<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia z wolnej ręki > Zamówienie nr 1/2017
Zamówienie nr 1/2017

Obsługa serwisowa zautomatyzowanego systemu bibliotecznego Aleph

Data ogłoszenia  2017.11.30

Zaproszenie do udziału w negocjacjach 2017.11.30

SIWZ

-------

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

--------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -------

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy:

Obsługa serwisowa Aleph


2017.12.06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Obsługa serwisowa Aleph

2017.12.28

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -------