<< >>
Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie nr 2/2020
Zamówienie nr 2/2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Data ogłoszenia  2020.07.14

Ogłoszenie o zamówieniu
2020.07.14
SIWZ
2020.07.14

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Zapytanie i odpowiedź

2. Zapytanie i odpowiedź

3. Zapytanie i odpowiedź


2020.07.17

2020.07.17

2020.07.20

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie (pdf / doc)

2020.07.24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020.07.29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia            

2020.08.11

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Część 3 

Część 4                                                


2020.07.29

2020.07.29