

 

Anna Stępień
Dyrektor Biblioteki

 

 

W Księdze Pamiątkowej

 

 

Dedykacje w książkach z Kolekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego