<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia z wolnej ręki > Zamówienie nr 1/2018
Zamówienie nr 1/2018

Obsługa serwisowa zautomatyzowanego systemu bibliotecznego Aleph

Data ogłoszenia  2018.12.10

Zaproszenie do udziału w negocjacjach 2018.12.10

SIWZ

-------

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

--------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -------

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy:

Obsługa serwisowa Aleph

2018.12.13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Obsługa serwisowa Aleph

2018.12.27

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -------